Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesje Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesje Rady Powiatu Dąbrowskiego

  Serdecznie zapraszamy na sesje Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. /tj. czwartek/ o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 – sala obrad.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,

5) zapytania i interpelacje radnych,

6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014,

8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025,

9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

11) podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

12) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2015 r.,

13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,

14) wolne wnioski,

15) zamknięcie posiedzenia.

  Serdecznie zapraszamy na sesje Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. /tj. czwartek/ o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5 – sala obrad. Proponowany porządek obrad: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 2) przyjęcie porządku obrad, 3) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, 4) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5) zapytania i interpelacje radnych, 6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014, 8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2025, 9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 11) podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 12) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2015 r., 13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego, 14) wolne wnioski, 15) zamknięcie posiedzenia.