Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018 roku o godz. 9:30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • zapytania i interpelacje radnych,
 • odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 • uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019:
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały    Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok, opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu    Dąbrowskiego,
 2. przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu,
 3. odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,
 4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2029,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
 • podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019,
 • podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019r.,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018 roku o godz. 9:30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały    Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok, opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu    Dąbrowskiego, przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu, odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu, dyskusja, głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2029, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019r., wolne wnioski, zamknięcie obrad.