Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w środę, 10 maja 2017 roku o godz. 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:
  - wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
  - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
  - odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  - odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 r.,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2016 rok,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pn. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
 16. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR,
 17. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 18. sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie za 2016 rok,
 19. raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego za lata 2014-2015,
 20. wolne wnioski,
 21. zamknięcie posiedzenia.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

mags

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w środę, 10 maja 2017 roku o godz. 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:- wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2016 r.,- dyskusja, - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pn. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie za 2016 rok, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego za lata 2014-2015, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. mags