Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej


ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Centrala tel. (+48) 14 642 24 31
Fax: (+48) 14 642 22 29

Poczta elektroniczna: starosta.kda@powiatypolskie.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP): /64x2s5kjkf/skrytka

Epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/64x2s5kjkf

 

 

NIP, Regon, Rachunek Bankowy

Powiat Dąbrowski:

NIP 8711771285

REGON 851660418

Starostwo Powiatowe:

NIP 8711536383

REGON 851665150

Nr Rach. Bankowego
04 9462 0003 2001 0000 3737 0002

Godziny pracy:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek - Piątek od 7.30 do 15.30

Rejestracja pojazdów:

Poniedziałek od 8.00 do 15.00

Wtorek - Piątek od 7.30 do 14.30

Kasa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

Poniedziałek od 8.00 do 15.00

Wtorek - Piątek od 7.30 do 14.30

Mapa

4318 aktualnosci/konferencja-bibliotekarzy-w-szczucinie.html
4317 aktualnosci/wiemy-coraz-wi%C4%99cej-o-ubezpieczeniach-spo%C5%82ecznych.html
4316 aktualnosci/xii-konkurs-plastyczno-edukacyjny-skarby-ma%C5%82opolski.html
4315 aktualnosci/zaproszenie-na-konsultacje.html
4314 aktualnosci/obchody-dnia-nauczyciela-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4313 aktualnosci/xiii-pielgrzymka-stra%C5%BCak%C3%B3w-do-%C5%82agiewnik.html
4311 aktualnosci/wczesne-wspomaganie-dziecka-niepe%C5%82nosprawnego.html
4309 aktualnosci/guzdek-kat-powi%C5%9Bla-promocja-ksi%C4%85%C5%BCki-i-filmu.html
4308 aktualnosci/obchody-xiv-dnia-papieskiego.html
4306 aktualnosci/powiatowa-licealiada-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-ch%C5%82opc%C3%B3w-4306.html
4303 aktualnosci/przedstawiciele-%C5%9Brodowisk-kombatanckich-z-wizyt%C4%85-w-brniu.html
4301 aktualnosci/guzdek-kat-powi%C5%9Bla-jest-ksi%C4%85%C5%BCka-i-film-premierowy-pokaz-ju%C5%BC-dzi%C5%9B.html
4302 aktualnosci/powiatowa-licealiada-w-jesiennych-sztafetowych-biegach-prze%C5%82ajowych.html
4307 aktualnosci/oznaczenie-js-3059-dla-d%C4%85browskiego-strzelca.html
4299 aktualnosci/wygraj-z-zus-konkurs-dla-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
4298 aktualnosci/utw-zainaugurowa%C5%82-trzeci-rok-akademicki.html
4295 aktualnosci/informacja-dotycz%C4%85ca-otwartego-konkursu-ofert.html
4297 aktualnosci/podsumowanie-sezonu-%C5%82uczniczego.html
4293 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-nagrodzony-w-og%C3%B3lnokrajowym-i-regionalnym-konkursie-samorz%C4%85d-r%C3%B3wnych-szans.html
4292 aktualnosci/zg%C5%82o%C5%9B-dru%C5%BCyn%C4%99-do-udzia%C5%82u-w-powiatowym-turnieju-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.html
4291 aktualnosci/uroczyste-otwarcie-skateparku-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4290 aktualnosci/wizyta-przedszkolak%C3%B3w-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4289 aktualnosci/warsztaty-fotograficzne-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4287 aktualnosci/konkurs-dla-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
4286 aktualnosci/spotkanie-z-seniorami-z-d%C4%85browy-tarnowskiej.html
4285 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-4285.html
4283 aktualnosci/pa%C5%BAdziernikowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
4282 aktualnosci/dowiedz-si%C4%99-wi%C4%99cej-o-ubezpieczeniach-spo%C5%82ecznych.html
4281 aktualnosci/starostwo-powiatowe-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-jeszcze-bardziej-dost%C4%99pne-dla-obywateli.html
4279 aktualnosci/promesa-na-usuwanie-skutk%C3%B3w-kl%C4%99sk-%C5%BCywio%C5%82owych-dla-powiatu-d%C4%85browskiego-4279.html
4278 aktualnosci/zawiadomienie-o-rozpocz%C4%99ciu-rob%C3%B3t-budowlanych.html
4277 aktualnosci/jesienne-podr%C3%B3%C5%BCe-literackie.html
4276 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-na-hungarikums.html
4275 aktualnosci/ju%C5%BC-w-najbli%C5%BCsz%C4%85-sobot%C4%99-fina%C5%82-akcji-smak-pomocy.html
4274 aktualnosci/zaproszenia-na-szkolenia-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
4273 aktualnosci/ma%C5%82opolski-dzie%C5%84-profilaktyki-zdrowia-4-pa%C5%BAdziernika-2014-r.html
4272 aktualnosci/zaproszenie-na-debat%C4%99.html
4271 aktualnosci/bardzo-dobre-polskie-filmy-w-sokole-jesieni%C4%85.html
4269 aktualnosci/turniej-rycerzy-i-woj%C3%B3w-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
4267 aktualnosci/konkurs-inicjatyw-w-ramach-projektu-senior-aktywny-senior-kreatywny.html
4268 aktualnosci/wizyta-u-przedszkolak%C3%B3w.html
4266 aktualnosci/wyp%C5%82ata-stypendi%C3%B3w-sta%C5%BCowych.html
4265 aktualnosci/rozpoczynamy-kampani%C4%99-informacyjn%C4%85.html
4264 aktualnosci/br%C4%85zowe-medale-dla-%C5%82uczniczek-z-d%C4%85brovii.html
4263 aktualnosci/po-raz-dwudziesty-trzeci-biegali-aby-uczci%C4%87-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-do-ojczyzny.html
4262 aktualnosci/druga-edycja-%C5%9Bwi%C4%99ta-ziemniaka-w-pi%C4%99knym-s%C5%82o%C5%84cu-sm%C4%99gorzowa.html
4261 aktualnosci/spotkanie-z-dyrektorami-gimnazj%C3%B3w.html
4260 aktualnosci/zapraszamy-na-turniej-rycerzy-i-woj%C3%B3w-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
4258 aktualnosci/uroczyste-rozpocz%C4%99cie-roku-szkolnego-w-kupieninie.html
4255 aktualnosci/nowy-samoch%C3%B3d-dla-%C5%9Brodowiskowego-domu-samopomocy.html
4254 aktualnosci/nik-zaprasza-do-wype%C5%82nienia-ankiety.html
4256 aktualnosci/obchody-rocznic-wrze%C5%9Bniowych-w-szczucinie.html
4253 aktualnosci/warsztaty-r%C4%99kodzie%C5%82a-w-centrum-polonii.html
4252 aktualnosci/nowo%C5%9Bci-wydawnicze-w-bibliotece-powiatowej-4252.html
4251 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-4251.html
4257 aktualnosci/praktyczny-kurs-rysunku-i-malarstwa.html
4250 aktualnosci/komunikat-4250.html
4249 aktualnosci/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-zoz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4248 aktualnosci/zwi%C4%85zek-strzelecki-strzelec-wkr%C3%B3tce-rozpocznie-oficjaln%C4%85-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87.html
4246 aktualnosci/d%C4%85browska-drog%C3%B3wka-przeprowadzi%C5%82a-akcj%C4%99-bezpieczna-droga-do-szko%C5%82y.html
4244 aktualnosci/akcja-charytatywna-radia-rdn-ma%C5%82opolska-smak-pomocy.html
4242 aktualnosci/wyp%C5%82ata-stypendi%C3%B3w-sta%C5%BCowych-4242.html
4241 aktualnosci/spotkanie-z-okazji-narodowego-czytania-trylogii.html
4239 aktualnosci/wrze%C5%9Bniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
4240 aktualnosci/zaproszenie-na-grzybobranie.html
4238 aktualnosci/aktywny-samorz%C4%85d-zbli%C5%BCa-si%C4%99-termin-ko%C5%84cowy-naboru-wniosk%C3%B3w.html
4237 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-na-taste-of-polonia-w-chicago.html
4236 aktualnosci/wst%C4%85p-do-zwi%C4%85zku-strzeleckiego-strzelec-j%C3%B3zefa-pi%C5%82sudskiego.html
4235 aktualnosci/sta%C5%BCe-dla-pracownik%C3%B3w.html
4234 aktualnosci/informacja-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych.html
4233 aktualnosci/zaproszenie-na-konferencj%C4%99-bezpiecze%C5%84stwo-pracy-w-transporcie-drogowym.html
4231 aktualnosci/90-lecie-ochotniczej-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnej-w-brzez%C3%B3wce.html
4230 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-ponownie-nagrodzony-za-prac%C4%99-na-rzecz-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych.html
4229 aktualnosci/wycieczka-do-zalipia.html
4228 aktualnosci/powiatowa-biblioteka-publiczna-zaprasza-do-narodowego-czytania-trylogii-henryka-sienkiewicza.html
4227 aktualnosci/inauguracja-roku-szkolnego-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-4227.html
4226 aktualnosci/marcin-bezak-mistrzem-polski-w-p%C5%82ywaniu.html
4225 aktualnosci/zmar%C5%82-ks-pra%C5%82at-j%C3%B3zef-przybycie%C5%84.html
4223 aktualnosci/zarz%C4%85d-powiatu-d%C4%85browskiego-og%C5%82asza-otwarty-konkurs-ofert.html
4221 aktualnosci/75-rocznica-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
4216 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-rozpocz%C4%99cia-roku-szkolnego-2014-2015.html
4220 aktualnosci/delegacje-zagraniczne-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
4219 aktualnosci/sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4218 aktualnosci/z-ostatnim-po%C5%BCegnaniem-4218.html
4215 aktualnosci/obowi%C4%85zkowe-odblaski-dla-pieszych-nowy-przepis-w-kodeksie-drogowym.html
4213 aktualnosci/powiatowa-biblioteka-publiczna-otrzyma%C5%82a-nowe-ksi%C4%85%C5%BCki.html
4212 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-w-tvp-krak%C3%B3w.html
4211 aktualnosci/wyp%C5%82ata-stypendi%C3%B3w-sta%C5%BCowych-4211.html
4210 aktualnosci/wyprawa-na-ba%C5%82kany-pod-patronatem-starosty-d%C4%85browskiego.html
4209 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-4209.html
4208 aktualnosci/ju%C5%BC-za-nami-vi-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
4207 aktualnosci/og%C3%B3lnopolskie-turnieje-%C5%82ucznicze-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4206 aktualnosci/ju%C5%BC-w-niedziel%C4%99-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
4205 aktualnosci/apel-policji-jak-unika%C4%87-kradzie%C5%BCy-i-w%C5%82ama%C5%84.html
4204 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-na-%C5%BCywo-w-tvp-krak%C3%B3w.html
4203 aktualnosci/wakacyjny-turniej-tenisa-sto%C5%82owego.html
4202 aktualnosci/konkurs-na-stanowisko-zast%C4%99pcy-dyrektora-zoz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-ds-lecznictwa-4202.html
4201 aktualnosci/d%C5%82ugi-weekend-na-drogach-powiatu.html
4200 aktualnosci/starosta-wr%C4%99czy%C5%82-nominacje-dyrektorowi-szko%C5%82y.html
4199 aktualnosci/zwiedzanie-synagogi-i-ko%C5%9Bcio%C5%82a.html
4198 aktualnosci/zapraszamy-na-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-do%C5%BCynki-powiatowe-i-targi-gospodarcze-4198.html
4197 aktualnosci/do%C5%BCynki-gminne-w-lask%C3%B3wce-chor%C4%85skiej-ju%C5%BC-za-nami.html
4196 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-wojska-polskiego.html
4195 aktualnosci/cudowna-moc-bukiet%C3%B3w-2014-krak%C3%B3w.html
4194 aktualnosci/graj-w-korale-sprawd%C5%BA-swoj%C4%85-wiedz%C4%99-o-ma%C5%82opolsce.html
4193 aktualnosci/rozmowy-o-nowym-partnerstwie.html
4192 aktualnosci/partnerstwo-z-ameryka%C5%84skim-river-grove.html
4191 aktualnosci/tarnowska-telewizja-z-wizyt%C4%85-w-firmie-tarsmak.html
4190 aktualnosci/zawiadomienie-starosty-d%C4%85browskiego.html
4189 aktualnosci/zapraszamy-na-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-do%C5%BCynki-powiatowe-i-targi-gospodarcze-4189.html
4188 aktualnosci/policja-apeluje-o-zachowanie-ostro%C5%BCno%C5%9Bci-na-drogach.html
4187 aktualnosci/mojestypendium-pl-sporo-kasy-na-rarytasy.html
4186 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-4186.html
4183 aktualnosci/wielokulturowo%C5%9B%C4%87-na-powi%C5%9Blu-kultura-sakralna-%C5%BCydowska-ludowa.html
4182 aktualnosci/zosta%C5%84-rodzicem-zast%C4%99pczym-4182.html
4179 aktualnosci/g%C5%82osujmy-na-piekarni%C4%99-zdanowskich-w-rankingu-zumi.html
4178 aktualnosci/serdecznie-zapraszamy-na-gminne-%C5%9Bwi%C4%99to-plon%C3%B3w.html
4177 aktualnosci/startuje-nowy-projekt-marr-s-a.html
4176 aktualnosci/sierpniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
4175 aktualnosci/senior-w-obiektywie-i-za-obiektywem-konkurs-fotograficzny.html
4174 aktualnosci/zapraszamy-na-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-do%C5%BCynki-powiatowe-i-targi-gospodarcze-4174.html
4173 aktualnosci/wsparcie-starosty-dla-d%C4%85browskiej-policji.html
4172 aktualnosci/oddano-ho%C5%82d-powsta%C5%84com-warszawskim-oraz-za%C5%82odze-samolotu-halifax.html
4171 aktualnosci/uwaga-na-kleszcze-4171.html
4170 aktualnosci/og%C5%82oszenie-o-sprzeda%C5%BCy.html
4169 aktualnosci/zapraszamy-na-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-do%C5%BCynki-powiatowe-i-targi-gospodarcze-4169.html
4168 aktualnosci/pytania-bezsennych-nocy-autorski-wiecz%C3%B3r-poetycki-ingi-piotrowskiej.html
4167 aktualnosci/dzi%C5%9B-mija-70-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego.html
4165 aktualnosci/fio-ma%C5%82opolska-lokalnie-zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne.html
4163 aktualnosci/inwestycje-na-drogach-powiatowych.html
4162 aktualnosci/samorz%C4%85d-powiatowy-wspiera-zabytki.html
4161 aktualnosci/zaproszenie-na-apel.html
4160 aktualnosci/piekarnia-zdanowskich-wygra%C5%82a-w-plebiscycie-gazety-krakowskiej.html
4159 aktualnosci/powiatowe-obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-policji-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
4158 aktualnosci/100-rocznica-wybuchu-i-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
4157 aktualnosci/spotkanie-z-poezj%C4%85-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4154 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-%C5%9Bwi%C4%99ta-policji.html
4153 aktualnosci/decyzja-starosty-d%C4%85browskiego.html
4152 aktualnosci/zaproszenie-na-wystaw%C4%99-prac-pa%C5%84stwa-stro%C5%84skich.html
4151 aktualnosci/wystawa-prac-z-i-pleneru-malarskiego-w-brniu.html
4150 aktualnosci/projekt-podr%C3%B3%C5%BCniczy-pod-patronatem-honorowym-starosty-d%C4%85browskiego.html
4147 aktualnosci/zako%C5%84czenie-plenerubarwy-d%C4%85browy-2014.html
4148 aktualnosci/fina%C5%82-vii-spotkania-kultur.html
4146 aktualnosci/25-lecie-orkiestry-d%C4%99tej-w-woli-m%C4%99drzechowskiej.html
4143 aktualnosci/604-rocznica-bitwy-pod-grunwaldem.html
4142 aktualnosci/trwaj%C4%85-dni-d%C4%85browy-tarnowskiej.html
4141 aktualnosci/og%C5%82oszenie-o-przetargu-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4140 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-4140.html
4137 aktualnosci/zaproszenie-na-vii-spotkanie-kultur.html
4136 aktualnosci/lipcowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
4135 aktualnosci/ma%C5%82opolski-festiwal-smaku-w-tarnowie.html
4134 aktualnosci/vii-edycja-konkursu-grantowego-na-dobry-pocz%C4%85tek.html
4133 aktualnosci/szpital-odzyska%C5%82-pieni%C4%85dze.html
4132 aktualnosci/noc-kupa%C5%82y-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
4130 aktualnosci/uwaga-zmiana-zasad-wydawania-kart-parkingowych.html
4129 aktualnosci/zaproszenie-na-v-og%C3%B3lnopolski-zlot-trze%C5%BAwo%C5%9Bciowy.html
4128 aktualnosci/po%C5%9Bwi%C4%99cenie-i-przekazanie-samochodu-dla-osp-smyk%C3%B3w.html
4131 aktualnosci/parafialny-piknik-rodzinny.html
4127 aktualnosci/moto-muzo-piknik-w-brniu.html
4126 aktualnosci/bezpieczne-wakacje-2014-d%C4%85browscy-policjanci-doradzaj%C4%85-jak-unikn%C4%85%C4%87-zagro%C5%BCe%C5%84.html
4125 aktualnosci/zako%C5%84czenie-roku-szkolnego-2013-2014-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4124 aktualnosci/powiatowy-piknik-integracyjny-w-ramach-dzia%C5%82a%C5%84-%C5%9Brodowiskowych-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
4122 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-zako%C5%84czenia-roku-szkolnego-2013-2014.html
4123 aktualnosci/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-dla-rodzin-zast%C4%99pczych-z-terenu-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4121 aktualnosci/wycieczka-uczni%C3%B3w-powiatowego-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie-do-w%C5%82och.html
4120 aktualnosci/51-fina%C5%82-konkursu-malowana-chata-w-zalipiu.html
4119 aktualnosci/nowo%C5%9Bci-wakacyjne-w-bibliotece-powiatowej.html
4118 aktualnosci/spektakl-fundacji-znaczenie-pn-dzieci-kowalskich.html
4114 aktualnosci/obchody-uroczysto%C5%9Bci-bo%C5%BCego-cia%C5%82a.html
4117 aktualnosci/podsumowanie-akcji-bezpieczne-wakacje-2014.html
4116 aktualnosci/fina%C5%82-konkursu-wolno%C5%9B%C4%87-to-nasze-pokolenie.html
4109 aktualnosci/zaproszenie-do-akcji-bezpieczne-wakacje-2014.html
4110 aktualnosci/spotkanie-panelowe-w-brniu.html
4111 aktualnosci/piknik-na-zako%C5%84czenie-roku-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4112 aktualnosci/xi-%C5%9Bwi%C4%99to-truskawki-w-radgoszczy.html
4108 aktualnosci/uczniowie-z-brnia-w-finale-olimpiady-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-rolniczych.html
4107 aktualnosci/happening-w-ramach-inicjatywy-og%C3%B3lnopolski-g%C5%82os-profilaktyki.html
4104 aktualnosci/%C5%BCycie-w-%C5%9Bredniowiecznym-zamku-warsztaty-w-zamku-w-d%C4%99bnie.html
4105 aktualnosci/vi-konkurs-piosenki-angloj%C4%99zycznej.html
4103 aktualnosci/zapraszamy-gimnazjalist%C3%B3w-do-naszych-szk%C3%B3%C5%82.html
4102 aktualnosci/zaproszenie-na-xi-%C5%9Bwi%C4%99to-truskawki.html
4101 aktualnosci/zaproszenie-na-wojew%C3%B3dzkie-forum-inicjatyw-pozarz%C4%85dowych.html
4098 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-z-w%C4%99gier-z-wizyt%C4%85-u-starosty-d%C4%85browskiego.html
4097 aktualnosci/starosta-wr%C4%99czy%C5%82-nominacje-dyrektorom-szk%C3%B3%C5%82.html
4095 aktualnosci/konkurs-wiedzy-o-tytoniu-rozstrzygni%C4%99ty-4095.html
4093 aktualnosci/powiatowy-konkurs-wiedzy-og%C3%B3lnej-omnibus-2014.html
4092 aktualnosci/%C4%87wiczenia-obronne-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
4091 aktualnosci/odbudowy-dr%C3%B3g-zniszczonych-w-czasie-powodzi.html
4089 aktualnosci/czerwcowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
4088 aktualnosci/zaproszenie-na-happening-w-ramach-inicjatywy-og%C3%B3lnopolski-g%C5%82os-profilaktyki.html
4090 aktualnosci/zawody-%C5%82ucznicze.html
4086 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-4086.html
4085 aktualnosci/uczniowie-zsp-nr-2-na-xx-sesji-sejmu-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
4084 aktualnosci/konkurs-literacki-organizowany-przez-centrum-polonii-zmiana-terminu.html
4083 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-wspiera-zabytki.html
4082 aktualnosci/wystawa-25-lat-wolno%C5%9Bci-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4081 aktualnosci/ma%C5%82opolski-dzie%C5%84-uczenia-si%C4%99.html
4079 aktualnosci/komunikat-4079.html
4078 aktualnosci/derby-artystyczne-%C5%9Bl%C4%85sk-ma%C5%82opolska-2014-prezentacje-tw%C3%B3rc%C3%B3w-kultury.html
4077 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-ma-now%C4%85-strategi%C4%99.html
4076 aktualnosci/lokalna-akcja-sportowa-ruszaj-si%C4%99-z-nami.html
4075 aktualnosci/dzie%C5%84-dziecka-dla-przedszkolak%C3%B3w-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4072 aktualnosci/wybory-4-czerwca-1989-roku.html
4074 aktualnosci/uroczyste-spotkanie-z-okazji-tygodnia-polskiego-czerwonego-krzy%C5%BCa-oraz-95-lecia-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-pck.html
4073 aktualnosci/indywidualne-mistrzostwa-wojew%C3%B3dztwa-weteran%C3%B3w.html
4070 aktualnosci/rodzinny-piknik-integracyjny.html
4067 aktualnosci/z-ostatnim-po%C5%BCegnaniem-4067.html
4071 aktualnosci/powitanie-lata-w-gruszowie-wielkim.html
4068 aktualnosci/powiatowe-obchody-dnia-stra%C5%BCaka.html
4066 aktualnosci/kampania-informacyjna-stres-w-pracy-nie-dzi%C4%99kuj%C4%99.html
4065 aktualnosci/zus-dla-niepe%C5%82nosprawnych.html
4062 aktualnosci/zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-konkursie-wiedzy-o-tytoniu-4062.html
4061 aktualnosci/%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-bez-tytoniu-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
4060 aktualnosci/podzi%C4%99kowanie-dla-pani-dyrektor-zoz-teresy-kopczy%C5%84skiej.html
4059 aktualnosci/zaproszenie-na-rodzinny-piknik-integracyjny-4059.html
4058 aktualnosci/fina%C5%82-turnieju-brd-wzorowo-i-bezpiecznie.html
4057 aktualnosci/absolutorium-dla-zarz%C4%85du-powiatu-d%C4%85browskiego-4057.html
4051 aktualnosci/centrum-polonii-organizuje-konkurs-literacki.html
4050 aktualnosci/zagro%C5%BCenie-powodziowe-min%C4%99%C5%82o.html
4048 aktualnosci/konferencja-po%C5%9Bwi%C4%99cona-wsp%C3%B3%C5%82pracy-szk%C3%B3%C5%82-z-rodzicami.html
4046 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-4046.html
4043 aktualnosci/zesp%C3%B3%C5%82-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-zaprasza-na-imprez%C4%99-ruszaj-si%C4%99-z-nami.html
4042 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99to-iii-edycj%C4%99-konkursu-matematyczna-wiosna.html
4041 aktualnosci/obchody-miejsko-gminnego-%C5%9Bwi%C4%99ta-stra%C5%BCaka-w-sm%C4%99gorzowie.html
4038 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-tadeusz-kwiatkowski-silnym-cz%C5%82owiekiem-regionu-tarnowskiego-2014.html
4037 aktualnosci/nowe-wyposa%C5%BCenie-dla-komendy-powiatowej-pa%C5%84stwowej-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnej-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4036 aktualnosci/fina%C5%82-vii-edycji-konkursu-pn-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
4034 aktualnosci/pogotowie-przeciwpowodziowe-w-powiecie-dabrowskim.html
4033 aktualnosci/rozpoczyna-si%C4%99-odbudowa-drogi-powiatowej-nr-1307.html
4032 aktualnosci/decyzja-starosty-d%C4%85browskiego-o-ograniczeniu-korzystania-z-nieruchomo%C5%9Bci.html
4029 aktualnosci/wolno%C5%9B%C4%87-to-nasze-pokolenie-konkurs-na-temat-25-lecia-wolno%C5%9Bci-rp.html
4028 aktualnosci/debata-spo%C5%82eczna-w-zsp-nr-2-nt-przeciwdzia%C5%82ania-narkomanii-na-terenie-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4026 aktualnosci/zawody-%C5%82ucznicze-4026.html
4025 aktualnosci/koncert-z-okazji-223-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-go-maja.html
4024 aktualnosci/jednostki-powiatowych-osp-%C5%9Bwi%C4%99towa%C5%82y-dzie%C5%84-stra%C5%BCaka.html
4023 aktualnosci/zaproszenie-na-fina%C5%82-vii-edycji-konkursu-pn-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
4015 aktualnosci/zaproszenie-na-koncert.html
4022 aktualnosci/dzie%C5%84-otwarty-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-4022.html
4021 aktualnosci/spotkanie-integracyjne-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
4020 aktualnosci/uczniowie-pceikz-uczestnikami-rajdu-bia%C5%82o-czerwonej.html
4019 aktualnosci/relacje-z-tygodnia-godno%C5%9Bci-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-w-warsztatach-terapii-zaj%C4%99ciowej-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4018 aktualnosci/warsztaty-profilaktyczne-w-powiatowym-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie.html
4017 aktualnosci/dzie%C5%84-otwarty-w-powiatowym-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie-4017.html
4016 aktualnosci/dzie%C5%84-bibliotekarza-w-brniu.html
4013 aktualnosci/apel-policji-o-zachowanie-ostro%C5%BCno%C5%9Bci-na-drogach.html
4010 aktualnosci/i-kiermasz-u%C5%BCywanych-ksi%C4%85%C5%BCek-komiks%C3%B3w-czasopism-i-gier-komputerowych-w-centrum-polonii-w-brniu.html
4007 aktualnosci/fina%C5%82-karpackiego-wy%C5%9Bcigu-kurier%C3%B3w-d%C4%85browa-tarnowska-tarn%C3%B3w.html
4006 aktualnosci/majowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
4009 aktualnosci/matura-2014-po%C5%82amania-pi%C3%B3r.html
4005 aktualnosci/obchody-223-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
4002 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-4002.html
3998 aktualnosci/mi%C4%99dzynarodowe-%C5%9Bwi%C4%99to-pracy.html
3999 aktualnosci/10-rocznica-wej%C5%9Bcia-polski-do-unii-europejskiej.html
3997 aktualnosci/sukces-ucznia-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3996 aktualnosci/uczcili-pami%C4%99%C4%87-pomordowanych-w-buczynie.html
3988 aktualnosci/zaproszenie-na-koncert-3988.html
3995 aktualnosci/fizyka-da-si%C4%99-lubi%C4%87.html
3994 aktualnosci/dzisiaj-startuje-kolarski-karpacki-wy%C5%9Bcig-kurier%C3%B3w.html
3993 aktualnosci/vi-powiatowy-turniej-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego-z-okazji-223-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
3991 aktualnosci/ju%C5%BC-w-niedziel%C4%99-kanonizacja-jana-paw%C5%82a-ii.html
3990 aktualnosci/absolwenci-zako%C5%84czyli-rok-szkolny-2013-2014.html
3987 aktualnosci/list-prezydenta-rp-s%C4%85d-rejonowy-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3986 aktualnosci/sukces-uczni%C3%B3w-technikum-in%C5%BCynierii-%C5%9Brodowiska-i-melioracji.html
3984 aktualnosci/konkurs-na-dyrektora-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3982 aktualnosci/zus-przyjmuje-dokumenty-w-trakcie-maj%C3%B3wki.html
3981 aktualnosci/zaproszenie-na-turniej-z-okazji-223-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
3978 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99ta-wielkiej-nocy.html
3979 aktualnosci/xii-dzie%C5%84-pami%C4%99ci-o-holocau%C5%9Bcie.html
3977 aktualnosci/%C5%BCyczenia-%C5%9Bwi%C4%85teczne-3977.html
3976 aktualnosci/szczepienie-lis%C3%B3w-przeciw-w%C5%9Bciekli%C5%BAnie-na-terenie-powiatu-d%C4%85browskiego-3976.html
3975 aktualnosci/rusza-rekrutacja-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
3974 aktualnosci/zostaw-sw%C3%B3j-1-w-powiecie-d%C4%85browskim-3974.html
3973 aktualnosci/propagowanie-honorowego-krwiodawstwa-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3972 aktualnosci/trening-mi%C4%99dzydru%C5%BCynowy-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
3971 aktualnosci/og%C5%82oszenie-o-wszcz%C4%99ciu-post%C4%99powania-wyw%C5%82aszczeniowego.html
3969 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-3969.html
3968 aktualnosci/apel-ku-pami%C4%99ci-pomordowanych-w-katyniu-3968.html
3967 aktualnosci/profilaktyka-zachowa%C5%84-autodestruktywnych-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3966 aktualnosci/debata-spo%C5%82eczna-nt-przeciwdzia%C5%82ania-narkomanii-na-terenie-powiatu-d%C4%85browskiego-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3965 aktualnosci/profilaktyka-uzale%C5%BCnie%C5%84-w%C5%9Br%C3%B3d-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
3964 aktualnosci/kolejny-etap-odbudowy-drogi-powiatowej-nr-1307k.html
3959 aktualnosci/czwarta-rocznica-katastrofy-smole%C5%84skiej.html
3963 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99to-ii-etap-konkursu-b%C4%85d%C5%BA-wielkim-3963.html
3961 aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-w-powiecie-d%C4%85browskim-3961.html
3960 aktualnosci/trening-mi%C4%99dzydru%C5%BCynowy-pod-wie%C5%BCyc%C4%85-3960.html
3958 aktualnosci/eliminacje-powiatowe-og%C3%B3lnopolskiego-turnieju-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym.html
3957 aktualnosci/i-d%C4%85browskie-spotkania-kliniczne-pt-starzenie-si%C4%99-i-niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87-wyzwanie-dla-systemu-ochrony-zdrowia.html
3955 aktualnosci/debata-z-m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3954 aktualnosci/eliminacje-powiatowe-og%C3%B3lnopolskiego-turnieju-wiedzy-po%C5%BCarniczej-2014.html
3953 aktualnosci/kwietniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-kioskach.html
3952 aktualnosci/kiermasz-wielkanocny-3952.html
3951 aktualnosci/ma%C5%82y-ksi%C4%85%C5%BC%C4%99-w-boles%C5%82awiu.html
3950 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3950.html
3949 aktualnosci/konkurs-na-dyrektora-powiatowego-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie.html
3947 aktualnosci/stanowisko-dyrekcji-zoz-w-sprawie-podwy%C5%BCek.html
3946 aktualnosci/dyrektor-zoz-dementuje-informacje-medialne.html
3945 aktualnosci/wyniki-i-turnieju-paintball-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
3944 aktualnosci/konferencja-pedagog%C3%B3w.html
3943 aktualnosci/walne-zebranie-stowarzyszenia-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3942 aktualnosci/trening-akcji-kurierskiej-na-terenie-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3941 aktualnosci/warsztaty-profilaktyczne-dla-uczni%C3%B3w-zsp-w-brniu.html
3940 aktualnosci/dotacje-na-odbudow%C4%99-drzewostan%C3%B3w-zniszczonych-przez-kl%C4%99ski-%C5%BCywio%C5%82owe.html
3939 aktualnosci/uwaga-na-kradzie%C5%BCe-kieszonkowe.html
3938 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99to-otwarty-konkurs-ofert.html
3937 aktualnosci/czytam-w-podr%C3%B3%C5%BCy-herberta-3937.html
3936 aktualnosci/wsparcie-finansowe-dla-niepe%C5%82nosprawnych-student%C3%B3w-3936.html
3935 aktualnosci/latarnik-w-tarnowskim-zus-ie-o%C5%9Bwietli%C5%82-seniorom-drog%C4%99-w-cyfrow%C4%85-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3934 aktualnosci/wizyta-podopiecznych-orw-w-kupieninie-w-zsp-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3930 aktualnosci/mobilny-punkt-zip-w-starostwie-powiatowym.html
3933 aktualnosci/licealiada-w-pi%C5%82ce-r%C4%99cznej-dziewcz%C4%85t-i-ch%C5%82opc%C3%B3w.html
3932 aktualnosci/ma%C5%82opolska-licealiada-w-p%C5%82ywaniu.html
3931 aktualnosci/dru%C5%BCynowy-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-w-kategorii-dziewcz%C4%85t-i-ch%C5%82opc%C3%B3w-3931.html
3929 aktualnosci/zaproszenie-na-i-turniej-paintball-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
3928 aktualnosci/xxvii-sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3927 aktualnosci/halowe-mistrzostwa-polski-junior%C3%B3w-m%C5%82odszych-w-%C5%82ucznictwie-rozstrzygni%C4%99te.html
3926 aktualnosci/turniej-brd-na-szczeblu-powiatowym.html
3925 aktualnosci/uczniowie-klasy-policyjnej-zapoznali-si%C4%99-z-prac%C4%85-d%C4%85browskiej-policji.html
3924 aktualnosci/obchody-wiosny-lud%C3%B3w-w-budapeszcie-3924.html
3922 aktualnosci/kontynuacja-debat-nt-przeciwdzia%C5%82ania-narkomanii-na-terenie-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3921 aktualnosci/nie-wypalaj-traw.html
3920 aktualnosci/konkurs-pn-kapliczka-dla-jednostek-samorz%C4%85du-terytorialnego-z-terenu-wojew%C3%B3dztwa-ma%C5%82opolskiego.html
3918 aktualnosci/uczniowie-z-d%C4%85browy-tarnowskiej-poznaj%C4%85-%C5%BCydowsk%C4%85-histori%C4%99-swojego-miasta.html
3923 aktualnosci/igrzyska-m%C5%82odzie%C5%BCy-szkolnej-w-pi%C5%82ce-siatkowej-dziewcz%C4%85t.html
3917 aktualnosci/powiatowe-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie-go%C5%9Bci%C5%82o-wicemarsza%C5%82ka-romana-ciepiel%C4%99.html
3916 aktualnosci/xxiv-halowe-mistrzostwa-polski-junior%C3%B3w-m%C5%82odszych-w-%C5%82ucznictwie.html
3915 aktualnosci/marcowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
3913 aktualnosci/kolejne-rowy-w-powiecie-d%C4%85browskim-b%C4%99d%C4%85-wykonane.html
3912 aktualnosci/konferencja-arimr-w-starostwie-powiatowym.html
3914 aktualnosci/karpacki-wy%C5%9Bcig-kurier%C3%B3w.html
3911 aktualnosci/zaproszenie-do-udzia%C5%82u-w-bezp%C5%82atnych-szkoleniach.html
3910 aktualnosci/obywatele-dla-demokracji-rusza-ii-edycja-konkursu.html
3909 aktualnosci/zaproszenie-urz%C4%99du-skarbowego-na-bezp%C5%82atne-szkolenie.html
3907 aktualnosci/samorz%C4%85dowcy-kobietom-w-dniu-ich-%C5%9Bwi%C4%99ta-8-marca.html
3908 aktualnosci/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87-i-op%C5%82aty-%C5%9Brodowiskowe-3908.html
3906 aktualnosci/nie-b%C4%85d%C5%BA-bab%C4%85-za-kierownic%C4%85.html
3905 aktualnosci/gimnazjada-w-pi%C5%82ce-siatkowej-ch%C5%82opc%C3%B3w.html
3903 aktualnosci/gimnazjada-w-pi%C5%82ce-siatkowej-dziewcz%C4%85t-3903.html
3902 aktualnosci/licealiada-w-pi%C5%82ce-siatkowej-ch%C5%82opc%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
3901 aktualnosci/powiatowa-licealiada-w-p%C5%82ywaniu.html
3900 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99to-i-etap-konkursu-pn-b%C4%85d%C5%BA-wielkim-3900.html
3899 aktualnosci/po%C5%9Bwi%C4%99cenie-nowego-wozu-stra%C5%BCackiego-w-gr%C4%85dach.html
3898 aktualnosci/id-1-podatku-to-twoj-wybor.html
3897 aktualnosci/aktywny-samorz%C4%85d-2014.html
3896 aktualnosci/przedsi%C4%99biorco-zosta%C5%84-wystawc%C4%85-ma%C5%82opolskich-targ%C3%B3w-innowacji-2014.html
3895 aktualnosci/wyniki-tegorocznego-%C5%82uczniczego-memoria%C5%82u-trener%C3%B3w-gerarda-borsy-janusza-czuba-i-janusza-hudyki-3895.html
3894 aktualnosci/przedstawiciele-powiatu-i-gminy-na-spotkaniu-w-tvp-krak%C3%B3w.html
3893 aktualnosci/konferencja-w-ministerstwie-gospodarki.html
3892 aktualnosci/odwo%C5%82anie-jana-giery-ze-stanowiska-dyrektora-zsp-w-szczucinie-zgodne-z-prawem.html
3891 aktualnosci/samorz%C4%85dowcy-u-wicepremier-el%C5%BCbiety-bie%C5%84kowskiej-z-petycj%C4%85-o-budow%C4%99-obwodnicy.html
3890 aktualnosci/spotkanie-grupy-wsparcia-dla-rodzin-zast%C4%99pczych.html
3888 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3888.html
3889 aktualnosci/spotkanie-zarz%C4%85du-wfo%C5%9B-z-krakowa-z-samorz%C4%85dowcami-powiatu.html
3887 aktualnosci/zaproszenie-urz%C4%99du-skarbowego-na-bezp%C5%82atne-szkolenie-3887.html
3886 aktualnosci/konsultacje-spo%C5%82eczne-strategii-rozwoju-powiatu-d%C4%85browskiego-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
3885 aktualnosci/rekordowa-ilo%C5%9B%C4%87-zg%C5%82osze%C5%84-do-konkursu-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
3883 aktualnosci/zapraszamy-na-rozpocz%C4%99cie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-klubu-seniora.html
3882 aktualnosci/dwa-lata-nauki-w-angielskiej-szkole-z-internatem.html
3881 aktualnosci/podsumowanie-pracy-d%C4%85browskiej-policji-za-2013-rok.html
3880 aktualnosci/konsultacje-spo%C5%82eczne-strategii-rozwoju-powiatu-d%C4%85browskiego-na-lata-2014-2020.html
3879 aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3878 aktualnosci/promesa-na-usuwanie-skutk%C3%B3w-kl%C4%99sk-%C5%BCywio%C5%82owych-dla-powiatu-d%C4%85browskiego-3878.html
