Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWIATU W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWIATU W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2009r. /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,
8) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2008
a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2008,
c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2008,
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
e) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
f) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2008 opracowanej na podstawie opinii pozostałych komisji Rady Powiatu,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2008,

9) informacja Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dotycząca realizacji planu finansowego za 2008 rok oraz kierunków rozwoju ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej na 2009 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
11) podjęcie uchwały w spawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
12) podjęcie uchwały w spawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
13) podjecie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
14) podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania za rok 2008r. z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
15) podjecie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na rok 2009r,
16) podjecie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji w 2009r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
17) przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za rok 2008,
18) wolne wnioski,
19) zamkniecie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2009r. /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowejoraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,8) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2008a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiegob) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2008,c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2008,d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,e) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,f) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2008 opracowanej na podstawie opinii pozostałych komisji Rady Powiatu,g) dyskusja,h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2008, 9) informacja Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dotycząca realizacji planu finansowego za 2008 rok oraz kierunków rozwoju ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej na 2009 rok,10) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,11) podjęcie uchwały w spawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,12) podjęcie uchwały w spawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,13) podjecie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,14) podjęcie uchwały w spawie przyjęcia sprawozdania za rok 2008r. z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,15) podjecie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na rok 2009r,16) podjecie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji w 2009r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,17) przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za rok 2008,18) wolne wnioski,19) zamkniecie obrad.