Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Powiecie Dąbrowskim

Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Powiecie Dąbrowskim

Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Powiecie Dąbrowskim

   16 Września 2011 r.  w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej gościliśmy przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego i Bawarii w Niemczech. Spotkanie dotyczyło stworzenia modelowych rozwiązań w zakresie zintegrowanego programowania rozwoju obszarów wiejskich na poziomie gminy - w oparciu o rozwiązania stosowane w Bawarii.

Samorząd województwa reprezentowali:

- Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,

- Gustaw Korta – p.o. Geodety Województwa Małopolskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

- dr Jacek Pijanowski – Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

- Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Delegacja niemiecka reprezentowana była przez:

- Wolfgang Günther Ewald – Radca Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii, Wydział Obszarów Wiejskich i Odnawialnych Źródeł Energii, Administracja Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Josef Zedler – Dyrektor Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich Bawarii, Przewodniczący Zarządu Związku Rozwoju
Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii,

- Michael Kuhn – przedstawiciel Urzędu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii, projektant realizujący inwestycje i projekty w terenie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali:

- Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski,

- Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski,

- Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu,

- Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska reprezentowali:

- Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,

- Władysław Knutelski – Przewodniczącego Rady Miejskiej,

   W spotkaniu uczestniczyli również radni Rady Miejskiej z Dąbrowy Tarnowskiej, Sołtysi z gminy Dąbrowa Tarnowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

   Część plenarna spotkania obejmowała prezentację Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Dąbrowa Tarnowska, którą przedstawili Starosta - Tadeusz Kwiatkowski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek. W swoim wystąpieniu Starosta Dąbrowski przedstawił obecny stan rolnictwa w powiecie i możliwości jego rozwoju a także przedstawił informacje na temat zagrożeń powodziowych. Starosta zaprezentował również plany niezbędnych i najpilniejszych inwestycji przeciwpowodziowych, które należałoby wykonać, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek zaprezentował działania samorządu lokalnego w tym realizowane inwestycje służące rozwojowi gminy oraz przedstawił informacje związane z zagrożeniami powodziowymi na terenie gminy.

   Głównym tematem spotkania była prezentacja bawarskich rozwiązań w zakresie scalania gruntów, których efektem jest odnowa i rozwój obszarów wiejskich. Ponadto przedstawiciele Landu Bawaria zaprezentowali własne doświadczenia i rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Stanisław Sorys poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii przygotowuje projekt, którego efektem ma być stworzenie modelowych rozwiązań w zakresie zintegrowanego programowania rozwoju obszarów wiejskich na poziomie gminy w Małopolsce – w oparciu o rozwiązania w Bawarii. Zawarcie Umowy planowane jest jesienią tego roku. Na jej podstawie Bawarczycy przygotują dla dwóch wybranych sołectw z Gminy Dąbrowa Tarnowska projekt urządzeniowo – rolny połączony z propozycją odnowy i zagospodarowania centrów wsi oraz projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego ich terenów na podstawie przyjętych rozwiązań bawarskich. Głos zabrał również Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który wyraził swoje poparcie dla tego projektu.

   Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek, zaprezentował inwestycje samorządu gminnego realizowane z funduszy unijnych. Goście zwiedzili obiekty infrastruktury sportowej wraz z krytą pływalnią, zapoznali się również z postępem prac remontowych dąbrowskiej synagogi. W ramach realizowanych inwestycji ze środków PROW delegacja mogła również zobaczyć odnowiony Dom Ludowy w sołectwie Gruszów Wielki. Zaprezentowane zostały również urządzenia melioracji wodnych na terenie gminy i nowo wybudowany kanał wodny w Radwanie – inwestycja realizowana przez samorząd województwa, która wydatnie wpłynie na odwodnienie pobliskich terenów w Gminie Szczucin i Gminie Dąbrowa Tarnowska.

   Wizytacja w terenie zakończyła się zwiedzeniem zespołu dworsko – parkowego w Brniu oraz Malowanej Wsi Zalipie. Goście z Niemiec zachwyceni naszą tradycją malowania zalipiańskich kwiatów otrzymali z rąk Starosty Dąbrowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej upominki promocyjne powiatu i gminy.

