Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2008r. /tj. piątek/ o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) zapytania i interpelacje radnych,
5) prezentacja Studium programowo – przestrzennego Centrum Turystycznego w zespole dworsko – parkowym w Brniu przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Krakowie,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2008,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej na rok 2008,
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego na rok 2008,
9) podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2008,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu dąbrowskiego na rok 2008,
11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa bloku D Pawilonu Głównego o pion rehabilitacyjny,"
12) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008,
13) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
14) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007r.,
15) podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku,
16) przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za rok 2007,
17) przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
18) informacje Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczące oświadczeń lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
19) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
20) wolne wnioski,
21) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2008r. /tj. piątek/ o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) zapytania i interpelacje radnych,5) prezentacja Studium programowo – przestrzennego Centrum Turystycznego w zespole dworsko – parkowym w Brniu przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Krakowie,6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na rok 2008,7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej na rok 2008,8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego na rok 2008,9) podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2008,10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu dąbrowskiego na rok 2008,11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa bloku D Pawilonu Głównego o pion rehabilitacyjny,"12) podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008,13) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,14) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2007r.,15) podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku,16) przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za rok 2007,17) przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,18) informacje Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczące oświadczeń lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,19) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,20) wolne wnioski,21) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu.