Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 • przyjęcie porządku obrad,

 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

 • zapytania i interpelacje radnych,

 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok,

 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego,

 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego,

 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok,

 • informacja na temat wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,

 • wolne wnioski,

 • zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok, informacja na temat wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, wolne wnioski, zamknięcie obrad.