Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zgodnie z zapewnieniami Burmistrz udzielił poręczenia dąbrowskiemu szpitalowi

Zgodnie z zapewnieniami Burmistrz udzielił poręczenia dąbrowskiemu szpitalowi

W dniu 18 Października odbyło się ważne dla miasta i powiatu Dąbrowa Tarnowska spotkanie, którego celem było wyjaśnienie przyczyn i warunków poręczenie przez Gminę Dąbrowa Tarnowska kredytu udzielanego przez bank na rzecz dąbrowskiego szpitala.
Kredyt jest niezbędny dla zapewnienia płynności finansowej szpitala, a tym samym zabezpieczenia płac dla zatrudnionych w nim pracowników. Z uwagi ma wagę problemu w spotkaniu uczestniczyli: pracownicy w liczbie ok. 80 osób, za czele ze związkami zawodowymi oraz władze samorządów - Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – mgr inż. Stanisław Początek – zapoznał zabranych z warunkami jakie zaproponowało starostwu powiatowemu związane z udzieleniem poręczenia przez Gminę długu szpitala. Podkreślił, w sposób jasny i zrozumiały, że domagając się poręczenia w trybie zawarcia umowy przewłaszczającej obiekt „szpitala zakaźnego” ( zaproponowanego przez starostwo), miał na uwadze, taką formę poręczenia, która zabezpieczy interesy Gminy Dąbrowa Tarnowska, ale równocześnie – co jest najważniejsze – zapewni, że bez względu na dalsze losy szpitala wspomniany budynek „szpitala zakaźnego” zawsze pozostanie własnością komunalną miasta Dąbrowa Tarnowska, a nie stanie się przedmiotem przetargów związanych z egzekwowaniem długów szpitala oraz przedmiotem własności prywatnej, przy ewentualnej restrukturyzacji szpitala. Burmistrz podkreślił, że nigdy nie zwlekał z natychmiastowym podejmowaniem decyzji w odpowiedzi na przekazywane mu w tej sprawie pisma ze Starostwa. Zauważył, że niesłuszne jest stanowisko powiatu mówiące, iż niedopuszczalna jest prawnie forma „przewłaszczenia nieruchomości pod warunkiem zawieszającym, gdyż taką formę poręczenia dopuszcza praco cywilne, o czym świadczą wyroki sądowe i komentarze. Również w ramach konsultacji uzyskał potwierdzenia możliwości zawarcia takiej umowy o jakiej umowy o jakiej mowa wyżej w kancelariach notarialnych.
Biorąc jednak pod uwagę, co podkreślał wielokrotnie, że najważniejszą w tej sytuacji sprawą, jest ratowanie największego w mieście zakładu pracy i zapewnienie społeczeństwu powiatu i gminy opieki medycznej szpitala. Burmistrz wyraził gotowość przyjęcia kompromisowej wersji poręczenia długu w drodze ustanowienia na budynku „szpitala zakaźnego” hipoteki. Podkreślił, jednak, że ten rodzaj zabezpieczenia jest mniej skutecznym dla interesów gminy i równocześnie nie zapewnia, że obiekt ten pozostanie obiektem, z którego korzystać będzie społeczeństwo poręczającej dług Gminy Dąbrowa Tarnowska. Obecna na sali załoga szpitala zaakceptowała stanowisko Burmistrza brawami.

Nadmienić należy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska jako jedyna gmina na terenie powiatu dąbrowskiego wyraziła wolę pomocy szpitalowi w ratowaniu jego kondycji. Na apel Starosty skierowany do pozostałych gmin naszego powiatu, a także Gminy Żabno i Wietrzychowice, których pacjenci również leczą się w dąbrowskim ZOZ’ie, żadna nie wyraziła woli wsparcia szpitala. 

