Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030,
 9. podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 10. podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków – prawa strona nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap IV,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację estetyczną obrazu tablicowego na podobraziu drewnianym Św. Wawrzyńca w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap II,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwacyjnych związanych z wymianą tynków wewnętrznych (części zakrystii) w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie pełnej konserwacji estetycznej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w Kościele Parafialnym pw.  Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 17. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018,
 18. podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w Pawilonie „E" na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 19. podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
 20. podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 21. ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok,
 22. sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 23. sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017r.
 24. wolne wnioski,
 25. zamknięcie posiedzenia.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018 – 2030, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji, podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w technologii iniekcji ciśnieniowej zarówno ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz słupów wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków – prawa strona nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap IV, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na konserwację estetyczną obrazu tablicowego na podobraziu drewnianym Św. Wawrzyńca w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap II, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwacyjnych związanych z wymianą tynków wewnętrznych (części zakrystii) w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie pełnej konserwacji estetycznej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego w Kościele Parafialnym pw.  Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018, podjęcie uchwały w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w Pawilonie „E" na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017r. wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.