Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się we wtorek 31 października 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 9. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 10. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 11. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 12. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 13. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2017 i rok 2018,
 15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r.,
 16. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów,
 17. wolne wnioski,
 18. zamknięcie posiedzenia.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

mags

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się we wtorek 31 października 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2017 i rok 2018, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r., informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. mags