Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia 2016 roku  o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Powiatu Dąbrowskiego,
 9. podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Powiatu Dąbrowskiego,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 12. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację posadzek holi windowych i klatek schodowych celem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo – konserwatorskie pokrycia gontowego dachu oraz więźby dachowej Kościoła pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zabezpieczenie zabytkowej dzwonnicy i zabytkowego ogrodzenia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej od strony północnej oraz wykonanie opaski zabezpieczającej,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz wymianę drenażu przy kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap II – iniekcja części północno – wschodniej kościoła,
 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz opaski wokół Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap II,
 18. wolne wnioski,
 19. zamknięcie posiedzenia.

AM/MS

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia 2016 roku  o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację posadzek holi windowych i klatek schodowych celem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo – konserwatorskie pokrycia gontowego dachu oraz więźby dachowej Kościoła pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zabezpieczenie zabytkowej dzwonnicy i zabytkowego ogrodzenia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej od strony północnej oraz wykonanie opaski zabezpieczającej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz wymianę drenażu przy kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap II – iniekcja części północno – wschodniej kościoła, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów oraz opaski wokół Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap II, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. AM/MS