Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

Zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

Zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

W dniach 18-19 listopada 2011 roku uczestnicy projektu pn. „Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z rodzinami wzięli udział w zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Zespół ćwiczeń zorganizowany był na terenie Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.

Uczestnicy projektu w trakcie trwającego zespołu ćwiczeń mieli zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację w tym:

a) zabiegi z zakresu fizykoterapii,

b) hipoterapię,

c) terapię zajęciową

d) grupową rehabilitację społeczną,

e) pobyt w grocie solnej,

f) basen.

Celem głównym uczestnictwa w zespole ćwiczeń była ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej uczestników projektu i ich podopiecznych. Natomiast celami szczegółowymi było:

a) nawiązanie przez uczestników projektu nowych kontaktów społecznych,

b) wszechstronna edukacja uczestników projektu z zakresu pomocy dziecku niepełnosprawnemu,

c) zapoznanie z zasadami prawidłowej zabawy

d) nauczenie współdziałania w grupie

e) poradnictwo socjalne

f) wyzwolenie inicjatyw czynnego wypoczynku,

g) wyrobienie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi.

W trakcie pobytu uczestnicy mieli zagwarantowany szereg atrakcji w tym zajęcia muzyczne, konkursy z nagrodami, zajęcia plastyczne w tym wykonanie strojów andrzejkowych oraz udział w zabawie andrzejkowej połączonej w wróżbami.

Zastosowany w stosunku do uczestników projektu „Dobra przyszłość" zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oznacza formę aktywnej rehabilitacji, w której połączono elementy wypoczynku, jednak mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi uczestników projektu.

W zespole ćwiczeń wzięli udział Uczestnicy Projektu, którymi w roku 2011 są osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, członkowie rodzin w kryzysie oraz członkowie rodzin zastępczych jak również osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym również zagrożone wykluczeniem społecznym.

Atrakcyjność udziału w zespole ćwiczeń podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie zadania tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość" przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w roku 2012 organizowany będzie kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie. Z udziału w projekcie, zgodnie z dokumentami i wytycznymi POKL oraz umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego, który jest:

a) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym,

b) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z rodzin w kryzysie w tym członkowie rodzin zastępczych.

W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych, zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail pcprdt@interia.pl

opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniach 18-19 listopada 2011 roku uczestnicy projektu pn. „Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z rodzinami wzięli udział w zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Zespół ćwiczeń zorganizowany był na terenie Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych. Uczestnicy projektu w trakcie trwającego zespołu ćwiczeń mieli zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację w tym: a) zabiegi z zakresu fizykoterapii, b) hipoterapię, c) terapię zajęciową d) grupową rehabilitację społeczną, e) pobyt w grocie solnej, f) basen. Celem głównym uczestnictwa w zespole ćwiczeń była ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej uczestników projektu i ich podopiecznych. Natomiast celami szczegółowymi było: a) nawiązanie przez uczestników projektu nowych kontaktów społecznych, b) wszechstronna edukacja uczestników projektu z zakresu pomocy dziecku niepełnosprawnemu, c) zapoznanie z zasadami prawidłowej zabawy d) nauczenie współdziałania w grupie e) poradnictwo socjalne f) wyzwolenie inicjatyw czynnego wypoczynku, g) wyrobienie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi. W trakcie pobytu uczestnicy mieli zagwarantowany szereg atrakcji w tym zajęcia muzyczne, konkursy z nagrodami, zajęcia plastyczne w tym wykonanie strojów andrzejkowych oraz udział w zabawie andrzejkowej połączonej w wróżbami. Zastosowany w stosunku do uczestników projektu „Dobra przyszłość" zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oznacza formę aktywnej rehabilitacji, w której połączono elementy wypoczynku, jednak mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi uczestników projektu. W zespole ćwiczeń wzięli udział Uczestnicy Projektu, którymi w roku 2011 są osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, członkowie rodzin w kryzysie oraz członkowie rodzin zastępczych jak również osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym również zagrożone wykluczeniem społecznym. Atrakcyjność udziału w zespole ćwiczeń podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników. Sfinansowanie zadania tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość" przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w roku 2012 organizowany będzie kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie. Z udziału w projekcie, zgodnie z dokumentami i wytycznymi POKL oraz umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego, który jest: a) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, b) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z rodzin w kryzysie w tym członkowie rodzin zastępczych. W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych, zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail pcprdt@interia.pl opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej