Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej


ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Centrala tel. (+48) 14 642 24 31
Fax: (+48) 14 642 22 29

Poczta elektroniczna: starosta.kda@powiatypolskie.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP): /64x2s5kjkf/skrytka

Epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/64x2s5kjkf

 

 

NIP, Regon, Rachunek Bankowy

Powiat Dąbrowski:

NIP 8711771285

REGON 851660418

Starostwo Powiatowe:

NIP 8711536383

REGON 851665150

Nr Rach. Bankowego
04 9462 0003 2001 0000 3737 0002

Godziny pracy:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek - Piątek od 7.30 do 15.30

Rejestracja pojazdów:

Poniedziałek od 8.00 do 15.00

Wtorek - Piątek od 7.30 do 14.30

Kasa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

Poniedziałek od 8.00 do 15.00

Wtorek - Piątek od 7.30 do 14.30

Mapa

4846 aktualnosci/powiat-otrzyma%C5%82-dofinansowanie-na-usuwanie-skutk%C3%B3w-kl%C4%99sk-%C5%BCywio%C5%82owych-4846.html
4861 aktualnosci/osi%C4%85gni%C4%99cia-uczni%C3%B3w-z-zsp-im-jana-rutyny-w-szczucinie-w-olimpiadach-tematycznych.html
5167 aktualnosci/sukces-dawida-wnuka-z-zsp-nr-1.html
4863 aktualnosci/jan-pawe%C5%82-ii-nasze-wspomnienia.html
4858 aktualnosci/powiatowy-turniej-pi%C5%82ki-siatkowej-ch%C5%82opc%C3%B3w-w-szczucinie.html
5168 aktualnosci/dotacje-na-zalesianie-grunt%C3%B3w.html
4864 aktualnosci/powiatowy-turniej-siatk%C3%B3wki-dziewcz%C4%85t-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
4857 aktualnosci/spotkanie-podsumowuj%C4%85ce-rok-2007-w-komendzie-powiatowej-policji-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4856 aktualnosci/powiatowy-turniej-pi%C5%82ki-koszykowej-ch%C5%82opc%C3%B3w-w-zsp-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4859 aktualnosci/tydzie%C5%84-pomocy-ofiarom-przest%C4%99pstw-4859.html
4855 aktualnosci/halowy-turniej-pi%C5%82ki-no%C5%BCnej-o-puchar-przewodnicz%C4%85cego-rady-powiatu.html
5170 aktualnosci/sprawny-dojazd.html
4860 aktualnosci/powiatowy-turniej-pi%C5%82ki-koszykowej-dziewcz%C4%85t.html
4854 aktualnosci/xiii-sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4853 aktualnosci/vi-konkurs-zada%C5%84-logicznych-w-radwanie.html
4852 aktualnosci/posiedzenie-komisji-bezpiecze%C5%84stwa-i-porz%C4%85dku-publicznego-dla-powiatu-d%C4%85browskiego-4852.html
4851 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-4851.html
5165 aktualnosci/mi%C4%99dzygminny-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
4867 aktualnosci/pob%C3%B3r-do-wojska-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
4849 aktualnosci/wybrano-zast%C4%99pc%C4%99-dyrektora-ds-medycznych-zoz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5172 aktualnosci/konferencja-innowacyjno%C5%9B%C4%87-w-energetyce-fakty-i-mity.html
4841 aktualnosci/koncepcja-regionalnego-centrum-polonii.html
4840 aktualnosci/14-luty-walentynki.html
5173 aktualnosci/turniej-halowy-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-w-szczucinie.html
5171 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-5171.html
4865 aktualnosci/punkt-konsultacyjny-dla-ma%C5%82ych-i-%C5%9Brednich-przedsi%C4%99biorstw-4865.html
4838 aktualnosci/spotkanie-karnawa%C5%82owe-w-starostwie-powiatowym.html
4866 aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-zada%C5%84-publicznych-powiatu-d%C4%85browskiego-w-dziedzinie-promocji-i-ochrony-zdrowia-w-2008-r.html
5174 aktualnosci/og%C5%82oszone-konkursy-w-ramach-programu-operacyjnego-kapita%C5%82-ludzki.html
5090 aktualnosci/informacja-pcpr.html
5088 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka-5088.html
5086 aktualnosci/olimpijczycy-z-zsp-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5089 aktualnosci/ii-turniej-o-mistrzostwo-powiatu-d%C4%85browskiego-w-szachach.html
5087 aktualnosci/uczniowie-zsp-w-brniu-w-okr%C4%99gowym-etapie-olimpiady-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-budowlanych.html
5085 aktualnosci/ii-powiatowe-zawody-w-pi%C5%82ce-koszykowej-dziewcz%C4%85t.html
1970 aktualnosci/wizyta-wicemarsza%C5%82ka-sejmu-jaros%C5%82awa-kalinowskiego-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
1971 aktualnosci/przedszkolaki-kol%C4%99duj%C4%85-w-starostwie.html
1969 aktualnosci/licealiada.html
1968 aktualnosci/spotkanie-z-poezj%C4%85-w-wtz.html
5083 aktualnosci/ranking-najlepszych-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-wg-rzeczpospolitej.html
1967 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-pracownik%C3%B3w-s%C5%82u%C5%BCby-zdrowia.html
5081 aktualnosci/na-temat-szczucinki-w-tematach-dnia.html
1966 aktualnosci/wernisa%C5%BC-fotograficzny-w-ddk.html
1965 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-nauczycieli-z-dekanatu-d%C4%85browa-tarnowska.html
1958 aktualnosci/uczennice-d%C4%85browskiego-liceum-w-okr%C4%99gowym-etapie-olimpiady-j%C4%99zyka-polskiego-i-literatury.html
1964 aktualnosci/xvi-fina%C5%82-wielkiej-orkiestry-%C5%9Bwi%C4%85tecznej-pomocy.html
1957 aktualnosci/szczucinka-powraca.html
1956 aktualnosci/centrum-multimedialne-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
1963 aktualnosci/termomodernizacja-szpitala-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
1955 aktualnosci/spotkanie-noworoczne-wychowank%C3%B3w-wtz-w-hospicjum.html
1962 aktualnosci/wojewoda-ma%C5%82opolski-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
1961 aktualnosci/szpital-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-otrzyma%C5%82-nowoczesn%C4%85-karetk%C4%99.html
1959 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-starostwie-powiatowym-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-1959.html
5055 aktualnosci/nowa-karetka-dla-szpitala-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5054 aktualnosci/wr%C4%99czenie-nominacji-nowemu-dyrektorowi-zoz.html
5056 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-z-podopiecznymi-wtz.html
5063 aktualnosci/konkurs-na-stanowisko-zast%C4%99pcy-dyrektora-ds-medycznych-w-zespole-opieki-zdrowotnej-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5057 aktualnosci/op%C5%82atek-w-gimnazjum-w-ole%C5%9Bnie.html
4646 aktualnosci/spotkanie-bo%C5%BConarodzeniowe-w-zsp-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4662 aktualnosci/powiatowe-spotkanie-op%C5%82atkowe.html
4648 aktualnosci/wigilia-w-zespole-jednostek-wspieraj%C4%85cych-rodzin%C4%99-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4649 aktualnosci/spotkanie-bo%C5%BConarodzeniowe-w-kupieninie.html
4653 aktualnosci/obchody-dnia-patrona-szko%C5%82y-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-brniu.html
4652 aktualnosci/bud%C5%BCet-powiatu-ju%C5%BC-uchwalony.html
4651 aktualnosci/xii-sesja-iii-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
5058 aktualnosci/fundacja-ochrony-zabytk%C3%B3w-drogownictwa.html
4661 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-rok-po-wyborach-samorz%C4%85dowych.html
5060 aktualnosci/punkt-konsultacyjny-dla-m%C5%9Bp.html
5059 aktualnosci/26-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
4663 aktualnosci/seminarium-promocyjno-informacyjne-dotycz%C4%85ce-po-kl.html
4660 aktualnosci/i-powiatowy-turniej-tenisa-sto%C5%82owego-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego-4660.html
5061 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu.html
4659 aktualnosci/pierwsze-w-powiecie-d%C4%85browskim-boisko-ze-sztuczn%C4%85-nawierzchni%C4%85-ju%C5%BC-gotowe.html
4654 aktualnosci/kiermasz-stroik%C3%B3w-i-kartek-bo%C5%BConarodzeniowych-4654.html
4656 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-4656.html
4655 aktualnosci/%C5%9Bw-miko%C5%82aj-odwiedzi%C5%82-zesp%C3%B3%C5%82-jednostek-wspieraj%C4%85cych-rodzin%C4%99-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4657 aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium-promocyjno-informacyjne-dotycz%C4%85ce-programu-operacyjnego-kapita%C5%82-ludzki.html
4645 aktualnosci/wystawa-malarstwa-w-d%C4%85browskim-domu-kultury.html
4658 aktualnosci/dy%C5%BCury-punktu-konsultacyjnego-dla-m%C5%9Bp-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5097 aktualnosci/nowy-dyrektor-zoz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5102 aktualnosci/szkolne-ogrody-zielone-pracownie-konkurs-dla-szk%C3%B3%C5%82.html
5101 aktualnosci/metropolitan-network-dla-ma%C5%82opolskich-organizacji.html
5100 aktualnosci/informacja-5100.html
4780 aktualnosci/spotkanie-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego.html
4781 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego-4781.html
5105 aktualnosci/zako%C5%84czenie-tygodnia-kultury-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5093 aktualnosci/przeciwdzia%C5%82anie-przemocy-domowej.html
4782 aktualnosci/konferencja-dotacje-dla-m%C5%9Bp-na-lata-2007-2013-oraz-inne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-finansowania-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej.html
5103 aktualnosci/sukcesy-uczni%C3%B3w-zsp-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5108 aktualnosci/szkolenie-zarz%C4%85dzanie-finansowe-w-projektach.html
5092 aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-pn-dotacje-dla-m%C5%9Bp-na-lata-2007-2013-oraz-inne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-finansowania-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej.html
4779 aktualnosci/pan-mieczys%C5%82aw-boje%C5%9B-z-d%C4%85browy-tarnowskiej-odznaczony-krzy%C5%BCem-oficerskim-orderu-odrodzenia-polski.html
4778 aktualnosci/obchody-11-listopada-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5099 aktualnosci/informacja-5099.html
5098 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.html
5091 aktualnosci/zaproszenie-na-spotkanie-pn-dotacje-dla-m%C5%9Bp-na-lata-2007-2013-oraz-inne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-finansowania-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej-5091.html
5095 aktualnosci/i-regionalny-konkurs-po%C5%9Bwi%C4%99cony-warto%C5%9Bciom-g%C5%82oszonym-przez-jana-paw%C5%82a-ii.html
5107 aktualnosci/akademia-z-okazji-vii-dnia-papieskiego.html
5096 aktualnosci/xi-sesja-rady-powiatu-d%C4%85browskiego-5096.html
5147 aktualnosci/wypowied%C5%BA-starosty-d%C4%85browskiego-dla-rdn-ma%C5%82opolska.html
4800 aktualnosci/gra-decyzyjna-powiatowego-zespo%C5%82u-zarz%C4%85dzania-kryzysowego-4800.html
4797 aktualnosci/posiedzenie-komisji-bezpiecze%C5%84stwa-i-porz%C4%85dku.html
5154 aktualnosci/oferta-szkoleniowa-regionalnego-o%C5%9Brodka-europejskiego-funduszu-spo%C5%82ecznego.html
5144 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-5144.html
4798 aktualnosci/x-sesja-iii-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
5141 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-5141.html
5140 aktualnosci/informacja-5140.html
5142 aktualnosci/nowa-karetka-dla-d%C4%85browskiego-szpitala.html
5145 aktualnosci/podpisano-porozumienie-w-sprawie-mostu-w-borusowej.html
5164 aktualnosci/wicemarsza%C5%82ek-wojew%C3%B3dztwa-ma%C5%82opolskiego-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
5159 aktualnosci/obchody-dnia-edukacji-narodowej-w-d%C4%85browskim-lo.html
5158 aktualnosci/wsparcie-dla-%C5%9Bwietlic-na-terenach-wiejskich.html
5146 aktualnosci/b%C4%99dzie-most-na-wi%C5%9Ble.html
4803 aktualnosci/otwarcie-izby-przyj%C4%99%C4%87-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
5155 aktualnosci/i-regionalny-konkurs-po%C5%9Bwi%C4%99cony-warto%C5%9Bciom-g%C5%82oszonym-przez-jana-paw%C5%82a-ii-5155.html
5152 aktualnosci/spotkanie-d%C4%85browskiego-powiatowego-stowarzyszenia-so%C5%82tys%C3%B3w-ma%C5%82opolski.html
5153 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenie-efs.html
5163 aktualnosci/bli%C5%BCej-siebie-m%C5%82odzie%C5%BC-z-izraela-w-zsp-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5156 aktualnosci/droga-do-sukcesu-stypendium-fundacji-im-jana-tarnowskiego.html
5162 aktualnosci/szkolenie-dotacje-dla-ma%C5%82ych-i-%C5%9Brednich-przedsi%C4%99biorstw-w-nowym-okresie-programowania-2007-2013.html
5143 aktualnosci/informacja-5143.html
5151 aktualnosci/obchody-europejskiego-dnia-j%C4%99zyk%C3%B3w-obcych-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4802 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-na-festiwalu-winobrania-w-budapeszcie.html
4952 aktualnosci/nowy-aparat-ktg-dla-szpitala-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4551 aktualnosci/wizyta-delegacji-w%C4%99gierskiej-na-powi%C5%9Blu.html
4550 aktualnosci/rocznica-zbrodni-katy%C5%84skiej.html
4954 aktualnosci/kolejne-pieni%C4%85dze-p%C5%82yn%C4%85-do-powiatu.html
4956 aktualnosci/ju%C5%BC-dzia%C5%82a-o%C5%9Brodek-rewalidacyjno-wychowawczy-w-kupieninie.html
4549 aktualnosci/xv-%C5%9Bwiatowe-forum-medi%C3%B3w-polonijnych.html
4548 aktualnosci/w-ho%C5%82dzie-bohaterom-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
4957 aktualnosci/informacja-4957.html
5046 aktualnosci/%C5%BCyczenia-od-starosty-d%C4%85browskiego-z-okazji-rozpocz%C4%99cia-roku-szkolnego-2007-2008.html
5043 aktualnosci/68-rocznica-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
4707 aktualnosci/wsp%C3%B3lne-%C5%9Bwi%C4%99towanie.html
4891 aktualnosci/championing-neighbourhoods-zwyci%C4%99skie-s%C4%85siedztwo.html
5044 aktualnosci/komunikat-wydzia%C5%82u-komunikacji-i-transportu.html
4892 aktualnosci/26-sierpie%C5%84-2007-r-%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
4708 aktualnosci/wr%C3%B3cili-z-w%C4%99gier.html
4706 aktualnosci/podzi%C4%99kowanie-dla-darczy%C5%84c%C3%B3w.html
4709 aktualnosci/vi-rodzinno-samorz%C4%85dowy-piknik-w%C4%99dkarski.html
4711 aktualnosci/rozmowy-w-sprawie-utworzenia-regionalnego-centrum-polonii.html
4713 aktualnosci/vi-rodzinno-samorz%C4%85dowy-piknik-w%C4%99dkarski-4713.html
5045 aktualnosci/wpisz-sobie-ice-w-kom%C3%B3rce.html
4705 aktualnosci/obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-policji-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4704 aktualnosci/ix-sesja-iii-kadencji-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4703 aktualnosci/ku-czci-bohaterskim-powsta%C5%84com-4703.html
4702 aktualnosci/nowy-sztandar-dla-policji-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4701 aktualnosci/63-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego.html
4698 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
5187 aktualnosci/wyjazd-dzieci-do-o%C5%9Brodka-prezydenckiego-w-wi%C5%9Ble.html
4699 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-4699.html
4697 aktualnosci/termomodernizacja-szpitala-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-4697.html
5189 aktualnosci/powiatowe-obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-policji.html
4696 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-wyjedzie-nad-balaton.html
4695 aktualnosci/b%C4%99dzie-most-na-wi%C5%9Ble-4695.html
5179 aktualnosci/happening-drogi-zaufania-w-szczucinie-5179.html
5037 aktualnosci/nowy-sprz%C4%99t-w-wydziale-komunikacji-i-transportu.html
4694 aktualnosci/nowi-dyrektorzy-szk%C3%B3%C5%82.html
5038 aktualnosci/powiat-otrzyma%C5%82-dotacj%C4%99-na-budow%C4%99-boiska-wielofunkcyjnego.html
5039 aktualnosci/mistrzostwa-polski-m%C4%99%C5%BCczyzn-i-kobiet-w-szachach-aktywnych-p-30.html
5040 aktualnosci/kolejne-pieni%C4%85dze-p%C5%82yn%C4%85-do-powiatu-5040.html
4692 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-ma-nowy-herb.html
4691 aktualnosci/viii-sesja-rady-powiatu.html
5042 aktualnosci/pierwsze-uzgodnienia-w-sprawie-obwodnicy-d%C4%85browy-tarnowskiej.html
5041 aktualnosci/skutecznie-pozyska%C4%87-pieni%C4%85dze.html
4678 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-4678.html
4680 aktualnosci/rozw%C3%B3j-zasob%C3%B3w-ludzkich-z-funduszy-unijnych-konferencja-w-starostwie.html
4679 aktualnosci/starosta-d%C4%85browski-planuje-utworzy%C4%87-w-zespole-dworskim-w-brniu-regionalne-centrum-polonii.html
4681 aktualnosci/kapita%C5%82-ludzki-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4685 aktualnosci/pracowita-kadencja-powiatowej-spo%C5%82ecznej-rady-do-spraw-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych.html
4684 aktualnosci/powo%C5%82anie-powiatowej-spo%C5%82ecznej-rady-do-spraw-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych.html
4683 aktualnosci/wianki-nad-wis%C5%82%C4%85-w-szczucinie-4683.html
4682 aktualnosci/%C5%BCyczenia-od-starosty-d%C4%85browskiego-z-okazji-zako%C5%84czenia-roku-szkolnego-2006-2007.html
4963 aktualnosci/v-mi%C4%99dzypowiatowy-konkurs-pod-has%C5%82em-przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-szans%C4%85-na-sukces.html
4961 aktualnosci/euro-do-owoc%C3%B3w-mi%C4%99kkich.html
4960 aktualnosci/informacja-o-utrudnieniach-4960.html
4913 aktualnosci/szko%C5%82a-podstawowa-w-zalipiu-laureatem-konkursu-w%C5%82adcy-polski.html
