Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w środę, 21 września 2016 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 12. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielania gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Dąbrowski do projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II",
 15. podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a Gminą Golianovo – Republika Słowacji,
 16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego,
 17. sprawozdanie z realizacji w 2015r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015,
 18. wolne wnioski,
 19. zamknięcie posiedzenia.

mags

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w środę, 21 września 2016 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem budynku dawnej portierni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielania gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Dąbrowski do projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II", podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Dąbrowskim a Gminą Golianovo – Republika Słowacji, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego, sprawozdanie z realizacji w 2015r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. mags