Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu w dniu 30 listopada 2011r. /tj. środa/ o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 – sala narad. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Dąbrowskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej,
9) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
10) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.",
11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011,
13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021,
14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
15) informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych,
16) informacja Starosty Dąbrowskiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście,
17) wolne wnioski,
18) zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu w dniu 30 listopada 2011r. /tj. środa/ o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 – sala narad. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Dąbrowskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej,9) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,10) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.",11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2011,13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2011-2021,14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,15) informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych,16) informacja Starosty Dąbrowskiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście,17) wolne wnioski,18) zamknięcie obrad.