Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2007 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami rady Powiatu,
5. Zapytania i interpelacje radych,
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,
8. Uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie,
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
e) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
9. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007-2010,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r,
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2007 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych w Zespole Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008,
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2007 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5 w sali narad, odbędzie się sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2. Przyjęcie porządku obrad,3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami rady Powiatu,5. Zapytania i interpelacje radych,6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2007,8. Uchwalenie budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie,d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,e) dyskusje nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,f) pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,9. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007-2010,10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 r.11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r,13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2007 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych w Zespole Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej,14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008,15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,16. Wolne wnioski.17. Zamknięcie obrad. Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej.