Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w poniedziałek 5 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • zapytania i interpelacje radnych,
 • odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,  
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia zlokalizowanego na parterze Pawilonu „C” znajdującego się na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r.,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminów,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w poniedziałek 5 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,   podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia zlokalizowanego na parterze Pawilonu „C” znajdującego się na terenie ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018r., podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminów, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.