4686 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-nagrodzony-wyr%C3%B3%C5%BCnieniem-klon-2007.html
4911 aktualnosci/kolejne-szkolenie-efs-pt-podstawy-zarz%C4%85dzania-projektami.html
4687 aktualnosci/wyjazdowe-spotkanie-ma%C5%82opolskiej-wojew%C3%B3dzkiej-rady-bezpiecze%C5%84stwa-ruchu-drogowego.html
4688 aktualnosci/44-konkurs-malowana-chata.html
4690 aktualnosci/sukces-na-og%C3%B3lnopolskim-finale-olimpiady-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-rolniczych.html
4689 aktualnosci/walne-zebranie-stowarzyszenia-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego-4689.html
4910 aktualnosci/ankieta-fundacji-instytut-studi%C3%B3w-strategicznych.html
5128 aktualnosci/dni-szczucina.html
4674 aktualnosci/ii-rajd-wis%C5%82y-na-powi%C5%9Blu.html
5139 aktualnosci/szkolenie-efs-kapita%C5%82-ludzki-krok-po-kroku.html
4670 aktualnosci/omnibusy-z-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
5131 aktualnosci/stra%C5%BCacy-ojcu-%C5%9Bwi%C4%99temu-janowi-paw%C5%82owi-ii-w-ho%C5%82dzie.html
5130 aktualnosci/modlitewne-spotkanie-stra%C5%BCak%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4673 aktualnosci/udane-eliminacje-xxxi-olimpiady-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-rolniczych.html
5136 aktualnosci/ii-rajd-wis%C5%82y-rowerem-po-europie.html
5135 aktualnosci/zsp-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-uczestniczy%C5%82-w-paradzie-schumana.html
5133 aktualnosci/sztandar-dla-komendy-powiatowej-policji-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5132 aktualnosci/seminarium-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych.html
5138 aktualnosci/fundusze-norweskie-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych-fop-przewodnik-po-procedurach-konkursowych.html
5137 aktualnosci/zaproszenie-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych-5137.html
4669 aktualnosci/przedszkola-bez-granic-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-wychowania-przedszkolnego-w-budapeszcie.html
4668 aktualnosci/obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-konstytucji-3-maja-i-dnia-stra%C5%BCaka-w-ole%C5%9Bnie.html
4665 aktualnosci/obchody-3-maja-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4664 aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-rozwoju-regionalnego.html
5134 aktualnosci/dzie%C5%84-flagi-narodowej.html
2464 aktualnosci/nab%C3%B3r-na-stanowiska.html
2466 aktualnosci/przedszkole-bez-granic-konferencja-w-budapeszcie.html
2465 aktualnosci/absolutorium-dla-zarz%C4%85du-powiatu-2465.html
2467 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-2467.html
2468 aktualnosci/wymiana-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
2471 aktualnosci/powi%C5%9Ble-d%C4%85browskie-bli%C5%BCej-krakowa-konferencja-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2472 aktualnosci/powi%C5%9Ble-d%C4%85browskie-chce-by%C4%87-bli%C5%BCej-krakowa.html
2470 aktualnosci/niefortunny-blama%C5%BC-czyli-ortograficzne-zmagania-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
2469 aktualnosci/kolejne-biuro-pos%C5%82a-roberta-pantery.html
2473 aktualnosci/od-dzi%C5%9B-na-%C5%9Bwiat%C5%82ach-ca%C5%82y-rok.html
2474 aktualnosci/rozbudowa-sieci-drogowej-szans%C4%85-rozwoju-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2477 aktualnosci/iv-forum-europejskie-szk%C3%B3%C5%82-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
2476 aktualnosci/viii-powiatowy-konkursu-palm-i-plastyki-obrz%C4%99dowej-w-borusowej.html
2475 aktualnosci/eurodeputowany-do-parlamentu-europejskiego-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
5122 aktualnosci/droga-tarn%C3%B3w-szczucin-wreszcie-do-remontu.html
5121 aktualnosci/d%C4%85browa-tarnowska-obwodnica-coraz-bli%C5%BCej.html
4638 aktualnosci/obchody-drugiej-rocznicy-%C5%9Bmierci-papie%C5%BCa-jana-paw%C5%82a-ii-w-naszym-regionie.html
4637 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-zapobiega-po%C5%BCarom-turniej-wiedzy-po%C5%BCarniczej.html
5118 aktualnosci/spotkanie-inauguruj%C4%85ce-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-regionalnego-o%C5%9Brodka-europejskiego-funduszu-spo%C5%82ecznego.html
4636 aktualnosci/lekcja-inna-ni%C5%BC-wszystkie.html
4635 aktualnosci/konferencja-dotycz%C4%85ca-funduszy-strukturalnych.html
4633 aktualnosci/sz%C3%B3sta-sesja-w-iii-kadencji-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5120 aktualnosci/wody-geotermalne-na-terenie-powiatu-d%C4%85browskiego.html
5117 aktualnosci/kiermasz-wielkanocny-w-starostwie.html
5116 aktualnosci/dotacje-na-modernizacje-opryskiwaczy-ci%C4%85gnikowych.html
5115 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-5115.html
4631 aktualnosci/jak-radzi%C4%87-sobie-ze-stresem-w-zawodzie-nauczyciela.html
5113 aktualnosci/nab%C3%B3r-na-stanowisko-dyrektora-zarz%C4%85du-drogowego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5114 aktualnosci/spotkanie-stowarzyszenia-gmin-powiatu-d%C4%85browskiego.html
4630 aktualnosci/pi%C4%85ta-sesja-w-iii-kadencji-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4629 aktualnosci/promocja-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-poprzez-rozw%C3%B3j-produkt%C3%B3w-tradycyjnych-i-regionalnych.html
4627 aktualnosci/%C5%BCyczenia-dla-pa%C5%84-z-okazji-dnia-kobiet.html
5111 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powiatu-5111.html
5110 aktualnosci/nowy-herb-powiatu.html
5109 aktualnosci/promocja-produkt%C3%B3w-z-powi%C5%9Bla.html
5068 aktualnosci/centrum-sztuki-ludowej.html
5065 aktualnosci/przeciw-kradzie%C5%BCom.html
5069 aktualnosci/dla-tych-co-jad%C4%85-za-chlebem.html
5124 aktualnosci/nab%C3%B3r-do-szko%C5%82y-lider%C3%B3w-oferta-dla-ngo-dzia%C5%82aj%C4%85cych-w-obszarze-pomocy-spo%C5%82ecznej.html
5064 aktualnosci/ochrona-zabytk%C3%B3w-drogownictwa-konferencja.html
4676 aktualnosci/w-powiecie-d%C4%85browskim-trwa-pob%C3%B3r-do-wojska.html
4644 aktualnosci/tydzie%C5%84-ofiar-przest%C4%99pstw.html
4643 aktualnosci/informacja-pcpr-o-programach-dla-niepe%C5%82nosprawnych.html
5125 aktualnosci/og%C5%82oszenie-o-naborze-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-geodezji-kartografii-katastru-i-gospodarki-nieruchomo%C5%9Bciami.html
4556 aktualnosci/droga-wojew%C3%B3dzka-b%C4%99dzie-remontowana.html
5126 aktualnosci/zaproszenie-5126.html
4554 aktualnosci/komunikat-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-w-szczucinie.html
4552 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-dla-nauczycieli-z-dekanatu-d%C4%85browa-tarnowska.html
5070 aktualnosci/poszkodowani-ludzie-starsi.html
5067 aktualnosci/premiera-filmu-o-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4553 aktualnosci/iv-sesja-w-iii-kadencji-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4641 aktualnosci/bud%C5%BCet-powiatu-d%C4%85browskiego-na-rok-2007-uchwalony.html
5123 aktualnosci/nab%C3%B3r-na-stanowisko-kierownika-biura-programu-leader.html
5030 aktualnosci/fundusz-po%C5%BCyczkowy-dla-rolnik%C3%B3w.html
4610 aktualnosci/oficjalne-otwarcie-biura-pos%C5%82a-na-sejm-rp-roberta-pantery.html
4608 aktualnosci/w-trosce-o-bezpiecze%C5%84stwo-mieszka%C5%84c%C3%B3w-powiatu.html
4611 aktualnosci/termomodernizacje-szk%C3%B3%C5%82-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
5029 aktualnosci/zaproszenie-na-iv-sesj%C4%99-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-iii-kadencji.html
5024 aktualnosci/obradowa%C5%82-zarz%C4%85d-powiatu.html
5018 aktualnosci/zygmunt-zimowski-biskup-radomski-w-warszawie-metropolita-z-powi%C5%9Bla.html
5023 aktualnosci/biuro-karier-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych.html
4890 aktualnosci/informacja-pcpr-o-programach-finansowanych-z-pfron.html
5028 aktualnosci/studni%C3%B3wka-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2.html
5026 aktualnosci/jest-szansa-na-now%C4%85-stra%C5%BCnic%C4%99-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
5017 aktualnosci/%C5%9Bw-kinga-patronk%C4%85-samorz%C4%85d%C3%B3w.html
5012 aktualnosci/otwarcie-biura-poselskiego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-pos%C5%82a-roberta-pantery.html
5016 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-babci-i-dziadka-5016.html
4623 aktualnosci/spotkanie-grupy-strategicznej.html
4889 aktualnosci/spotkanie-zarz%C4%85du-stowarzyszenia-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego-4889.html
4618 aktualnosci/specjalnie-podzi%C4%99kowania-dla-starosty.html
4888 aktualnosci/rozpocz%C4%99%C5%82a-si%C4%99-najwi%C4%99ksza-w-ostatnich-latach-inwestycja-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
4612 aktualnosci/kosmiczny-fina%C5%82-wo%C5%9Bp-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
4609 aktualnosci/w-trosce-o-bezpiecze%C5%84stwo-powiatu.html
5014 aktualnosci/zmiana-siedziby-inspektoratu-ochrony-ro%C5%9Blin-i-nasiennictwa-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4625 aktualnosci/inauguracja-projektu-e-sie%C4%87-produkt%C3%B3w-lokalnych-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
4624 aktualnosci/vi-powiatowy-konkurs-szopek-kol%C4%99dniczych-i-kartek-%C5%9Bwi%C4%85tecznych.html
4613 aktualnosci/studni%C3%B3wki-czas-zacz%C4%85%C4%87.html
5022 aktualnosci/nowy-zaw%C3%B3d-szans%C4%85-dla-odchodz%C4%85cych-z-rolnictwa.html
5015 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-warsztatach-terapii-zaj%C4%99ciowej-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4887 aktualnosci/xv-fina%C5%82-wielkiej-orkiestry-%C5%9Bwi%C4%85tecznej-pomocy-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
4622 aktualnosci/nowe-biuro-dla-pracownika-ma%C5%82opolskiego-o%C5%9Brodka-doradztwa-rolniczego-w-radgoszczy.html
4617 aktualnosci/medale-za-obronno%C5%9B%C4%87-kraju-dla-rodzic%C3%B3w-%C5%BCo%C5%82nierzy.html
5013 aktualnosci/inwestycje-i-nowy-sprz%C4%99t.html
4621 aktualnosci/spotkanie-starosty-d%C4%85browskiego-z-cz%C5%82onkami-zarz%C4%85du-wojew%C3%B3dztwa-ma%C5%82opolskiego.html
4616 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-w-starostwie.html
5021 aktualnosci/dotacje-unijne-dla-przedsi%C4%99biorstw-przed%C5%82u%C5%BCony-okres-naboru.html
4615 aktualnosci/stypendia-dla-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-z-terenu-powiatu-d%C4%85browskiego.html
5019 aktualnosci/jest-dyrektor-w-powiatowym-centrum-pomocy-rodzinie.html
2396 aktualnosci/iii-sesja-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2381 aktualnosci/podzi%C4%99kowania-dla-holendr%C3%B3w.html
2379 aktualnosci/koniec-punktu-paszportowego-w-starostwie.html
2382 aktualnosci/zaproszenie-na-iii-sesj%C4%99-rady-powiatu-w-d%C4%85rrowie-tarnowskiej-iii-kadencji.html
2380 aktualnosci/4-najt%C5%82ustsze-lata-powi%C5%9Bla.html
2383 aktualnosci/b%C4%99dzie-nowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2395 aktualnosci/ii-sesja-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2386 aktualnosci/spotkanie-z-przewo%C5%BAnikami-zbiorowego-transportu-os%C3%B3b.html
2385 aktualnosci/nadpobudliwo%C5%9B%C4%87-psychoruchowa-z-deficytem-uwagi.html
2384 aktualnosci/kiermasz-bo%C5%BConarodzeniowy-w-starostwie.html
2387 aktualnosci/spotkanie-stowarzyszenia-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2388 aktualnosci/zaproszenie-na-sesj%C4%99-rady-powatu.html
2394 aktualnosci/stra%C5%BCacy-ochotnicy-wybrali-nowe-w%C5%82adze-oddzia%C5%82u-powiatowego-zwi%C4%85zku-osp.html
2393 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99ty-miko%C5%82aj-w-zespole-jednostek-wspieraj%C4%85cych-rodzin%C4%99-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2389 aktualnosci/jest-pose%C5%82-z-powi%C5%9Bla.html
2392 aktualnosci/nowy-samoch%C3%B3d-dla-szpitala-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2391 aktualnosci/robert-pantera-zostanie-pos%C5%82em-rp.html
2390 aktualnosci/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-poszukuje-kandydat%C3%B3w-na-rodzic%C3%B3w-zast%C4%99pczych.html
2356 aktualnosci/dzi%C5%9B-andrzejki.html
2358 aktualnosci/uroczysto%C5%9Bci-pogrzebowe-marii-zimowskiej-matki-ksi%C4%99dza-biskupa-zygmunta-zimowskiego.html
2359 aktualnosci/sesja-inauguracyjna-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2360 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego-2360.html
2364 aktualnosci/xii-tydzie%C5%84-kultury-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej.html
2362 aktualnosci/powsta%C5%82-o%C5%9Brodek-szkoleniowy-kana-w-szczucine.html
2365 aktualnosci/nowa-strona-pcpr-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2368 aktualnosci/zrozumie%C4%87-dziecko-w-rodzinie-zast%C4%99pczej.html
2367 aktualnosci/wyniki-wybor%C3%B3w-samorz%C4%85dowych-do-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2366 aktualnosci/aktywny-student.html
2369 aktualnosci/obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2370 aktualnosci/warsztaty-terapii-zaj%C4%99ciowej-maj%C4%85-samoch%C3%B3d.html
2373 aktualnosci/konferencja-rolnicza-dotycz%C4%85ca-plan%C3%B3w-rozwoju-obszar%C3%B3w-wiejskich-na-lata-2007-2013.html
2371 aktualnosci/na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim-powstanie-szko%C5%82a-rewalidacyjna.html
2372 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-2372.html
2375 aktualnosci/spotkanie-starosty-d%C4%85browskiego-z-dyrekcj%C4%85-i-pracownikami-domu-dziecka-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2374 aktualnosci/konferencja-mleczarska-w-starostwie-powiatowym.html
2378 aktualnosci/zako%C5%84czenie-kadencji-2002-2006-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2377 aktualnosci/zebrali-12-tysi%C4%99cy-dolar%C3%B3w.html
2376 aktualnosci/linia-tarn%C3%B3w-szczucin-do-reaktywacji-poci%C4%85gi-na-powi%C5%9Ble.html
2353 aktualnosci/jubileusz-85-lecia-d%C4%85browskiego-liceum.html
2349 aktualnosci/jest-szansa-na-now%C4%85-stra%C5%BCnic%C4%99-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-2349.html
2339 aktualnosci/sukces-stowarzyszenia-powi%C5%9Ble-d%C4%85browskie-zdobyte-granty-dla-gmin-olesno-radgoszcz-i-szczucin.html
2341 aktualnosci/edukacja-ekologiczna-w-szkole-podstawowej-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2337 aktualnosci/xv-powiatowy-bieg-soko%C5%82a.html
2343 aktualnosci/informacja-dla-podr%C3%B3%C5%BCnych-korzystaj%C4%85cych-z-us%C5%82ug-transportowych-pks-sp-z-o-o-w-tarnowie.html
2355 aktualnosci/uroczyste-otwarcie-sali-gimnastycznej-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2344 aktualnosci/xvi-mi%C4%99dzynarodowa-galicyjska-jesie%C5%84-literacka-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2346 aktualnosci/certyfikat-powiat-otwarty-na-fundusze-strukturalne.html
2345 aktualnosci/d%C4%85browskie-obchody-vi-dnia-papieskiego.html
2347 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej-2347.html
2350 aktualnosci/sto-tysi%C4%99cy-dla-szko%C5%82y.html
2351 aktualnosci/s%C4%85-pieni%C4%85dze-na-usuwanie-i-zapobieganie-skutkom-powodzi-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2354 aktualnosci/jest-ju%C5%BC-sala-gimnastyczna-w-zsp-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2352 aktualnosci/100-tysi%C4%99cy-dolar%C3%B3w-dla-szko%C5%82y-podstawowej-w-sm%C4%99gorzowie.html
2348 aktualnosci/uroczysto%C5%9B%C4%87-patriotyczno-religijna-w-d%C4%85browskim-danielniku.html
2332 aktualnosci/zaproszenie-na-bezp%C5%82atne-szkolenie-z-zakresu-energii-odnawialnej.html
2334 aktualnosci/delegacja-polska-na-festiwalu-winobrania-w-budapeszcie.html
2333 aktualnosci/d%C4%85browscy-przedsi%C4%99biorcy-na-w%C4%99grzech.html
2324 aktualnosci/jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-grup%C4%99-producent%C3%B3w-rolnych-odby%C5%82o-si%C4%99-szkolenie-dla-rolnik%C3%B3w.html
2323 aktualnosci/ii-turniej-szachowy-o-puchar-generalnego-dyrektora-generalnej-dyrekcji-dr%C3%B3g-krajowych-i-autostrad.html
2330 aktualnosci/system-komputerowy-w-szpitalu-autorski-program-lekarza.html
2328 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-otwarty-na-fundusze-strukturalne.html
2326 aktualnosci/inwestycje-drogowe-w-powiecie-d%C4%85browskim-2326.html
2325 aktualnosci/na-festiwal-winobrania-w-budapeszcie.html
2322 aktualnosci/jubileusz-liceum-og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2315 aktualnosci/sukcesy-d%C4%85browskiego-kolekcjonera-unikalne-zbiory.html
2321 aktualnosci/xiv-%C5%9Bwiatowe-forum-medi%C3%B3w-polonijnych.html
2320 aktualnosci/uroczyste-otwarcie-krytej-p%C5%82ywalni-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2319 aktualnosci/stupendia-unijne-2006.html
2318 aktualnosci/otwarcie-galerii-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-pa%C5%84stwa-bojesi%C3%B3w.html
2317 aktualnosci/inauguracja-roku-szkolnego-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2316 aktualnosci/w-d%C4%85browie-tarnowskiej-uczczono-67-rocznic%C4%99-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