3877 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99to-konkursy-ofert.html
3876 aktualnosci/tydzie%C5%84-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przest%C4%99pstwem-3876.html
3875 aktualnosci/stanowisko-starostwa-powiatowego-dotycz%C4%85ce-by%C5%82ego-dyrektora-zsp-w-szczucinie-jana-giery.html
3873 aktualnosci/starostwo-dementuje-nie%C5%9Bcis%C5%82e-informacje-prasowe.html
3872 aktualnosci/samorz%C4%85dowcy-rozmawiaj%C4%85-o-d%C4%85browskim-szpitalu.html
3871 aktualnosci/r%C3%B3wna%C4%87-szanse-2014-konkurs-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
3870 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenie-z-komputerem-na-ty-kursy-ecdl.html
3869 aktualnosci/zapraszamy-cz%C5%82onk%C3%B3w-organizacji-pozarz%C4%85dowych-do-komisji-konkursowej.html
3868 aktualnosci/zarz%C4%85d-powiatu-d%C4%85browskiego-og%C5%82asza-otwarty-konkurs-ofert-3868.html
3867 aktualnosci/obchody-xxii-%C5%9Bwiatowego-dnia-chorego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3866 aktualnosci/sprawozdawczo%C5%9B%C4%87-i-op%C5%82aty-%C5%9Brodowiskowe-3866.html
3865 aktualnosci/iv-turniej-o-puchar-starosty-rozstrzygni%C4%99ty.html
3864 aktualnosci/konferencja-naukowo-duszpasterska-pt-cierpienie-jest-po-to-a%C5%BCeby-wyzwala%C4%87-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3861 aktualnosci/11-rada-spo%C5%82eczna-zoz-omawia-sprawy-szpitala.html
3860 aktualnosci/program-wyr%C3%B3wnywania-r%C3%B3%C5%BCnic-mi%C4%99dzy-regionami-ii-rok-2014.html
3858 aktualnosci/nowy-sprz%C4%99t-dla-zoz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3846 aktualnosci/starostwo-powiatowe-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-coraz-bardziej-przyjazne-osobom-niepe%C5%82nosprawnym.html
3857 aktualnosci/informacja-powiatowego-lekarza-weterynarii-dotycz%C4%85ca-obszaru-zagro%C5%BCenia-w%C5%9Bcieklizn%C4%85.html
3855 aktualnosci/plebiscyt-edukacyjna-gmina-ma%C5%82opolski-2013.html
3854 aktualnosci/technikum-in%C5%BCynierii-%C5%9Brodowiska-i-melioracji-odznaczone-z%C5%82ot%C4%85-tarcz%C4%85.html
3853 aktualnosci/dotacje-na-odbudow%C4%99-drzewostan%C3%B3w-zniszczonych-przez-kl%C4%99ski-%C5%BCywio%C5%82owe-3853.html
3852 aktualnosci/og%C5%82oszenie-o-zamiarze-wszcz%C4%99cia-post%C4%99powania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomo%C5%9Bci.html
3851 aktualnosci/lutowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
3850 aktualnosci/bal-studni%C3%B3wkowy-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-3850.html
3847 aktualnosci/bal-studni%C3%B3wkowy-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3845 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3845.html
3844 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-stowarzyszenia-pomocna-d%C5%82o%C5%84-3844.html
3843 aktualnosci/jase%C5%82ka-bo%C5%BConarodzeniowe-w-kupieninie-3843.html
3842 aktualnosci/zapraszamy-na-iv-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
3841 aktualnosci/bezpieczne-ferie-2014.html
3840 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-patrona-szko%C5%82y-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3838 aktualnosci/koalicja-na-rzecz-przeciwdzia%C5%82ania-przemocy-w-rodzinie-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
3839 aktualnosci/rozpocz%C4%99cie-prac-nad-now%C4%85-strategi%C4%85-rozwoju-powiatu.html
3837 aktualnosci/powiatowa-gimnazjada-w-tenisie-sto%C5%82owym-ch%C5%82opc%C3%B3w.html
3836 aktualnosci/policjanci-uratowali-%C5%BCycie-bezdomnemu.html
3835 aktualnosci/kol%C4%99dnicza-niedziela-w-d%C4%85browskim-domu-kultury.html
3833 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-nieczajnej-g%C3%B3rnej.html
3832 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-d%C4%85browicy.html
3831 aktualnosci/bal-studni%C3%B3wkowy-w-powiatowym-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie-3831.html
3830 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-sutkowie-3830.html
3829 aktualnosci/przedstawienie-jase%C5%82kowe-w-d%C4%85browskiej-ochronce.html
3828 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-zwi%C4%85zku-emeryt%C3%B3w-rencist%C3%B3w-i-inwalid%C3%B3w.html
3827 aktualnosci/12-kart-z-historii-brnia-i-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-karta-i-powstanie-styczniowe-konferencja-w-centrum-polonii-w-brniu.html
3826 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-lipinach.html
3825 aktualnosci/lekarz-orzecznik-poszukiwany.html
3824 aktualnosci/nowo%C5%9Bci-ksi%C4%85%C5%BCkowe-w-powiatowej-bibliotece-publicznej.html
3823 aktualnosci/nie-b%C4%85d%C5%BAmy-oboj%C4%99tni-pomoc-osobom-bezdomnym-samotnym-i-starszym-w-czasie-zimy.html
3821 aktualnosci/151-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego.html
3822 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka.html
3820 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-nauczycieli-grup-i-stowarzysze%C5%84-parafialnych-3820.html
3819 aktualnosci/wielki-sukces-uczni%C3%B3w-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3818 aktualnosci/i-turniej-integracyjny-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-w-kr%C4%99glach-klasycznych.html
3817 aktualnosci/informacja-o-wyborze-ofert.html
3816 aktualnosci/zarz%C4%85d-powiatu-d%C4%85browskiego-og%C5%82asza-otwarte-konkursy-ofert.html
3815 aktualnosci/projekt-dobre-perspektywy-przed%C5%82u%C5%BCona-rekrutacja.html
3814 aktualnosci/przekazanie-nowego-radiowozu-dla-d%C4%85browskiej-policji.html
3813 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-pracownik%C3%B3w-starostwa-powiatowego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-3813.html
3812 aktualnosci/orkiestra-zagra%C5%82a-na-powi%C5%9Blu-22-fina%C5%82-wielkiej-orkiestry-%C5%9Bwi%C4%85tecznej-pomocy.html
3811 aktualnosci/bal-studni%C3%B3wkowy-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3809 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-lask%C3%B3wce-chor%C4%85skiej-3809.html
3808 aktualnosci/bezpieczny-senior-na-drodze-wyk%C5%82ad-utw.html
3807 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenie-z-zakresu-podstaw-obs%C5%82ugi-komputera.html
3806 aktualnosci/ju%C5%BC-w-niedziel%C4%99-22-fina%C5%82-wielkiej-orkiestry-%C5%9Bwi%C4%85tecznej-pomocy.html
3805 aktualnosci/zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-vii-edycji-konkursu-pn-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
3803 aktualnosci/koncert-noworoczny-orkiestry-d%C4%99tej-z-woli-m%C4%99drzechowskiej.html
3802 aktualnosci/styczniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
3801 aktualnosci/gala-20-lecia-radia-rdn-ma%C5%82opolska.html
3800 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-gruszowie-wielkim-3800.html
3798 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-trzech-kr%C3%B3li.html
3799 aktualnosci/unijne-dotacje-na-start-dla-firm.html
3797 aktualnosci/powitano-pierwszego-mieszka%C5%84ca-powiatu-d%C4%85browskiego-w-2014-roku.html
3796 aktualnosci/dzieci-dzi%C4%99kuj%C4%85-d%C4%85browiakom.html
3792 aktualnosci/mianowano-nowego-komendanta-powiatowego-policji-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-i-jego-zast%C4%99pc%C4%99.html
3794 aktualnosci/zmiana-siedziby-powiatowego-zespo%C5%82u-do-spraw-orzekania-o-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3787 aktualnosci/%C5%BCyczenia-noworoczne-3787.html
3791 aktualnosci/bud%C5%BCet-powiatu-d%C4%85browskiego-na-2014-rok-uchwalony.html
3789 aktualnosci/konsultacje-spo%C5%82eczne.html
3786 aktualnosci/nowy-sprz%C4%99t-dydaktyczny-dla-uczni%C3%B3w.html
3785 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-boles%C5%82awiu.html
3784 aktualnosci/kol%C4%99dnicy-misyjni-z-wizyt%C4%85-w-starostwie-powiatowym-3784.html
3783 aktualnosci/vi-%C5%9Bwi%C4%85teczny-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-rozstrzygni%C4%99ty.html
3781 aktualnosci/spotkanie-wigilijne-w-d%C4%85browskim-hospicjum.html
3780 aktualnosci/indywidualne-zawody-p%C5%82ywackie-w-ramach-igrzysk-m%C5%82odzie%C5%BCy-szkolnej-oraz-gimnazjada-etap-powiatowy.html
3775 aktualnosci/%C5%BCyczenia-%C5%9Bwi%C4%85teczne-3775.html
3778 aktualnosci/zmniejszamy-bariery-architektoniczne-dla-niepe%C5%82nosprawnych.html
3777 aktualnosci/informacja-o-zmianie-adresu-siedziby-nadzoru-budowlanego.html
3773 aktualnosci/powiatowe-spotkanie-op%C5%82atkowe-w-centrum-polonii-w-brniu-3773.html
3770 aktualnosci/przedszkolaki-z-%C5%BCyczeniami-%C5%9Bwi%C4%85tecznymi-w-starostwie-powiatowym-3770.html
3767 aktualnosci/wr%C4%99czenie-nagr%C3%B3d-laureatom-konkursu-plastycznego-pn-%C5%BCyj%C4%99-bez-ryzyka-hiv-aids.html
3761 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3761.html
3766 aktualnosci/seminarium-wczesne-wspomaganie-wsp%C3%B3lne-dzia%C5%82anie.html
3765 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%85teczny-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-3765.html
3764 aktualnosci/trening-mi%C4%99dzydru%C5%BCynowy-pod-wie%C5%BCyc%C4%85-3764.html
3763 aktualnosci/d%C4%85browska-m%C5%82odzie%C5%BC-wymienia-wiedz%C4%99-i-do%C5%9Bwiadczenie-z-r%C3%B3wie%C5%9Bnikami-z-niemiec-i-francji.html
3762 aktualnosci/wr%C4%99czenie-br%C4%85zowego-certyfikatu-dla-uniwersytetu-trzeciego-wieku.html
3760 aktualnosci/dobre-perspektywy-na-w%C5%82asn%C4%85-firm%C4%99-dotacje-na-start.html
3759 aktualnosci/powiatowe-igrzyska-m%C5%82odzie%C5%BCy-szkolnej-w-szachach-3759.html
3758 aktualnosci/13-grudnia-wprowadzenie-stanu-wojennego.html
3757 aktualnosci/uroczysto%C5%9B%C4%87-promocji-ksi%C4%85%C5%BCki-%C5%9Bladami-historii-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-buczyna-1939.html
3755 aktualnosci/po%C5%BCegnanie-komendanta-powiatowego-policji-insp-bogdana-tabisia.html
3754 aktualnosci/%C5%9Bladami-historii-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-buczyna-1939.html
3753 aktualnosci/z-wizyt%C4%85-u-dzieci.html
3752 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-3752.html
3751 aktualnosci/obchody-dnia-patrona-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3750 aktualnosci/fina%C5%82-xi-edycji-przegl%C4%85du-dorobku-artystycznego-p%C5%82omie%C5%84.html
3749 aktualnosci/zaproszenie-na-szkolenie-dotycz%C4%85ce-zasad-przyznawania-dotacji-z-bud%C5%BCetu-wojew%C3%B3dztwa-ma%C5%82opolskiego-w-2014r.html
3747 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99ty-miko%C5%82aj-odwiedzi%C5%82-jednostk%C4%99-wspieraj%C4%85c%C4%85-rodzin%C4%99-3747.html
3746 aktualnosci/kiermasz-bo%C5%BConarodzeniowy-w-starostwie-powiatowym-3746.html
3745 aktualnosci/konkurs-plastyczny-pod-has%C5%82em-%C5%BCyj%C4%99-bez-ryzyka-hiv-aids-rozstrzygni%C4%99ty.html
3744 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-z-wizyt%C4%85-na-oddziale-dzieci%C4%99cym.html
3743 aktualnosci/powiatowa-licealiada-w-badmintonie-dru%C5%BCynowym-3743.html
3742 aktualnosci/warsztaty-rehabilitacyjne-w-projekcie-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3738 aktualnosci/6-grudnia-dniem-%C5%9Bwi%C4%99tego-miko%C5%82aja-3738.html
3739 aktualnosci/starostwo-powiatowe-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-przy%C5%82%C4%85czy%C5%82o-si%C4%99-do-akcji-miko%C5%82ajkowej-rdn-ma%C5%82opolska.html
3740 aktualnosci/wr%C4%99czono-stypendia-dla-najlepszych-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-3740.html
3737 aktualnosci/grudniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
3736 aktualnosci/powiatowa-gimnazjada-w-szachach.html
3735 aktualnosci/ruszy%C5%82a-kampania-spo%C5%82eczna-otw%C3%B3rz-g%C5%82ow%C4%99-na-pomoc.html
3734 aktualnosci/szkolenie-dla-ma%C5%82ych-przedsi%C4%99biorstw.html
3729 aktualnosci/reagujmy-wobec-os%C3%B3b-zagro%C5%BConych-wych%C5%82odzeniem-organizmu-nie-b%C4%85d%C5%BAmy-oboj%C4%99tni-jeden-telefon-mo%C5%BCe-uratowa%C4%87-komu%C5%9B-%C5%BCycie.html
3724 aktualnosci/apel-policji-o-wzmo%C5%BCon%C4%85-ostro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-na-drogach-3724.html
3723 aktualnosci/konkurs-na-krzy%C5%BC%C3%B3wk%C4%99-profilaktyczn%C4%85-rozstrzygni%C4%99ty.html
3722 aktualnosci/xxv-sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3720 aktualnosci/modernizacja-ewidencji-grunt%C3%B3w-i-budynk%C3%B3w-w-m%C4%99drzechowie.html
3719 aktualnosci/modernizacja-ewidencji-grunt%C3%B3w-i-budynk%C3%B3w-w-szczucinie.html
3721 aktualnosci/gimnazjada-w-badmintonie.html
3717 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-3717.html
3716 aktualnosci/powiatowe-igrzyska-m%C5%82odzie%C5%BCy-szkolnej-w-tenisie-sto%C5%82owym-3716.html
3715 aktualnosci/ko%C5%84cz%C4%85-si%C4%99-tegoroczne-inwestycje-na-drogach-powiatowych.html
3713 aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert.html
3712 aktualnosci/licealiada-turniej-szachowy-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
3711 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego.html
3709 aktualnosci/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-i-tytu%C5%82-samorz%C4%85d-r%C3%B3wnych-szans-dla-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3706 aktualnosci/mobilny-punkt-zip-w-szpitalu-zapraszamy.html
3704 aktualnosci/konkurs-plastyczny-%C5%BCyj%C4%99-bez-ryzyka-hiv-aids.html
3702 aktualnosci/halowa-pi%C5%82ka-no%C5%BCna-licealiada.html
3699 aktualnosci/rozwi%C4%85%C5%BC-krzy%C5%BC%C3%B3wk%C4%99-i-wygraj-nagrod%C4%99.html
3649 aktualnosci/zapraszamy-na-europejski-festiwal-mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-kultury-ludowej-europeada-2014.html
3636 aktualnosci/d%C4%85browskie-obchody-95-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-przez-polsk%C4%99.html
3635 aktualnosci/powiatowy-turniej-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego-z-okazji-95-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-przez-polsk%C4%99.html
3637 aktualnosci/zaproszenie-na-vi-powiatowy-turniej-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.html
3633 aktualnosci/wsparcie-dla-rodzin-zast%C4%99pczych.html
3632 aktualnosci/pomoc-dla-rolnik%C3%B3w-kt%C3%B3rych-gospodarstwa-zosta%C5%82y-zniszczone-w-wyniku-dzia%C5%82ania-si%C5%82y-wy%C5%BCszej.html
3631 aktualnosci/zaproszenie-na-obchody-95-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.html
3604 aktualnosci/inteligentna-firma-z-efs-przez-innowacje-wyprzed%C5%BA-konkurencj%C4%99.html
3523 aktualnosci/informacja-o-wynikach-konsultacji-programu-wsp%C3%B3%C5%82pracy-z-ngo-3523.html
3522 aktualnosci/kurs-samodzielnego-ksi%C4%99gowego.html
3521 aktualnosci/porozumienie-dotycz%C4%85ce-mostu-na-wi%C5%9Ble.html
3519 aktualnosci/piknik-historyczny-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
3518 aktualnosci/akcja-znicz-2013-na-terenie-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
3517 aktualnosci/pami%C4%99tali-o-poleg%C5%82ych-w-buczynie.html
3516 aktualnosci/posiedzenie-zarz%C4%85du-stowarzyszenia-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego-3516.html
3515 aktualnosci/listopadowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
3514 aktualnosci/halowe-zawody-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-ch%C5%82opc%C3%B3w-szko%C5%82y-podstawowe.html
3513 aktualnosci/sztafetowe-biegi-prze%C5%82ajowe-szko%C5%82y-podstawowe.html
3511 aktualnosci/informacja-o-utrudnieniach.html
3512 aktualnosci/zawody-w-halowej-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-dziewcz%C4%85t-ze-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych.html
3507 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3507.html
3510 aktualnosci/zmiana-lokalizacji-wydzia%C5%82u-komunikacji-i-transportu.html
3509 aktualnosci/kolejne-pieni%C4%85dze-na-modernizacj%C4%99-dr%C3%B3g-powiatowych.html
3508 aktualnosci/licealiada-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-ch%C5%82opc%C3%B3w.html
3506 aktualnosci/%C5%BCyczenia-dla-pracownik%C3%B3w-s%C5%82u%C5%BCby-zdrowia.html
3505 aktualnosci/xxiv-sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3504 aktualnosci/jubileusz-5-lecia-o%C5%9Brodka-rewalidacyjno-wychowawczego-w-szarwarku.html
3503 aktualnosci/dzi%C5%9B-przypada-35-rocznica-wyboru-karola-wojty%C5%82y-na-stolic%C4%99-piotrow%C4%85.html
3502 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-3502.html
3501 aktualnosci/podzi%C4%99kowania-starosty-d%C4%85browskiego.html
3500 aktualnosci/zmiana-po%C5%82%C4%85cze%C5%84-na-nr-alarmowy-112.html
3499 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3499.html
3498 aktualnosci/sta%C5%BCe-dla-uczni%C3%B3w-w-ramach-projektu-modernizacja-kszta%C5%82cenia-zawodowego-w-ma%C5%82opolsce.html
3493 aktualnosci/%C5%BCyczenia-dla-pracownik%C3%B3w-o%C5%9Bwiaty-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3496 aktualnosci/uczcili-dzie%C5%84-papieski.html
3495 aktualnosci/%C5%BCyczenia-dla-pracownik%C3%B3w-ratownictwa-medycznego.html
3497 aktualnosci/obchody-dnia-nauczyciela-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-powiatu-d%C4%85browskiego-3497.html
3489 aktualnosci/mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-mediacji.html
3487 aktualnosci/kolejny-kurs-zawodowy-w-ramach-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3486 aktualnosci/z-wizyt%C4%85-w-ba%C5%82cie.html
3485 aktualnosci/seniorzy-rozpocz%C4%99li-nowy-rok-akademicki-3485.html
3483 aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82pracujesz-z-wolontariuszami-we%C5%BA-udzia%C5%82-w-konkursie-barwy-wolontariatu.html
3481 aktualnosci/xxii-bieg-soko%C5%82a.html
3480 aktualnosci/apel-policji-kierowco-pami%C4%99taj.html
3479 aktualnosci/szczepienie-lis%C3%B3w-przeciwko-w%C5%9Bciekli%C5%BAnie-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-ma%C5%82opolskiego-3479.html
3477 aktualnosci/pa%C5%BAdziernikowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-3477.html
3476 aktualnosci/unident-zaprasza-na-bia%C5%82%C4%85-niedziel%C4%99.html
3475 aktualnosci/zaproszenie-na-szkolenie-bezpieczny-kierowca-50.html
3474 aktualnosci/zmar%C5%82-dyrektor-pceikz-w-szczucinie.html
3473 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-3473.html
3472 aktualnosci/puchar-polski-oraz-ekstraklasa-%C5%82ucznicza-rozstrzygni%C4%99te.html
3471 aktualnosci/zaproszenie-na-konsultacje-3471.html
3469 aktualnosci/informacja-3469.html
3468 aktualnosci/aktywny-samorz%C4%85d-informacja.html
3467 aktualnosci/debata-spo%C5%82eczna-w-brniu-nt-przeciwdzia%C5%82ania-narkomanii-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
3450 aktualnosci/sport-kultura-i-rekreacja-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych.html
3448 aktualnosci/kurs-zawodowy-w-ramach-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3425 aktualnosci/turniej-rycerski-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
3424 aktualnosci/informacja-o-przyznaniu-stypendium-sta%C5%BCowego.html
3388 aktualnosci/policja-zaprasza-na-debat%C4%99-spo%C5%82eczn%C4%85.html
3387 aktualnosci/inauguracyjny-otwarty-turniej-w-badmintonie-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
3386 aktualnosci/strategia-rozwi%C4%85zywania-problem%C3%B3w-spo%C5%82ecznych-w-powiecie-d%C4%85browskim-na-lata-2014-2020.html
3385 aktualnosci/powiatowe-zawody-sportowo-po%C5%BCarnicze-w-boles%C5%82awiu.html
3384 aktualnosci/niep%C5%82odno%C5%9B%C4%87-choroba-inna-ni%C5%BC-wszystkie.html
3383 aktualnosci/szkolenia-i-sta%C5%BCe-dla-absolwent%C3%B3w.html
3380 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3380.html
3382 aktualnosci/kurs-pierwszej-pomocy-w-ramach-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3381 aktualnosci/74-rocznica-agresji-zsrr-na-polsk%C4%99.html
3379 aktualnosci/mistrzostwa-polski-senior%C3%B3w-w-%C5%82ucznictwie-3379.html
3378 aktualnosci/powiatowe-uroczysto%C5%9Bci-patriotyczne-w-szczucinie.html
3377 aktualnosci/turniej-rycerski-pod-wie%C5%BCyc%C4%85-3377.html
3376 aktualnosci/d%C4%85browska-drog%C3%B3wka-przeprowadzi%C5%82a-akcj%C4%99-profilaktyczn%C4%85.html
3375 aktualnosci/informacja-o-przyznaniu-stypendi%C3%B3w.html
3349 aktualnosci/narodowe-czytanie-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-aleksandra-fredry-w-brniu.html
3313 aktualnosci/regionalny-konkurs-grantowy-2013.html
3312 aktualnosci/policja-zaprasza-do-wzi%C4%99cia-udzia%C5%82u-w-akcji-profilaktycznej.html
3311 aktualnosci/narodowe-czytanie-fredry-w-brniu.html
3220 aktualnosci/inauguracja-roku-szkolnego-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-3220.html
3216 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-rozpocz%C4%99cia-roku-szkolnego-2013-2014.html
3215 aktualnosci/74-rocznica-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
3218 aktualnosci/przetarg-nieograniczony-na-zaj%C4%99cia-dodatkowe-z-kompetencji-kluczowych.html
3217 aktualnosci/wrze%C5%9Bniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-3217.html
3214 aktualnosci/promesa-dla-powiatu-d%C4%85browskiego-3214.html
3213 aktualnosci/xxiii-sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3212 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-po-raz-trzeci-z-rz%C4%99du-nagrodzony.html
3210 aktualnosci/kolejne-dzia%C5%82ania-w-ramach-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3209 aktualnosci/warsztaty-kompetencji-spo%C5%82ecznych-i-rodzicielskich-w-projekcie-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3208 aktualnosci/nowa-siedziba-biblioteki-powiatowej.html
3207 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-3207.html
3206 aktualnosci/policja-zaprasza-do-wzi%C4%99cia-udzia%C5%82u-w-akcji-profilaktycznej-3206.html
3205 aktualnosci/informacja-zarz%C4%85du-drogowego.html
3204 aktualnosci/narodowe-czytanie-dzie%C5%82-aleksandra-fredry-w-brniu.html
3203 aktualnosci/w-naro%C5%BCnikach-po%C5%BCegnano-lato-2013.html
3202 aktualnosci/zaproszenie-na-po%C5%BCegnanie-lata-2013.html
3201 aktualnosci/uniwersytet-trzeciego-wieku-z-br%C4%85zowym-certyfikatem.html
3200 aktualnosci/walne-zebranie-mlks-d%C4%85brovia.html
3199 aktualnosci/urz%C4%85d-przyjazny-klientom.html
3198 aktualnosci/wybrano-nowego-dyrektora-plac%C3%B3wki-o%C5%9Bwiatowej.html
3197 aktualnosci/informacja-o-przyznaniu-stypendi%C3%B3w-3197.html
