Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zgłoś zadanie do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zgłoś zadanie do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zgłoś zadanie do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Do 15 października 2020 r. można zgłaszać zadania do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oprócz pomysłu na ciekawą inicjatywę i wypełnionego wniosku należy jeszcze zebrać wymagane 30 podpisów poparcia dla zgłaszanego zadania. Na zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł.

Kto i kiedy może zgłosić zadanie do 5. edycji BO?

Każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat może zgłosić swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wypełniony formularz zgłoszenia zadania wraz z listą poparcia zawierającą wymagane 30 podpisów uprawnionych osób należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br. (liczy się data wpływu do urzędu). Lista poparcia może mieć formę listy zbiorczej lub formę 30 indywidualnych kart poparcia.

Formularz zgłoszenia zadania i podpisy mieszkańców można złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą. Jednak ze względów bezpieczeństwa, warto skorzystać z możliwości on-line. W tym roku mieszkańcy mają po raz pierwszy możliwość złożenia pełnej dokumentacji przez Internet.

Jakie zadania można realizować w ramach BO?

Do 5. edycji budżetu obywatelskiego można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być:

- zarówno zadania o charakterze „miękkim” –  obejmujące na przykład organizację warsztatów, zajęć artystycznych czy sportowych, koncertu czy innego ciekawego wydarzenia;

- jak i działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych (wykaz nieruchomości, na których mogą być realizowane zadania infrastrukturalne znajduje się na stronie www.bo.malopolska.pl). Należy mieć na uwadze, że ze środków budżetu obywatelskiego województwa nie będą realizowane te zadania, które polegają na sfinansowaniu wyłącznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji.

W 5. edycji BO Małopolska będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 000 zł, a maksymalnie – 150 000 zł. Jeśli planowane zadanie w kolejnych latach będzie generować koszty utrzymania (np. sprzątanie, odśnieżanie), należy pamiętać, że rocznie nie mogą one przekraczać 10% kwoty realizacji tego zadania.

Jak zgłosić zadanie do BO Małopolska przez Internet?

  1. Formularz zadania najlepiej przygotować w internetowym generatorze dostępnym na stronie www.bo.malopolska.pl. Gotowy wniosek należy wyeksportować, a następnie podpisać  swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie podpisany plik należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP).
  2. Za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać również zeskanowaną listę/ listy poparcia zawierające wymagane podpisy mieszkańców. Oryginał papierowy listy/ list można także przesłać do urzędu pocztą tradycyjną.
  3. Mieszkańcy mogą „podpisać” się też na liście poparcia elektronicznie – wtedy najlepiej wysłać do 30 uprawnionych osób plik indywidualnej karty poparcia, który mieszkaniec podpisze swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potem wystarczy zebrać wszystkie podpisane pliki i przesłać wraz z formularzem zadania na skrzynkę ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Kiedy będą znane zadania, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego?

Wszystkie zadania, które zostaną zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostaną sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Następnie Zarząd Województwa Małopolskiego w terminie do 5 lutego 2021 r. opublikuje na stronie www.bo.malopolska.pl listę wszystkich zgłoszonych zadań, z wyszczególnieniem odrzuconych propozycji. Co ważne – lista ta nie będzie ostateczna, ponieważ osoby zgłaszające zadania  będą miały możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania.

O wyborze zadań do realizacji zadecydują mieszkańcy Województwa w drodze głosowania, które zaplanowane zostało na maj 2021 roku.

Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

Z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych inicjatyw. Tylko w ubiegłym roku mieszkańcy Małopolski zgłosili aż 239 zadań co było najwyższym wynikiem w historii Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do realizacji w ramach 4. edycji budżetu zakwalifikowanych zostało 86 zadań.

