Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2009r. /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
9) podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2008 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu medycznego,
11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Bolesławiu,
13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy 14 Stacjach Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,
14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
15) podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
16) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach Powiatu Dąbrowskiego,
17) podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, kształcenie na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
18) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008 rok,
19) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
20) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2009 rok,
21) ocena stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za 2008 rok,
22) ocena wykonania porozumień zawartych z gminami dotyczących zimowego utrzymania dróg za 2008 rok,
23) sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Dąbrowskiego,
24) wolne wnioski,
25) zamkniecie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2009r. /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,9) podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2008 rok,10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu medycznego,11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Bolesławiu,13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy 14 Stacjach Drogi Krzyżowej w Kościele Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy,14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,15) podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,16) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach Powiatu Dąbrowskiego,17) podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, kształcenie na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,18) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008 rok,19) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,20) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2009 rok,21) ocena stanu sanitarnego Powiatu Dąbrowskiego za 2008 rok,22) ocena wykonania porozumień zawartych z gminami dotyczących zimowego utrzymania dróg za 2008 rok,23) sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Dąbrowskiego,24) wolne wnioski,25) zamkniecie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.