3196 aktualnosci/football-academy-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3195 aktualnosci/dotacje-na-za%C5%82o%C5%BCenie-w%C5%82asnej-firmy.html
3194 aktualnosci/zintegrowany-informator-pacjenta.html
3193 aktualnosci/zapraszamy-na-imprez%C4%99-po%C5%BCegnanie-lata-2013.html
3192 aktualnosci/porozumienie-o-wsp%C3%B3%C5%82pracy.html
3191 aktualnosci/d%C4%85browska-parafia-zach%C4%99ca-do-oddawania-elektro%C5%9Bmieci.html
3190 aktualnosci/nowy-sprz%C4%99t-dla-zoz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-3190.html
3189 aktualnosci/minister-pracy-i-polityki-spo%C5%82ecznej-z-wizyt%C4%85-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
3219 aktualnosci/oszcz%C4%99dny-powiat.html
3186 aktualnosci/iv-edycja-konkursu-cudowna-moc-bukiet%C3%B3w.html
3185 aktualnosci/szko%C5%82y-przygotowuj%C4%85-si%C4%99-do-nowego-roku-szkolnego.html
3184 aktualnosci/inwestycje-drogowe-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
3182 aktualnosci/cykl-bezp%C5%82atnych-szkole%C5%84-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
3180 aktualnosci/park-ju%C5%BC-zachwyca.html
3179 aktualnosci/punkt-konsultacyjny-w-starostwie-powiatowym.html
3178 aktualnosci/v-edycja-konkursu-eurolider.html
3177 aktualnosci/roding-international.html
3176 aktualnosci/oddano-ho%C5%82d-powsta%C5%84com-warszawskim-oraz-za%C5%82odze-samolotu-halifax-3176.html
3174 aktualnosci/69-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego.html
3173 aktualnosci/konsultacje-spo%C5%82eczne-projektu-program-ochrony-powietrza.html
3169 aktualnosci/kurs-samodzielnego-ksi%C4%99gowego-3169.html
3166 aktualnosci/policjanci-%C5%9Bwi%C4%99towali-w-centrum-polonii.html
3165 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99towanie-jubileuszu-625-lecia-powstania-wsi-gr%C4%85dy.html
3164 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-%C5%9Bwi%C4%99ta-policji-3164.html
3163 aktualnosci/vi-spotkanie-kultur-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3162 aktualnosci/603-rocznica-bitwy-pod-grunwaldem.html
3161 aktualnosci/w-tym-roku-nie-b%C4%99dzie-%C5%9Bwi%C4%99ta-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
3159 aktualnosci/porozumienie-o-wsp%C3%B3%C5%82pracy-3159.html
3158 aktualnosci/akcja-profilaktyczna-pod-has%C5%82em-nie-b%C3%B3j-si%C4%99-ratowa%C4%87-%C5%BCycia-innym.html
3155 aktualnosci/zapraszamy-na-dni-d%C4%85browy-tarnowskiej-2013.html
3154 aktualnosci/bezpieczne-wakacje-2013-policjanci-doradzaj%C4%85-jak-unikn%C4%85%C4%87-zagro%C5%BCe%C5%84.html
3153 aktualnosci/lipcowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
3152 aktualnosci/fina%C5%82-konkursu-wiedzy-o-parlamencie-europejskim.html
3151 aktualnosci/zako%C5%84czenie-roku-szkolnego-2012-2013-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3150 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3150.html
3148 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-zako%C5%84czenia-roku-szkolnego-2012-2013.html
3147 aktualnosci/upominki-dla-wychowank%C3%B3w-jednostki-wspieraj%C4%85cej-rodzin%C4%99.html
3146 aktualnosci/dzia%C5%82ania-%C5%9Brodowiskowe-w-ramach-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
3145 aktualnosci/przetarg-nieograniczony-na-pe%C5%82nienie-funkcji-lidera-szkolnego.html
3139 aktualnosci/absolutorium-dla-zarz%C4%85du-powiatu.html
3138 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3138.html
3135 aktualnosci/powiatowy-konkurs-wiedzy-og%C3%B3lnej-omnibus-2013.html
3134 aktualnosci/bezpieczne-wakacje-numery-alarmowe.html
3133 aktualnosci/wystawa-obraz%C3%B3w-i-rze%C5%BAb-krzysztofa-kawy-w-centrum-polonii.html
3132 aktualnosci/sukces-uczni%C3%B3w-z-zsp-w-brniu-na-olimpiadzie-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-rolniczych.html
3131 aktualnosci/system-pa%C5%84stwowego-ratownictwa-medycznego.html
3129 aktualnosci/warsztaty-garncarskie-pod-wie%C5%BCyc%C4%85.html
3126 aktualnosci/mistrz-ortografii-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3125 aktualnosci/informacja-dla-rolnik%C3%B3w.html
3123 aktualnosci/stan-zagro%C5%BCenia-powodziowego-w-powiecie.html
3122 aktualnosci/zagro%C5%BCenie-powodziowe-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
3121 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-3121.html
3120 aktualnosci/ostrze%C5%BCenie-meteorologiczne-3120.html
3119 aktualnosci/z-wizyt%C4%85-w-budapeszcie.html
3118 aktualnosci/iii-runda-dru%C5%BCynowych-mistrzostw-polski-w-%C5%82ucznictwie.html
3117 aktualnosci/ix-powiatowy-turniej-brd-dla-klas-i-iii.html
3116 aktualnosci/iii-ma%C5%82opolski-dzie%C5%84-uczenia-si%C4%99.html
3115 aktualnosci/wyniki-konkursu-pn-matematyczna-wiosna-2013.html
3114 aktualnosci/pogotowie-przeciwpowodziowe-w-powiecie.html
3113 aktualnosci/konkurs-na-dyrektora-powiatowego-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-w-szczucinie-3113.html
3111 aktualnosci/kolejne-pieni%C4%85dze-na-modernizacj%C4%99-dr%C3%B3g-powiatowych-3111.html
3109 aktualnosci/24-rocznica-wybor%C3%B3w-czerwcowych.html
3108 aktualnosci/fina%C5%82-50-jubileuszowego-konkursu-malowana-chata-oraz-x-%C5%9Bwi%C4%99to-truskawki-w-zalipiu.html
3106 aktualnosci/mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-dziecka-1-czerwca.html
3107 aktualnosci/czerwcowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-3107.html
3103 aktualnosci/dzie%C5%84-otwarty-w-zsp-w-brniu.html
3101 aktualnosci/v-konkurs-piosenki-angloj%C4%99zycznej-w-brniu.html
3100 aktualnosci/szkolna-dru%C5%BCynowa-liga-lekkoatletyczna.html
3099 aktualnosci/zalipie-50-malowana-chata-i-%C5%9Bwi%C4%99to-truskawki.html
3097 aktualnosci/obchody-uroczysto%C5%9Bci-bo%C5%BCego-cia%C5%82a-3097.html
3093 aktualnosci/bia%C5%82a-ksi%C4%99ga-bbn-rp.html
3092 aktualnosci/konkurs-lodo%C5%82amacze-2013-pod-honorowym-patronem-ma%C5%82%C5%BConki-prezydenta-rp-anny-komorowskiej.html
3091 aktualnosci/obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-stra%C5%BCaka-w-%C5%BCelaz%C3%B3wce.html
3088 aktualnosci/trwa-nab%C3%B3r-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
3087 aktualnosci/powiatowy-dzie%C5%84-stra%C5%BCaka.html
3086 aktualnosci/fina%C5%82-vi-edycji-konkursu-pn-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
3085 aktualnosci/starosta-tadeusz-kwiatkowski-silnym-cz%C5%82owiekiem-regionu-tarnowskiego-2013.html
3083 aktualnosci/zaproszenie-na-fina%C5%82-konkursu-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
3082 aktualnosci/dzie%C5%84-bibliotekarza-w-powiatowej-bibliotece.html
3081 aktualnosci/sztafetowe-biegi-prze%C5%82ajowe-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-i-gimnazjalnych-3081.html
3080 aktualnosci/minister-pracy-i-polityki-spo%C5%82ecznej-z-wizyt%C4%85-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim-3080.html
3079 aktualnosci/mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowa-w-zakresie-interdyscyplinarnego-podej%C5%9Bcia-do-problematyki-rehabilitacji-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
3077 aktualnosci/czw%C3%B3rb%C3%B3j-lekkoatletyczny-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych.html
3069 aktualnosci/podsumowanie-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
3068 aktualnosci/majowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-3068.html
3067 aktualnosci/obchody-222-rocznicy-konstytucji-3-maja.html
3066 aktualnosci/dzie%C5%84-otwarty-w-zsp-w-szczucinie.html
3065 aktualnosci/uczcili-pami%C4%99%C4%87-pomordowanych.html
3064 aktualnosci/delegacja-niemiecka-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
3056 aktualnosci/zawody-w-mini-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-ch%C5%82opc%C3%B3w-w-ramach-igrzysk-m%C5%82odzie%C5%BCy-szkolnej.html
3055 aktualnosci/zaproszenie-na-obchody-222-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
3054 aktualnosci/v-powiatowy-turniej-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego-z-okazji-222-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
3053 aktualnosci/po%C5%BCegnanie-absolwent%C3%B3w-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
3052 aktualnosci/sukces-uczni%C3%B3w-z-zsp-w-brniu.html
3051 aktualnosci/absolwenci-zako%C5%84czyli-rok-szkolny-2012-2013.html
3050 aktualnosci/xiv-edycja-tygodnia-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-kocham-krak%C3%B3w-z-wzajemno%C5%9Bci%C4%85.html
3049 aktualnosci/aktywny-samorz%C4%85d-2013.html
3047 aktualnosci/dzie%C5%84-otwarty-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-3047.html
3046 aktualnosci/zaproszenie-na-turniej-z-okazji-222-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
3045 aktualnosci/rozpocz%C4%99%C5%82o-si%C4%99-pi%C4%99trzenie-wody-na-jazie.html
3044 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99to-ii-etap-konkursu-pn-b%C4%85d%C5%BA-wielkim.html
3043 aktualnosci/wojew%C3%B3dzki-zjazd-zwi%C4%85zku-ochotniczych-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnych-w-szczucinie.html
3042 aktualnosci/dzie%C5%84-pami%C4%99ci-o-holocau%C5%9Bcie.html
3040 aktualnosci/ob%C3%B3z-kondycyjny-we-wsi-ole%C5%9Bnica-20-kwietnia-2013.html
3038 aktualnosci/konsultacje-spo%C5%82eczne-nowego-okresu-programowania-2014-2020.html
3037 aktualnosci/b%C4%85d%C5%BA-gotowy-na-odbi%C3%B3r-telewizji-cyfrowej.html
3035 aktualnosci/otwarcie-wystawy-pt-wincenty-witos-premier-rz%C4%85du-1920.html
3034 aktualnosci/otwarte-konkursy-ofert-ii-edycja.html
3033 aktualnosci/spotkanie-pedagog%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3032 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-3032.html
3030 aktualnosci/puchar-polski-w-%C5%82ucznictwie.html
3029 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-tadeusz-kwiatkowski-w-plebiscycie-gazety-krakowskiej-silny-cz%C5%82owiek-regionu-tarnowskiego.html
3028 aktualnosci/xxxvi-powiatowy-turniej-brd-dla-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-i-gimnazjalnych.html
3027 aktualnosci/powiatowe-centrum-edukacji-i-kompetencji-zawodowych-szans%C4%85-dla-rozwoju-szko%C5%82y-i-powiatu.html
3025 aktualnosci/technicy-zsp-szczucin-na-festiwalu-zawod%C3%B3w-w-krakowie.html
3024 aktualnosci/gimnazjada-w-pi%C5%82ce-r%C4%99cznej-dziewcz%C4%85t-3024.html
3023 aktualnosci/nowe-inwestycje-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
3022 aktualnosci/wiosenne-inwestycje-na-drogach-powiatowych.html
3021 aktualnosci/ku-pami%C4%99ci-pomordowanych-w-katyniu.html
3020 aktualnosci/gimnazjada-w-pi%C5%82ce-r%C4%99cznej-ch%C5%82opc%C3%B3w.html
3019 aktualnosci/d%C4%85browianka-w-%C5%82uczniczym-pucharze-europy.html
3018 aktualnosci/eliminacje-powiatowe-og%C3%B3lnopolskiego-turnieju-wiedzy-po%C5%BCarniczej.html
3016 aktualnosci/trzecia-rocznica-katastrofy-smole%C5%84skiej.html
3015 aktualnosci/d%C4%85browski-o%C5%9Brodek-spotkania-kultur-w-finale-konkursu-polska-pi%C4%99knieje-7-cud%C3%B3w-funduszy-europejskich.html
3014 aktualnosci/igrzyska-m%C5%82odzie%C5%BCy-szkolnej-w-siatk%C3%B3wce-dla-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych.html
3010 aktualnosci/kwietniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy.html
