Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2009r. /tj. wtorek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,
8) podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze,
9) podjęcie uchwały w spawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego,
11) wolne wnioski,
12) zamkniecie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2009r. /tj. wtorek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,8) podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze,9) podjęcie uchwały w spawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego,10) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego,11) wolne wnioski,12) zamkniecie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.