Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 grudnia 2008r. /tj. piątek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2008 r.
9) podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej,
10) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
11) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się dodatkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12) wolne wnioski,
13) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 grudnia 2008r. /tj. piątek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2008 r.9) podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dąbrowie Tarnowskiej,10) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,11) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2008 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się dodatkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,12) wolne wnioski,13) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG