Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ZSP w Szczucinie aktywnie wspiera akcję „Góra Grosza”

ZSP w Szczucinie aktywnie wspiera akcję „Góra Grosza”

Po raz kolejny szkoła ponadgimnazjalna w Szczucinie przyłączyła się do akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom - „Góra Grosza”.
Celem akcji jest zebranie funduszy dla dzieci wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie placówek takich jak: domy dla dzieci, rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne oraz dla kwalifikowanych rodzin zastępczych i najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Towarzystwo NASZ DOM odwołuje się do tradycji Towarzystwa NASZ DOM, które istniało w latach 1921-1945 z siedzibą w Warszawie.


Działalność Towarzystwa opiera się na kontynuowaniu myśli pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej, a także na dorobku myślicieli w dziedzinie pedagogiki i nauk społecznych, których celem było upodmiotowienie dziecka i jego rodziny oraz przywracanie dzieciom utraconego środowiska rodzinnego.

Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.

Dlatego postawa nauczycieli i młodzieży z ZSP w Szczucinie jest godna naśladowania i społecznej aprobaty.


Po raz kolejny szkoła ponadgimnazjalna w Szczucinie przyłączyła się do akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom - „Góra Grosza”. Celem akcji jest zebranie funduszy dla dzieci wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie placówek takich jak: domy dla dzieci, rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne oraz dla kwalifikowanych rodzin zastępczych i najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Towarzystwo NASZ DOM odwołuje się do tradycji Towarzystwa NASZ DOM, które istniało w latach 1921-1945 z siedzibą w Warszawie. Działalność Towarzystwa opiera się na kontynuowaniu myśli pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej, a także na dorobku myślicieli w dziedzinie pedagogiki i nauk społecznych, których celem było upodmiotowienie dziecka i jego rodziny oraz przywracanie dzieciom utraconego środowiska rodzinnego. Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych. Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.Dlatego postawa nauczycieli i młodzieży z ZSP w Szczucinie jest godna naśladowania i społecznej aprobaty.