Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2008r. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5) zapytania i interpelacje radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
7) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2007,
a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2007,
c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2007,
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,
e) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2007r.,
f) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2007 opracowanej na podstawie opinii pozostałych komisji Rady Powiatu,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2007,
8) informacja Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dotycząca bieżącej sytuacji szpitala,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2008,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
11) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Miasta Tarnowa,
12) podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia projektu p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie" w formie weksla „in blanco",
13) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
14) wolne wnioski,
15) zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2008r. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2) przyjęcie porządku obrad,3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,5) zapytania i interpelacje radnych,6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,7) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2007,a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2007,c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2007,d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej,e) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2007r.,f) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2007 opracowanej na podstawie opinii pozostałych komisji Rady Powiatu,g) dyskusja,h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2007,8) informacja Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dotycząca bieżącej sytuacji szpitala,9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2008,10) podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,11) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Miasta Tarnowa,12) podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia projektu p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie" w formie weksla „in blanco",13) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,14) wolne wnioski,15) zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.