Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Uprzejmie informujemy, że w piątek 22 maja 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o nieuczestniczenie w tych obradach.

Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 • sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
 • podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019,
 • podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ,,Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – I piętro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace na nawie głównej oraz w nawach bocznych oraz wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie – etap II,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych - tynki wewnętrzne wejścia od strony północnej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap VI,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej,
 • podjęcie uchwały w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego,
 • podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zakazującej obrotu towarami w opakowaniach plastikowych,
 • sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok,
 • oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok,
 • sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • sprawozdanie z realizacji w roku 2019 ‘’Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
 • ocena stanu bezpieczeństwa Sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2019 rok,
 • informacja roczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2019 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie posiedzenia.
Uprzejmie informujemy, że w piątek 22 maja 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o nieuczestniczenie w tych obradach. Osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji na żywo z przebiegu sesji, do której bezpośredni link będzie udostępniony w dniu obrad na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych, odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ,,Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – I piętro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace na nawie głównej oraz w nawach bocznych oraz wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie – etap II, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych - tynki wewnętrzne wejścia od strony północnej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap VI, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej, podjęcie uchwały w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego, podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zakazującej obrotu towarami w opakowaniach plastikowych, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok, oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, sprawozdanie z realizacji w roku 2019 ‘’Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, ocena stanu bezpieczeństwa Sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2019 rok, informacja roczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2019 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.