Szczegółowe informacje na temat 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym m.in. regulamin, listy poparcia (indywidualne i zbiorcze), wykaz nieruchomości, na których mogą być realizowane zadania infrastrukturalne dostępne są pod adresem www.bo.malopolska.pl

Do 15 października 2020 r. można zgłaszać zadania do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oprócz pomysłu na ciekawą inicjatywę i wypełnionego wniosku należy jeszcze zebrać wymagane 30 podpisów poparcia dla zgłaszanego zadania. Na zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł. Kto i kiedy może zgłosić zadanie do 5. edycji BO? Każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat może zgłosić swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wypełniony formularz zgłoszenia zadania wraz z listą poparcia zawierającą wymagane 30 podpisów uprawnionych osób należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br. (liczy się data wpływu do urzędu). Lista poparcia może mieć formę listy zbiorczej lub formę 30 indywidualnych kart poparcia. Formularz zgłoszenia zadania i podpisy mieszkańców można złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą. Jednak ze względów bezpieczeństwa, warto skorzystać z możliwości on-line. W tym roku mieszkańcy mają po raz pierwszy możliwość złożenia pełnej dokumentacji przez Internet. Jakie zadania można realizować w ramach BO? Do 5. edycji budżetu obywatelskiego można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być: - zarówno zadania o charakterze „miękkim” –  obejmujące na przykład organizację warsztatów, zajęć artystycznych czy sportowych, koncertu czy innego ciekawego wydarzenia; - jak i działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych (wykaz nieruchomości, na których mogą być realizowane zadania infrastrukturalne znajduje się na stronie www.bo.malopolska.pl). Należy mieć na uwadze, że ze środków budżetu obywatelskiego województwa nie będą realizowane te zadania, które polegają na sfinansowaniu wyłącznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji. W 5. edycji BO Małopolska będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 000 zł, a maksymalnie – 150 000 zł. Jeśli planowane zadanie w kolejnych latach będzie generować koszty utrzymania (np. sprzątanie, odśnieżanie), należy pamiętać, że rocznie nie mogą one przekraczać 10% kwoty realizacji tego zadania. Jak zgłosić zadanie do BO Małopolska przez Internet? Formularz zadania najlepiej przygotować w internetowym generatorze dostępnym na stronie www.bo.malopolska.pl. Gotowy wniosek należy wyeksportować, a następnie podpisać  swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie podpisany plik należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP). Za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać również zeskanowaną listę/ listy poparcia zawierające wymagane podpisy mieszkańców. Oryginał papierowy listy/ list można także przesłać do urzędu pocztą tradycyjną. Mieszkańcy mogą „podpisać” się też na liście poparcia elektronicznie – wtedy najlepiej wysłać do 30 uprawnionych osób plik indywidualnej karty poparcia, który mieszkaniec podpisze swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potem wystarczy zebrać wszystkie podpisane pliki i przesłać wraz z formularzem zadania na skrzynkę ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.   Kiedy będą znane zadania, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego? Wszystkie zadania, które zostaną zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostaną sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Następnie Zarząd Województwa Małopolskiego w terminie do 5 lutego 2021 r. opublikuje na stronie www.bo.malopolska.pl listę wszystkich zgłoszonych zadań, z wyszczególnieniem odrzuconych propozycji. Co ważne – lista ta nie będzie ostateczna, ponieważ osoby zgłaszające zadania  będą miały możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. O wyborze zadań do realizacji zadecydują mieszkańcy Województwa w drodze głosowania, które zaplanowane zostało na maj 2021 roku. Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych inicjatyw. Tylko w ubiegłym roku mieszkańcy Małopolski zgłosili aż 239 zadań co było najwyższym wynikiem w historii Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do realizacji w ramach 4. edycji budżetu zakwalifikowanych zostało 86 zadań. Szczegółowe informacje na temat 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym m.in. regulamin, listy poparcia (indywidualne i zbiorcze), wykaz nieruchomości, na których mogą być realizowane zadania infrastrukturalne dostępne są pod adresem www.bo.malopolska.pl