3009 aktualnosci/ob%C3%B3z-kondycyjny-dla-bractw-rycerskich.html
3006 aktualnosci/dzisiaj-rozpoczyna-si%C4%99-triduum-paschalne-jest-to-dla-chrze%C5%9Bcijan-naj%C5%9Bwi%C4%99tszy-czas-w-roku.html
3007 aktualnosci/konkursy-rozstrzygni%C4%99te.html
3005 aktualnosci/w-trosce-o-rozw%C3%B3j-powiatu.html
3004 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BCowe-halowe-mistrzostwa-polski-w-%C5%82ucznictwie.html
3001 aktualnosci/mistrzostwa-powiatu-w-pi%C5%82ce-r%C4%99cznej-ch%C5%82opc%C3%B3w-i-dziewcz%C4%85t.html
3000 aktualnosci/polonia-w%C4%99gierska-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
2999 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-2999.html
2996 aktualnosci/delegacja-powiatu-d%C4%85browskiego-na-w%C4%99grzech.html
2995 aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
2992 aktualnosci/mistrzostwa-powiatu-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-siatk%C3%B3wce-dziewcz%C4%85t.html
2991 aktualnosci/ostrze%C5%BCenie-meteorologiczne-2991.html
2993 aktualnosci/memoria%C5%82-trener%C3%B3w.html
2988 aktualnosci/ostrze%C5%BCenie-meteorologiczne-2988.html
2986 aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-w-2013-roku.html
2985 aktualnosci/wsp%C3%B3lne-dzia%C5%82ania-powiatu-i-gminy-w-sprawie-przywr%C3%B3cenia-zespo%C5%82u-orzecznictwa-w-tarnowskim-oddziale-zus.html
2983 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-2983.html
2984 aktualnosci/informacja-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-ma%C5%82opolskiego.html
2982 aktualnosci/memorial-trenerow-gerarda-borsy-janusza-czuba-janusza-hudyki.html
2980 aktualnosci/nowy-samoch%C3%B3d-dla-warsztat%C3%B3w-terapii-zaj%C4%99ciowej.html
2977 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-zdobywa-kwalifikacje-zawodowe.html
2975 aktualnosci/powiatowa-gimnazjada-w-pi%C5%82ce-koszykowej-ch%C5%82opc%C3%B3w-2975.html
2973 aktualnosci/licealiada-siatk%C3%B3wka-ch%C5%82opc%C3%B3w.html
2972 aktualnosci/gimnazjada-dziewcz%C4%85t-w-pi%C5%82ce-koszykowej.html
2974 aktualnosci/licealiada-koszyk%C3%B3wka-dziewcz%C4%85t.html
2971 aktualnosci/stypendia-dla-szczeg%C3%B3lnie-uzdolnionych-uczni%C3%B3w-z-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2970 aktualnosci/marcowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-2970.html
2969 aktualnosci/uroczyste-otwarcie-%C5%9Brodowiskowego-domu-samopomocy-w-ole%C5%9Bnicy.html
2967 aktualnosci/posiedzenie-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2966 aktualnosci/medale-prezydenta-rp-za-d%C5%82ugoletni%C4%85-s%C5%82u%C5%BCb%C4%99-dla-pracownik%C3%B3w-starostwa-powiatowego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2965 aktualnosci/wr%C4%99czenie-promes-na-usuwanie-skutk%C3%B3w-kl%C4%99sk-%C5%BCywio%C5%82owych.html
2964 aktualnosci/nowy-sprz%C4%99t-dla-pracownik%C3%B3w-sanepid-u.html
2963 aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium-powiatowe.html
2961 aktualnosci/b%C4%85d%C5%BA-wielkim-vi-edycja.html
2960 aktualnosci/uwaga-oszu%C5%9Bci.html
2959 aktualnosci/ruszaj%C4%85-inwestycje-drogowe.html
2958 aktualnosci/azbest-zniknie-z-naszych-dach%C3%B3w.html
2956 aktualnosci/konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
2955 aktualnosci/promesa-na-odbudow%C4%99-dr%C3%B3g-dla-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2954 aktualnosci/2013-rokiem-powstania-styczniowego.html
2953 aktualnosci/halowe-mistrzostwa-polski-w-%C5%82ucznictwie-rozstrzygni%C4%99te.html
2952 aktualnosci/walne-zebranie-stowarzyszenia-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego-2952.html
2951 aktualnosci/nowa-kadencja-powiatowej-rady-zatrudnienia-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2933 aktualnosci/zaproszenie-na-zawody-%C5%82ucznicze.html
2950 aktualnosci/otwarte-konkursy-ofert.html
2949 aktualnosci/przeka%C5%BC-sw%C3%B3j-1-podatku.html
2948 aktualnosci/mistrzostwa-powiatu-w-koszyk%C3%B3wce.html
2947 aktualnosci/program-wyr%C3%B3wnywania-r%C3%B3%C5%BCnic-mi%C4%99dzy-regionami-ii-rok-2013.html
2946 aktualnosci/lekcja-o-samorz%C4%85dzie-powiatowym.html
2945 aktualnosci/aktywny-samorz%C4%85d-2013-2945.html
2944 aktualnosci/mistrzostwa-powiatu-w-pi%C5%82ce-siatkowej-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-gimnazjalnych.html
2943 aktualnosci/mistrzostwa-powiatu-w-pi%C5%82ce-siatkowej-uczennic-szk%C3%B3%C5%82-gimnazjalnych.html
2942 aktualnosci/walentynki-%C5%9Bwi%C4%99to-zakochanych.html
2941 aktualnosci/debata-klimatyczna-w-naszym-powiecie.html
2940 aktualnosci/obchody-%C5%9Bwiatowego-dnia-chorego-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
2939 aktualnosci/wojew%C3%B3dzki-ma%C5%82opolski-turniej-w-badmintonie.html
2938 aktualnosci/halowe-mistrzostwa-polski-senior%C3%B3w.html
2937 aktualnosci/iii-turniej-o-puchar-starosty-rozstrzygni%C4%99ty.html
2935 aktualnosci/turniej-tenisa-sto%C5%82owego-o-puchar-starosty-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2934 aktualnosci/rozmowy-o-kierunkach-kszta%C5%82cenia.html
2932 aktualnosci/dzi%C5%9B-t%C5%82usty-czwartek-2932.html
2931 aktualnosci/zaproszenie-na-szkolenie.html
2930 aktualnosci/halowe-mistrzostwa-ma%C5%82opolski-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2929 aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-2929.html
2928 aktualnosci/dru%C5%BCynowy-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-w-kategorii-dziewcz%C4%85t-i-ch%C5%82opc%C3%B3w-2928.html
2927 aktualnosci/informacja-2927.html
2926 aktualnosci/zapraszamy-na-iii-powiatowy-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
2923 aktualnosci/spr%C3%B3bujmy-stworzy%C4%87-dzieciom-prawdziwy-dom.html
2922 aktualnosci/nowa-stra%C5%BCnica-dla-komendy-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnej.html
2921 aktualnosci/nowe-prawo-jazdy-zmieniaj%C4%85-si%C4%99-przepisy-i-dokumenty.html
2920 aktualnosci/spotkanie-samorz%C4%85dowc%C3%B3w.html
2918 aktualnosci/bezp%C5%82atne-doradztwo-biznesowe.html
2917 aktualnosci/powiatowy-przegl%C4%85d-grup-kol%C4%99dniczych.html
2916 aktualnosci/koncert-noworoczny-w-szczucinie.html
2915 aktualnosci/podzi%C4%99kowania-dla-polonii-z-chicago.html
2880 aktualnosci/zapraszamy-na-powiatowy-przegl%C4%85d-grup-kol%C4%99dniczych.html
2881 aktualnosci/walka-o-d%C4%85browski-s%C4%85d.html
2879 aktualnosci/noworoczne-spotkania-op%C5%82atkowe.html
2878 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-stowarzyszenia-pomocna-d%C5%82o%C5%84-2878.html
2875 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenie-i-doradztwo-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.html
2874 aktualnosci/150-lat-od-powstania-styczniowego.html
2873 aktualnosci/informacja-2873.html
2868 aktualnosci/niemieckie-roding-partnerem-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2867 aktualnosci/zapraszamy-na-powiatowy-przegl%C4%85d-grup-kol%C4%99dniczych-2867.html
2866 aktualnosci/program-r%C3%B3wna%C4%87-szanse-2013.html
2864 aktualnosci/informacja-2864.html
2865 aktualnosci/wielka-orkiestra-zagra%C5%82a-po-raz-kolejny-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2863 aktualnosci/posiedzenie-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-2863.html
2862 aktualnosci/komputer-dla-podopiecznych-jednostki-wspieraj%C4%85cej-rodzin%C4%99.html
2861 aktualnosci/dotacje-dla-szpitala.html
2860 aktualnosci/ewu%C5%9B-elektroniczna-weryfikacja-uprawnie%C5%84-%C5%9Bwiadczenibiorc%C3%B3w.html
2870 aktualnosci/bezpieczna-%C5%9Blizgawka.html
2858 aktualnosci/apel-policji-o-od%C5%9Bnie%C5%BCanie-chodnik%C3%B3w.html
2857 aktualnosci/kolejna-umowa-o-wsp%C3%B3%C5%82pracy-mi%C4%99dzynarodowej.html
2856 aktualnosci/powiatowy-op%C5%82atek-samorz%C4%85dowy-w-dworku-bre%C5%84skim.html
2859 aktualnosci/bezpieczne-ferie-2013.html
2854 aktualnosci/wolontariusze-z-zsp-nr-2-z-%C5%BCyczeniami-w-hospicjum-i-dps.html
2853 aktualnosci/d%C4%85browa-b%C4%99dzie-mie%C4%87-specjaln%C4%85-stref%C4%99-ekonomiczn%C4%85.html
2851 aktualnosci/e-punkt-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.html
2850 aktualnosci/6-stycznia-%C5%9Bwi%C4%99to-trzech-kr%C3%B3li.html
2848 aktualnosci/styczniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-2848.html
2844 aktualnosci/kol%C4%99dnicy-misyjni-z-wizyt%C4%85-w-starostwie.html
2842 aktualnosci/informacja-2842.html
2840 aktualnosci/wielka-orkiestra-zagra-na-powi%C5%9Blu.html
2838 aktualnosci/bud%C5%BCet-powiatu-d%C4%85browskiego-na-2013-rok-uchwalony.html
2837 aktualnosci/czas-pracy-urz%C4%99du-w-wigili%C4%99.html
2836 aktualnosci/og%C5%82oszenie-2836.html
2835 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-pracownik%C3%B3w-starostwa-powiatowego.html
2834 aktualnosci/najpi%C4%99kniejsza-bombka-bo%C5%BConarodzeniowa.html
2833 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-2833.html
2831 aktualnosci/%C5%BCyczenia-bo%C5%BConarodzeniowe.html
2832 aktualnosci/wr%C4%99czenie-nagr%C3%B3d-dla-zwyci%C4%99zc%C3%B3w-konkurs%C3%B3w.html
2830 aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-mecenat-ma%C5%82opolski.html
2829 aktualnosci/katalog-rozproszony-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2828 aktualnosci/w-sali-lustrzanej-odebrali-stypendia-dla-najlepszych.html
2827 aktualnosci/znamy-zwyci%C4%99zc%C3%B3w-powiatowej-licealiady-w-p%C5%82ywaniu.html
2826 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%85teczny-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-2826.html
2825 aktualnosci/orlik-2012-w-boles%C5%82awiu-ju%C5%BC-otwarty.html
2824 aktualnosci/konkurs-%C5%BCycie-wolne-od-dymu-tytoniowego-rozstrzygni%C4%99ty.html
2823 aktualnosci/gimnazjada-i-ims-w-p%C5%82ywaniu.html
2822 aktualnosci/rozstrzygni%C4%99cie-konkursu-plastycznego-d%C4%85%C5%BCymy-do-zera.html
2821 aktualnosci/31-lat-temu-wprowadzono-stan-wojenny.html
2820 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-z-zsp-nr-2-na-sta%C5%BCach-wizytach-zawodoznawczych.html
2819 aktualnosci/laureaci-konkursu-mam-zaw%C3%B3d-mam-fantazj%C4%99-nagrodzeni.html
2816 aktualnosci/fina%C5%82-szlachetnej-paczki-w-zsp-w-brniu.html
2815 aktualnosci/taneczne-wokalne-teatralne-osi%C4%85gni%C4%99cia-szk%C3%B3%C5%82.html
2817 aktualnosci/powiatowa-licealiada-w-badmintonie-dru%C5%BCynowym-2817.html
2814 aktualnosci/w-zsp-w-brniu-%C5%9Bwi%C4%99towano-dzie%C5%84-patrona-szko%C5%82y-2814.html
2813 aktualnosci/pracowity-dzie%C5%84-%C5%9Bwi%C4%99tego-miko%C5%82aja-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2811 aktualnosci/stypendium-sapere-auso-dla-ucznia-z-zsp-w-brniu.html
2810 aktualnosci/grudniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-2810.html
2809 aktualnosci/w%C5%82oskie-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-dla-d%C4%85browskiego-szpitala.html
2807 aktualnosci/miesi%C4%99cznik-powi%C5%9Ble-d%C4%85browskie-r%C3%B3wnie%C5%BC-w-internecie.html
2806 aktualnosci/wolontariusze-szlachetnej-paczki-z-zsp-w-brniu.html
2804 aktualnosci/nowy-most-ju%C5%BC-otwarty.html
2803 aktualnosci/posiedzenie-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-2803.html