   16 Września 2011 r.  w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej gościliśmy przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego i Bawarii w Niemczech. Spotkanie dotyczyło stworzenia modelowych rozwiązań w zakresie zintegrowanego programowania rozwoju obszarów wiejskich na poziomie gminy - w oparciu o rozwiązania stosowane w Bawarii. Samorząd województwa reprezentowali: - Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, - Gustaw Korta – p.o. Geodety Województwa Małopolskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, - dr Jacek Pijanowski – Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, - Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Delegacja niemiecka reprezentowana była przez: - Wolfgang Günther Ewald – Radca Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii, Wydział Obszarów Wiejskich i Odnawialnych Źródeł Energii, Administracja Rozwoju Obszarów Wiejskich, - Josef Zedler – Dyrektor Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich Bawarii, Przewodniczący Zarządu Związku RozwojuObszarów Wiejskich Dolnej Frankonii, - Michael Kuhn – przedstawiciel Urzędu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii, projektant realizujący inwestycje i projekty w terenie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali: - Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, - Robert Pantera – Wicestarosta Dąbrowski, - Barbara Pobiegło – Przewodnicząca Rady Powiatu, - Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska reprezentowali: - Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, - Władysław Knutelski – Przewodniczącego Rady Miejskiej,    W spotkaniu uczestniczyli również radni Rady Miejskiej z Dąbrowy Tarnowskiej, Sołtysi z gminy Dąbrowa Tarnowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.    Część plenarna spotkania obejmowała prezentację Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Dąbrowa Tarnowska, którą przedstawili Starosta - Tadeusz Kwiatkowski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek. W swoim wystąpieniu Starosta Dąbrowski przedstawił obecny stan rolnictwa w powiecie i możliwości jego rozwoju a także przedstawił informacje na temat zagrożeń powodziowych. Starosta zaprezentował również plany niezbędnych i najpilniejszych inwestycji przeciwpowodziowych, które należałoby wykonać, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek zaprezentował działania samorządu lokalnego w tym realizowane inwestycje służące rozwojowi gminy oraz przedstawił informacje związane z zagrożeniami powodziowymi na terenie gminy.    Głównym tematem spotkania była prezentacja bawarskich rozwiązań w zakresie scalania gruntów, których efektem jest odnowa i rozwój obszarów wiejskich. Ponadto przedstawiciele Landu Bawaria zaprezentowali własne doświadczenia i rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Stanisław Sorys poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii przygotowuje projekt, którego efektem ma być stworzenie modelowych rozwiązań w zakresie zintegrowanego programowania rozwoju obszarów wiejskich na poziomie gminy w Małopolsce – w oparciu o rozwiązania w Bawarii. Zawarcie Umowy planowane jest jesienią tego roku. Na jej podstawie Bawarczycy przygotują dla dwóch wybranych sołectw z Gminy Dąbrowa Tarnowska projekt urządzeniowo – rolny połączony z propozycją odnowy i zagospodarowania centrów wsi oraz projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego ich terenów na podstawie przyjętych rozwiązań bawarskich. Głos zabrał również Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który wyraził swoje poparcie dla tego projektu.    Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek, zaprezentował inwestycje samorządu gminnego realizowane z funduszy unijnych. Goście zwiedzili obiekty infrastruktury sportowej wraz z krytą pływalnią, zapoznali się również z postępem prac remontowych dąbrowskiej synagogi. W ramach realizowanych inwestycji ze środków PROW delegacja mogła również zobaczyć odnowiony Dom Ludowy w sołectwie Gruszów Wielki. Zaprezentowane zostały również urządzenia melioracji wodnych na terenie gminy i nowo wybudowany kanał wodny w Radwanie – inwestycja realizowana przez samorząd województwa, która wydatnie wpłynie na odwodnienie pobliskich terenów w Gminie Szczucin i Gminie Dąbrowa Tarnowska.    Wizytacja w terenie zakończyła się zwiedzeniem zespołu dworsko – parkowego w Brniu oraz Malowanej Wsi Zalipie. Goście z Niemiec zachwyceni naszą tradycją malowania zalipiańskich kwiatów otrzymali z rąk Starosty Dąbrowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej upominki promocyjne powiatu i gminy.