Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018:
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:

  - zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018,
  - opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
  - opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego,
  b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,
  c) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,
  d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,
  e) dyskusja,
  f) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok wraz z autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2030,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 12. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Powiat Dąbrowski w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich",
 14. wolne wnioski,
 15. zamknięcie obrad.

mags

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018:- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie:- zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018,- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego,b) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,c) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,e) dyskusja,f) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok wraz z autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2030, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Powiat Dąbrowski w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich", wolne wnioski, zamknięcie obrad. mags