2308 aktualnosci/awanse-nauczycieli-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2307 aktualnosci/jan-kiljan-dyrektorem-przez-nast%C4%99pne-pi%C4%99%C4%87-lat.html
2305 aktualnosci/szanowne-grono-pedagogiczne-droga-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
2310 aktualnosci/v-rodzinno-samorz%C4%85dowy-piknik-w%C4%99dkarski.html
2312 aktualnosci/iii-wielki-festyn-charytatywny.html
2313 aktualnosci/po-co-kredyt-konsolidacyjny-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
2314 aktualnosci/wizyta-holendr%C3%B3w-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2297 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99towali-policjanci.html
2296 aktualnosci/%C5%BCyczenia-starosty-d%C4%85browskiego-dla-komendy-powiatowej-policji-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-z-okazji-%C5%9Bwi%C4%99ta-policji.html
2300 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-pozna%C5%82a-dziedzictwo-kulturowe-polski-i-w%C4%99gier.html
2301 aktualnosci/zaproszenie-na-przedstawienie-teatralno-taneczne-m%C5%82odzie%C5%BCy-polsko-w%C4%99gierskiej.html
2303 aktualnosci/spotkanie-m%C5%82odzie%C5%BCy-uczestnicz%C4%85cej-w-projekcie-od-zabawy-do-poznania-dziedzictwa-kulturowego-europy.html
2302 aktualnosci/komunikat-zarz%C4%85du-drogowego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2295 aktualnosci/znowu-%C5%BCywio%C5%82-wodny-da%C5%82-o-sobie-zna%C4%87.html
2294 aktualnosci/dalszy-rozw%C3%B3j-powiatowego-inkubatora.html
2275 aktualnosci/rozdano-nagrody-w-konkursie-malowana-chata.html
2293 aktualnosci/wizyta-w%C4%99gierskich-bratank%C3%B3w-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2292 aktualnosci/konkurs-agro-wiosna-2006-pt-galeria-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-ludowej-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego-rozstrzygni%C4%99ty.html
2291 aktualnosci/m%C5%82odzi-w%C4%99grzy-w-d%C4%85browskim-gimnazjum-nr-2.html
2290 aktualnosci/iii-piknik-karate-kyokushin.html
2286 aktualnosci/konkurs-odkrywamy-powi%C5%9Ble-rozstrzygni%C4%99ty.html
2289 aktualnosci/targi-powi%C5%9Bla-2006-lista-wystawc%C3%B3w.html
2288 aktualnosci/udane-targowanie.html
65 aktualnosci/lklk.html
2285 aktualnosci/apel-starosty-dabrowskiego-o-pomoc-dla-powodzian.html
2287 aktualnosci/powiatowy-turniej-brd-dla-klas-i-iii-bezpiecznie-i-wzorowo.html
2284 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-szko%C5%82y-w-gimnazjum-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2283 aktualnosci/viii-targi-gospodarcze-gmin-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
2281 aktualnosci/trwa-szacowanie-strat.html
2277 aktualnosci/malowana-chata-w-zalipiu.html
2279 aktualnosci/informacja-o-sytuacji-powodziowej-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2276 aktualnosci/powiatowy-omnibus-2006.html
2273 aktualnosci/prawda-zwyci%C4%99%C5%BCy%C5%82a-pierwszy-krok-do-sukcesu.html
2254 aktualnosci/jak-wspomaga%C4%87-rozw%C3%B3j-dziecka-od-chwili-wykrycia-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci-do-podj%C4%99cia-nauki-w-szkole-konferencja-dla-specjalist%C3%B3w-wycho.html
2251 aktualnosci/od-zabawy-do-poznania-dziedzictwa-kulturowego-europy-kolejne-%C5%9Brodki-z-unii-europejskiej-przyznane.html
2255 aktualnosci/30-maja-dniem-rodzicielstwa-zast%C4%99pczego.html
2252 aktualnosci/jak-to-z-wnioskami-naprawd%C4%99-by%C5%82o-ministerstwo-przyzna%C5%82o-racj%C4%99-wicestaro%C5%9Bcie.html
2256 aktualnosci/holendrzy-przywioz%C4%85-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-szpitalne-i-sprz%C4%99t-sportowy.html
2257 aktualnosci/informacja-2257.html
2262 aktualnosci/zapraszamy-do-zwiedzania-wystawy-historycznej-polska-w%C4%99gry-1000-lat-wsp%C3%B3lnej-historii.html
2259 aktualnosci/najtrudniejszy-najpi%C4%99kniejszy-j%C4%99zyk-nasz-ojczysty.html
2264 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-na-i-mi%C4%99dzynarodowej-konferencji-edukacji-przedszkolnej-w-budapeszcie.html
2258 aktualnosci/polska-w%C4%99gry-1000-lat-wsp%C3%B3lnej-historii-wystawa-historyczna.html
2265 aktualnosci/v-edycja-konkursu-jaka-jeste%C5%9B-europo.html
2263 aktualnosci/viii-targi-gospodarcze.html
2266 aktualnosci/zaproszenie-2266.html
2267 aktualnosci/przyjd%C5%BAcie-do-mnie-wszyscy-ksi%C4%85%C5%BCka-ksi%C4%99dza-j%C3%B3zefa-przybycienia.html
2269 aktualnosci/iv-dzie%C5%84-pami%C4%99ci-o-holocau%C5%9Bcie-i-kulturze-%C5%BCydowskiej.html
2268 aktualnosci/odszed%C5%82-nasz-kolega.html
2270 aktualnosci/nowa-premiera-teatralna-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2239 aktualnosci/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie.html
3708 aktualnosci/galeria-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-ludowej-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
2240 aktualnosci/konkurs-grantowy.html
2241 aktualnosci/jest-zast%C4%99pca-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie.html
2242 aktualnosci/powiatowe-warsztaty-efs.html
2243 aktualnosci/vii-powiatowy-konkursu-palm-i-plastyki-obrz%C4%99dowej.html
2245 aktualnosci/wielkanocny-kiermasz-w-starostwie.html
2247 aktualnosci/nowoczesny-o%C5%9Brodek-dializy-nerki-otwarty.html
2237 aktualnosci/powo%C5%82ano-komendanta-powiatowego-policji.html
2246 aktualnosci/d%C4%85browskie-uroczysto%C5%9Bci-upami%C4%99tniaj%C4%85ce-pierwsz%C4%85-rocznic%C4%99-%C5%9Bmierci-jana-paw%C5%82a-ii.html
2224 aktualnosci/b%C4%99dzie-termomodernizacja-szk%C3%B3%C5%82.html
2223 aktualnosci/w-powiecie-d%C4%85browskim-tysi%C4%85ce-hektar%C3%B3w-pod-wod%C4%85.html
2234 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-zapobiega-po%C5%BCarom-2234.html