Obecnie przedstawiciele samorządów Powiatu i Gminy zadeklarowali się jeszcze w dniu dzisiejszym uzgodnić ostateczną treść umowy poręczenia hipotecznego i podpisanie stosowanego aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej. 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska

W dniu 18 Października odbyło się ważne dla miasta i powiatu Dąbrowa Tarnowska spotkanie, którego celem było wyjaśnienie przyczyn i warunków poręczenie przez Gminę Dąbrowa Tarnowska kredytu udzielanego przez bank na rzecz dąbrowskiego szpitala. Kredyt jest niezbędny dla zapewnienia płynności finansowej szpitala, a tym samym zabezpieczenia płac dla zatrudnionych w nim pracowników. Z uwagi ma wagę problemu w spotkaniu uczestniczyli: pracownicy w liczbie ok. 80 osób, za czele ze związkami zawodowymi oraz władze samorządów - Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Dąbrowa Tarnowska. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – mgr inż. Stanisław Początek – zapoznał zabranych z warunkami jakie zaproponowało starostwu powiatowemu związane z udzieleniem poręczenia przez Gminę długu szpitala. Podkreślił, w sposób jasny i zrozumiały, że domagając się poręczenia w trybie zawarcia umowy przewłaszczającej obiekt „szpitala zakaźnego” ( zaproponowanego przez starostwo), miał na uwadze, taką formę poręczenia, która zabezpieczy interesy Gminy Dąbrowa Tarnowska, ale równocześnie – co jest najważniejsze – zapewni, że bez względu na dalsze losy szpitala wspomniany budynek „szpitala zakaźnego” zawsze pozostanie własnością komunalną miasta Dąbrowa Tarnowska, a nie stanie się przedmiotem przetargów związanych z egzekwowaniem długów szpitala oraz przedmiotem własności prywatnej, przy ewentualnej restrukturyzacji szpitala.  Burmistrz podkreślił, że nigdy nie zwlekał z natychmiastowym podejmowaniem decyzji w odpowiedzi na przekazywane mu w tej sprawie pisma ze Starostwa. Zauważył, że niesłuszne jest stanowisko powiatu mówiące, iż niedopuszczalna jest prawnie forma „przewłaszczenia nieruchomości pod warunkiem zawieszającym, gdyż taką formę poręczenia dopuszcza praco cywilne, o czym świadczą wyroki sądowe i komentarze. Również w ramach konsultacji uzyskał potwierdzenia możliwości zawarcia takiej umowy o jakiej umowy o jakiej mowa wyżej w kancelariach notarialnych. Biorąc jednak pod uwagę, co podkreślał wielokrotnie, że najważniejszą w tej sytuacji sprawą, jest ratowanie największego w mieście zakładu pracy i zapewnienie społeczeństwu powiatu i gminy opieki medycznej szpitala. Burmistrz wyraził gotowość przyjęcia kompromisowej wersji poręczenia długu w drodze ustanowienia na budynku „szpitala zakaźnego” hipoteki. Podkreślił, jednak, że ten rodzaj zabezpieczenia jest mniej skutecznym dla interesów gminy i równocześnie nie zapewnia, że obiekt ten pozostanie obiektem, z którego korzystać będzie społeczeństwo poręczającej dług Gminy Dąbrowa Tarnowska. Obecna na sali załoga szpitala zaakceptowała stanowisko Burmistrza brawami. Nadmienić należy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska jako jedyna gmina na terenie powiatu dąbrowskiego wyraziła wolę pomocy szpitalowi w ratowaniu jego kondycji. Na apel Starosty skierowany do pozostałych gmin naszego powiatu, a także Gminy Żabno i Wietrzychowice, których pacjenci również leczą się w dąbrowskim ZOZ’ie, żadna nie wyraziła woli wsparcia szpitala.  Obecnie przedstawiciele samorządów Powiatu i Gminy zadeklarowali się jeszcze w dniu dzisiejszym uzgodnić ostateczną treść umowy poręczenia hipotecznego i podpisanie stosowanego aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.  Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska