Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w poniedziałek, 23 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 9. podjęcie uchwały w spawie udzielenie dotacji na wykonanie kotwienia ścian elewacji Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny w Oleśnie,
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”,
 11. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna,
 12. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
 13. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 14. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu,
 15. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 17. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 18. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 20. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego,
 21. wolne wnioski,
 22. zamknięcie posiedzenia.
Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w poniedziałek, 23 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, podjęcie uchwały w spawie udzielenie dotacji na wykonanie kotwienia ścian elewacji Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny w Oleśnie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.