Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek, 20 lipca 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Dąbrowskiego,
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Pracowni Fizjoterapii,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont schodów zewnętrznych przy Kościele pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu,
 14. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2017,
 15. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 16. podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016,
 17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
 18. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
 19. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 21. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 22. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 23. sprawozdanie z realizacji w roku 2016 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego",
 24. informacja - „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Dąbrowskim w 2016 roku",
 25. informacja - „Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2016 roku",
 26. raport Dyrektora ZOZ o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 27. wolne wnioski,
 28. zamknięcie posiedzenia.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

mags

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek, 20 lipca 2017 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Pracowni Fizjoterapii, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont schodów zewnętrznych przy Kościele pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, sprawozdanie z realizacji w roku 2016 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", informacja - „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Dąbrowskim w 2016 roku", informacja - „Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2016 roku", raport Dyrektora ZOZ o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. mags