Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zgłoś kandydata do Nagrody Amicus Hominum

Zgłoś kandydata do Nagrody Amicus Hominum

Zgłoś kandydata do Nagrody Amicus Hominum

Do końca lipca 2019 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody AMICUS HOMINUM. Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.

W tegorocznej XIV edycji konkursu Nagroda Amicus Hominum zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  1. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań
    w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA: za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych.
  3. SPORT I EDUKACJA: za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji  dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich.
  4. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA: za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym.
  5. INICJATYWA MŁODYCH: za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix! Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Samorząd – Nagrody województwa. TUTAJ

dagj/mags

Do końca lipca 2019 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody AMICUS HOMINUM. Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu. W tegorocznej XIV edycji konkursu Nagroda Amicus Hominum zostanie przyznana w następujących kategoriach: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA: za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych. SPORT I EDUKACJA: za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji  dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA: za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym. INICJATYWA MŁODYCH: za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix! Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Samorząd – Nagrody województwa. TUTAJ dagj/mags