Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWIATU W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWIATU W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY POWIATU W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

W dniu 26 kwietnia 2007 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

5) zapytania i interpelacje radnych,

6) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006,

a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,

b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2006,

c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowa Tarnowska za rok 2006,

d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,

e) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.,

f) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006 opracowanej na podstawie opinii pozostałych komisji Rady Powiatu,

g) dyskusja,

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2006,

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007,

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2008 r.,

9) podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Dąbrowskiego,

10) podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie,

11) informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2006,

12) ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2006 r.,

13) rozpatrzenie skargi Polskiej Izby Przedsiębiorców z Branży Pogrzebowej,

14) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

15) wolne wnioski,

16) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dniu 26 kwietnia 2007 r. /tj. czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5) zapytania i interpelacje radnych, 6) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006, a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego, b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2006, c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowa Tarnowska za rok 2006, d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, e) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2006 r., f) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2006 opracowanej na podstawie opinii pozostałych komisji Rady Powiatu, g) dyskusja, h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2006, 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007, 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2008 r., 9) podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Dąbrowskiego, 10) podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, 11) informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2006, 12) ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2006 r., 13) rozpatrzenie skargi Polskiej Izby Przedsiębiorców z Branży Pogrzebowej, 14) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 15) wolne wnioski, 16) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.