2801 aktualnosci/dzie%C5%84-polonii-w-zsp-nr-2.html
2802 aktualnosci/wystawa-w-centrum-polonii-stan-wojenny-spojrzenie-po-20-latach.html
2799 aktualnosci/apel-o-wzmo%C5%BCon%C4%85-ostro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-na-drogach.html
2800 aktualnosci/razem-z-seniorami-o-polonii-ameryka%C5%84skiej.html
2797 aktualnosci/bia%C5%82y-mostek-doczeka%C5%82-si%C4%99-odbudowy.html
2796 aktualnosci/inwestycje-drogowe.html
2793 aktualnosci/v-og%C3%B3lnopolski-turniej-piosenki-satyrycznej-i-lirycznej-kofta-2012.html
2792 aktualnosci/powiatowy-turniej-szachowy.html
2791 aktualnosci/rysunki-tomasza-wiatra.html
2790 aktualnosci/koniec-jesiennej-edycji-kurs%C3%B3w.html
2789 aktualnosci/nie-b%C4%85d%C5%BAmy-oboj%C4%99tni.html
2752 aktualnosci/porady-dla-kierowc%C3%B3w-w-okresie-jesienno-zimowym.html
2795 aktualnosci/og%C5%82oszenie-2795.html
2463 aktualnosci/nowy-samoch%C3%B3d-d%C4%85browskiej-policji.html
2272 aktualnosci/warsztaty-rehabilitacyjne.html
2249 aktualnosci/g%C5%82osuj-na-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych-z-gminy-d%C4%85browska-tarnowska.html
2248 aktualnosci/xii-mi%C4%99dzygminny-konkurs-recytatorski-z-okazji-94-rocznicy-odzyskania-przez-polsk%C4%99-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-rozstrzygni%C4%99ty.html
2231 aktualnosci/licealiada-dziewcz%C4%85t-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej.html
2072 aktualnosci/podsumowanie-akcji-bezp%C5%82atnych-bada%C5%84.html
2071 aktualnosci/apel-d%C4%85browskiej-policji.html
2070 aktualnosci/sukces-mechanik%C3%B3w-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-szczucinie.html
2068 aktualnosci/zapraszamy-na-bezp%C5%82atne-badania.html
2067 aktualnosci/udany-koncert-niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowy.html
2066 aktualnosci/d%C4%85browskie-%C5%9Bwi%C4%99towanie-94-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.html
2065 aktualnosci/znamy-zwyci%C4%99zc%C3%B3w-v-turnieju-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
2064 aktualnosci/informacja-2064.html
2061 aktualnosci/wywie%C5%9Bmy-bia%C5%82oczerwone-flagi.html
2062 aktualnosci/zaduszki-witosowe.html
2060 aktualnosci/szkolenie.html
2059 aktualnosci/%C5%BCycie-wolne-od-dymu-tytoniowego-konkurs-literacki.html
2058 aktualnosci/d%C4%85%C5%BCymy-do-zera-konkurs-plastyczny.html
2057 aktualnosci/nowa-wystawa-ipn-w-centrum-polonii.html
2056 aktualnosci/konsultacje-z-organizacjami-pozarz%C4%85dowymi.html
2053 aktualnosci/zaproszenie-na-koncert-niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowy.html
2051 aktualnosci/bezp%C5%82atne-zaj%C4%99cia-nauki-p%C5%82ywania.html
2055 aktualnosci/iii-gminny-konkurs-ortograficzny-rozstrzygni%C4%99ty.html
2054 aktualnosci/d%C5%82ugi-weekend-na-drogach-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2050 aktualnosci/zaproszenie-2050.html
2049 aktualnosci/stypendia-dla-zdolnych-ufundowane.html
2048 aktualnosci/listopadowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-2048.html
2046 aktualnosci/samorz%C4%85d-powiatowy-pami%C4%99ta-2046.html
2045 aktualnosci/akcja-policyjna-znicz-2012-na-drogach-powiatu.html
2044 aktualnosci/konkurs-m%C5%82odzi-przyw%C3%B3dcy-dla-obywatelskiego-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-jutra.html
2043 aktualnosci/jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-sp%C3%B3%C5%82dzielni%C4%99-socjaln%C4%85-szkolenie.html
2042 aktualnosci/nie-dla-czadu-2042.html
2040 aktualnosci/promocja-ksi%C4%85%C5%BCki-i-rozmowy-o-dziedzictwie-kulturowym-powiatu.html
2038 aktualnosci/posiedzenie-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-2038.html
2037 aktualnosci/spotkanie-bibliotekarzy-dw%C3%B3ch-powiat%C3%B3w.html
2036 aktualnosci/sukces-ucznia-zsp-nr-1-w-ma%C5%82opolskim-konkursie-eseistycznym.html
2035 aktualnosci/truniej-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-ch%C5%82opc%C3%B3w-orlik.html
2032 aktualnosci/d%C4%85browska-drog%C3%B3wka-dzieciom.html
2030 aktualnosci/zapraszamy-na-seminarium.html
2029 aktualnosci/ma%C5%82opolski-program-stypendialny.html
2028 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenie-mened%C5%BCer-ekonomii-spo%C5%82ecznej.html
2002 aktualnosci/podsumowano-konkurs-wiedzy-o-konstytucji-rp.html
2001 aktualnosci/bezpieczne-zachowania-w-domu-w-szkole-na-drodze.html
1999 aktualnosci/udzia%C5%82-wojska-w-akcjach-powodziowych.html
1998 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-patrona-s%C5%82u%C5%BCby-zdrowia.html
1997 aktualnosci/obchody-dnia-edukacji-narodowej-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych.html
1996 aktualnosci/konferencja-historyczna-w-centrum-polonii.html
1994 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-1994.html
1993 aktualnosci/uczcili-xii-dzie%C5%84-papieski.html
1992 aktualnosci/wyjazd-integracyjno-edukacyjny-do-parku-miniatur.html
1991 aktualnosci/konferencja-dzieje-powiatu-d%C4%85browskiego-w-okresie-okupacji.html
1988 aktualnosci/jeste%C5%9Bmy-bliscy-sukcesu.html
1985 aktualnosci/%C5%BCyczenia-dla-pracownik%C3%B3w-o%C5%9Bwiaty-powiatu-d%C4%85browskiego-1985.html
1986 aktualnosci/wystawa-budapeszt-56-w-centrum-polonii.html
1982 aktualnosci/%C5%BCyczenia-dla-pracownik%C3%B3w-ratownictwa-medycznego-1982.html
1978 aktualnosci/rozmowy-o-dziedzictwie-kulturowym-powiatu.html
1980 aktualnosci/bezpieczny-kierowca-50.html
1979 aktualnosci/konkurs-pasja-%C5%82%C4%85czy-pokolenia.html
1977 aktualnosci/konsultacje.html
1976 aktualnosci/jesienne-sztafetowe-biegi-prze%C5%82ajowe.html
1975 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-ma-kolejnego-partnera.html
1974 aktualnosci/nie-b%C3%B3j-si%C4%99-ratowa%C4%87-%C5%BCycia-innym.html
1973 aktualnosci/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-dla-powiatu-d%C4%85browskiego.html
1779 aktualnosci/wizyta-uczni%C3%B3w-z-natanii.html
1777 aktualnosci/konferencja-dzieje-powiatu-d%C4%85browskiego-w-okresie-okupacji-1777.html
1774 aktualnosci/jeste%C5%9Bmy-bliscy-sukcesu-1774.html
1776 aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium.html
1778 aktualnosci/zaproszenie-na-szkolenie-1778.html
2033 aktualnosci/jab%C5%82ko-cytryna.html
1742 aktualnosci/jesienne-indywidualne-biegi-prze%C5%82ajowe.html
1741 aktualnosci/runda-pucharu-polski-w-%C5%82ucznictwie.html
1740 aktualnosci/pa%C5%BAdziernikowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-ju%C5%BC-w-sprzeda%C5%BCy-1740.html
1701 aktualnosci/iv-piknik-rycerski-na-przedpolu-grodu-w-ole%C5%9Bnicy.html
1699 aktualnosci/warsztaty-z-logoped%C4%85-w-ramach-programu-aktywno%C5%9Bci-lokalnej.html
1698 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-ponownie-nagrodzony.html
1739 aktualnosci/wojew%C3%B3dzki-inauguracyjny-otwarty-turniej-w-badmintonie.html
1602 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenia-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
1696 aktualnosci/dziedzictwo-kulturowe-powiatu-d%C4%85browskiego.html
1601 aktualnosci/warsztaty-plastyczne-w-centrum-polonii.html
1600 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-w-programie-rdn-ma%C5%82opolska-s%C5%82owo-za-s%C5%82owo-1600.html
1596 aktualnosci/koncert-z-ballad%C4%85-i-wierszem-dla-powi%C5%9Bla.html
1595 aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-poloni%C4%85.html
1593 aktualnosci/powiatowe-uroczysto%C5%9Bci-patriotyczne-w-szczucinie-1593.html
1592 aktualnosci/przetarg-nieograniczony-na-zaj%C4%99cia-dodatkowe-z-fizyki-rozszerzaj%C4%85cej.html
1591 aktualnosci/konferencja-bezpieczny-przedsi%C4%99biorca.html
1590 aktualnosci/pro%C5%9Bba-o-pomoc.html
1586 aktualnosci/zapraszamy-na-zaj%C4%99cia-fotograficzno-filmowe-w-centrum-polonii.html
1585 aktualnosci/wybrano-nowy-zarz%C4%85d-pszs-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
1587 aktualnosci/wiecz%C3%B3r-otwarego-mikrofonu-w-centrum-polonii.html
1537 aktualnosci/s%C4%85d-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-nie-b%C4%99dzie-reorganizowany.html
1536 aktualnosci/promesa-dla-powiatu-d%C4%85browskiego-1536.html
1535 aktualnosci/nowy-rok-szkolny-rozpocz%C4%99ty.html
1534 aktualnosci/viii-szachowy-turniej-o-puchar-dyrektora-gddkia.html
1532 aktualnosci/konkursy-dla-wolontariuszy.html
1530 aktualnosci/uczniowie-zsp-w-brniu-pami%C4%99tali-o-sprz%C4%85taniu-%C5%9Bwiata.html
1529 aktualnosci/wygraj-z-czerniakiem-bezp%C5%82atne-badania-diagnostyczne.html
1528 aktualnosci/d%C4%85browcy-%C5%82ucznicy-na-mistrzostwach-polski-m%C5%82odzik%C3%B3w.html
1527 aktualnosci/z-ballad%C4%85-i-wierszem-dla-powi%C5%9Bla.html
1525 aktualnosci/decyzja-gis-o-wstrzymaniu-sprzeda%C5%BCy-alkoholu.html
1524 aktualnosci/spotkanie-z-organizacjami-pozarz%C4%85dowymi.html
1523 aktualnosci/program-zakup-nowo%C5%9Bci-wydawniczych-dla-bibliotek.html
1522 aktualnosci/zapraszamy-na-iv-piknik-rycerski.html
1520 aktualnosci/73-rocznica-radzieckiej-agresji-na-polsk%C4%99.html
1518 aktualnosci/kocham-lubi%C4%99-szanuj%C4%99nie-%C5%9Bmiec%C4%99.html
1452 aktualnosci/zaproszenie-do-udzia%C5%82u-w-projekcie-1452.html
1451 aktualnosci/zapraszamy-na-viii-turniej-szachowy.html
1449 aktualnosci/podsumowanie-projektu-in-tune-with-europe.html
1447 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-go%C5%9Bci%C5%82-dziennikarzy-polonijnych.html
1446 aktualnosci/wystawa-genera%C5%82-w%C5%82adys%C5%82aw-sikorski-polityk-i-%C5%BCo%C5%82nierz-w-centrum-polonii.html
1445 aktualnosci/zapraszamy-na-iv-piknik-rycerski-1445.html
1444 aktualnosci/dofinansowanie-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
1443 aktualnosci/mistrzostwa-polski-senior%C3%B3w-w-%C5%82ucznictwie-1443.html
1695 aktualnosci/dziedzictwo-kulturowe-powiatu-d%C4%85browskiego-1695.html
1441 aktualnosci/inauguracja-roku-szkolnego-w-szko%C5%82ach-ponadgimnazjalnych-1441.html
1440 aktualnosci/powiatowe-zawody-sportowo-po%C5%BCarnicze-osp.html
1439 aktualnosci/akcja-zwolnij-przed-szko%C5%82%C4%85.html
1437 aktualnosci/uczcili-pami%C4%99%C4%87-ofiar-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
1438 aktualnosci/dzi%C5%9B-73-rocznica-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
1436 aktualnosci/zapraszamy-na-powiatowe-zawody-sportowo-po%C5%BCarnicze-osp.html
1435 aktualnosci/%C5%BCyczenia-od-samorz%C4%85du-powiatowego-z-okazji-rozpocz%C4%99cia-roku-szkolnego-2012-2013.html
1431 aktualnosci/wrze%C5%9Bniowy-numer-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
1430 aktualnosci/zapraszamy-do-uczestnictwa-w-obchodach-73-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
1434 aktualnosci/bezp%C5%82atne-konsultacje-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-w-starostwie-powiatowym.html
1433 aktualnosci/po%C5%BCegnanie-wakacji-2012.html
1428 aktualnosci/udana-impreza-integracyjna-w-borusowej.html
1427 aktualnosci/zwalniam-przed-szko%C5%82%C4%85.html
1425 aktualnosci/gminne-do%C5%BCynki-w-gruszowie-wielkim.html
1424 aktualnosci/kolejne-dzia%C5%82ania-w-ramach-projektu-dobra-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-1424.html