Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się we środę, 27 listopada 2019 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
 9. podjęcie uchwały w spawie uchwalenia” Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu”,
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 15. podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
 16. podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi,
 17. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów,
 18. analiza oświadczeń majątkowych,
 19. wolne wnioski,
 20. zamknięcie posiedzenia.
Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się we środę, 27 listopada 2019 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, podjęcie uchwały w spawie uchwalenia” Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”, podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu”, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów, analiza oświadczeń majątkowych, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.