2227 aktualnosci/teleinternet-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2228 aktualnosci/biuro-parlamentarne-po-na-powi%C5%9Blu.html
2235 aktualnosci/szkolenie-z-europejskiego-funduszu-spo%C5%82ecznego-dla-powiatowych-rad-zatrudnienia.html
2233 aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-norwegami.html
3707 aktualnosci/samorz%C4%85dowcy-nauczyciele-i-pracownicy-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-budapeszcie.html
2220 aktualnosci/niepewna-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-co-dalej-z-inkubatorem-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci.html
2222 aktualnosci/do-w%C4%99gierskich-bratank%C3%B3w-z-wizyt%C4%85-nauczyciele-i-urz%C4%99dnicy-z-d%C4%85browy-tarnowskiej-w-budapeszcie.html
2221 aktualnosci/program-restrukturyzacyjny-szpitala-zrealizowany.html
3701 aktualnosci/zalecenia-dotycz%C4%85ce-ptasiej-grypy.html
2229 aktualnosci/certyfikat-przejrzysto%C5%9Bci-dla-powiatu-d%C4%85browskiego.html
2226 aktualnosci/odkryj-powi%C5%9Ble-powiatowy-konkurs-fotograficzny.html
3698 aktualnosci/spotkanie-karnawa%C5%82owo-ostatkowe-stowarzyszenia-na-rzecz-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-pomocna-d%C5%82o%C5%84.html
2212 aktualnosci/czekaj%C4%85-na-w%C4%99%C5%BCe-czy-wojewoda-spe%C5%82ni-obietnice.html
2210 aktualnosci/nowe-kierunki-w-powiatowych-szko%C5%82ach.html
2213 aktualnosci/obradowa%C5%82a-rada-spo%C5%82eczna-d%C4%85browskiego-szpitala.html
2211 aktualnosci/kontrola-rzek-na-powi%C5%9Blu.html
2214 aktualnosci/biskup-wiktor-skworc-odwiedzi%C5%82-chorych-w-salach-szpitalnych.html
2215 aktualnosci/d%C4%85browska-obwodnica-bli%C5%BCej.html
2216 aktualnosci/konwent-starost%C3%B3w-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2217 aktualnosci/nie-chc%C4%85-op%C5%82at-co-dalej-z-przepraw%C4%85-przez-wis%C5%82%C4%99.html
2219 aktualnosci/d%C4%85browskie-dachy-pod-lup%C4%85-debatowa%C5%82-zesp%C3%B3%C5%82-reagowania-kryzysowego.html
2209 aktualnosci/posiedzenie-powiatowego-zespo%C5%82u-reagowania-kryzysowego.html
3697 aktualnosci/obiecuj%C4%85-remont-droga-krajowa-nr-73-wymaga-milion%C3%B3w.html
2192 aktualnosci/dajcie-nam-czas-b%C4%99dzie-wsp%C3%B3lny-apel-w-sprawie-szpitala.html
2195 aktualnosci/powiatowe-zawody-pi%C5%82ki-koszykowej-dziewcz%C4%85t-w-szczucinie.html
2196 aktualnosci/d%C4%85browski-dom-dziecka-z-now%C4%85-nazw%C4%85-i-dyrektorem.html
2198 aktualnosci/przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-tw%C3%B3j-start.html
2197 aktualnosci/u%C5%82atwienie-dla-pacjent%C3%B3w-z-powi%C5%9Bla.html
2202 aktualnosci/op%C5%82atek-s%C5%82u%C5%BCby-zdrowia.html
2200 aktualnosci/jest-dyrektor-powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie.html
2199 aktualnosci/rabin-z-wizyt%C4%85-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
2201 aktualnosci/przegl%C4%85d-powiatowy.html
2204 aktualnosci/jadwiga-kusior-uskrzydlona.html
2203 aktualnosci/starosta-kaczmarski-uskrzydlonym.html
2205 aktualnosci/wo%C5%82anie-powiatu-o-przebudow%C4%99-drogi.html
2191 aktualnosci/obiecuj%C4%85-remont-droga-krajowa-nr-73-wymaga-milion%C3%B3w-2191.html
2206 aktualnosci/program-14-fina%C5%82u-wielkiej-orkiestry-%C5%9Bwi%C4%85tecznej-pomocy.html
2208 aktualnosci/co-trzecia-z%C5%82ot%C3%B3wka-na-inwestycje.html
2207 aktualnosci/pieni%C4%85dze-do-wzi%C4%99cia.html
3696 aktualnosci/misyjne-kol%C4%99dowanie-na-p%C3%B3%C5%82metku.html
3695 aktualnosci/powiat-na-dysku-multimedialna-prezentacja.html
3694 aktualnosci/komisja-bezpiecze%C5%84stwa-radzi%C5%82a-z-drogowcami-wi%C4%99cej-%C5%9Bwiate%C5%82.html
3693 aktualnosci/spotkanie-op%C5%82atkowe-starosty.html
3692 aktualnosci/starosta-doradzi-ma%C5%82opolscy-starostowie-postawili-na-krzysztofa-kaczmarskiego.html
3691 aktualnosci/na-pokrycie-straty-samorz%C4%85dy-powinny-pom%C3%B3c.html
3690 aktualnosci/centrum-rozwoju-lokalnego-szkoli%C5%82o-w-d%C4%85browie.html
3689 aktualnosci/gaz-w-g%C3%B3r%C4%99.html
3688 aktualnosci/z-%C5%BCyczeniami-w-100-lecie-urodzin.html
3687 aktualnosci/nowy-numer-kuriera.html
3686 aktualnosci/melioracje-na-powi%C5%9Blu-projekt-dla-trzech-gmin.html
3685 aktualnosci/daj%C4%85-na-auto-konieczny-zakup-dla-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjlanych.html
3684 aktualnosci/synagoga-w-gminie.html
3683 aktualnosci/strach-o-powiat.html
3682 aktualnosci/kiermasz-bo%C5%BConarodzeniowy-w-starostwie-3682.html
3681 aktualnosci/drogowa-poprawka-zmiana-w-planie-rozwoju-powiatu.html
3680 aktualnosci/pieni%C4%85dze-do-wzi%C4%99cia-dodatkowy-nab%C3%B3r-stypendyst%C3%B3w.html
3679 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99ty-miko%C5%82aj-w-domu-dziecka-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3678 aktualnosci/szansa-na-rozw%C3%B3j-powiatu-powi%C5%9Ble-z-leaderem.html
3677 aktualnosci/pks-ucieka-z-powi%C5%9Bla.html
3676 aktualnosci/pierwszy-jubileusz-warsztat%C3%B3w-terapii-zaj%C4%99ciowej.html
3675 aktualnosci/got%C3%B3wka-za-drogi-powiat-wyp%C5%82aca-odszkodowania.html
3674 aktualnosci/bezp%C5%82atne-szkolenia-z-europejskiego-funduszu-spo%C5%82ecznego.html
3673 aktualnosci/m%C5%82odzi-do-biznesu.html
3672 aktualnosci/dw%C3%B3r-dla-hiszpana.html
3671 aktualnosci/b%C4%99d%C4%85-nowe-okna-remont-oddzia%C5%82u-zaka%C5%BAnego-w-szpitalu.html
3670 aktualnosci/pose%C5%82-z-wizyt%C4%85-w-powiecie-obieca%C5%82-pomoc.html
3669 aktualnosci/odkupi%C4%87-t%C4%99-synagog%C4%99-gmina-%C5%BCydowska-kiedy%C5%9B-zrezygnowa%C5%82a-z-budynku-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3668 aktualnosci/busy-na-rachunek-komunikacja-po-likwidacji-kurs%C3%B3w-pks.html
3667 aktualnosci/euro-szkolenia-centrum-rozwoju-lokalnego-uczy-jak-pisa%C4%87-unijne-projekty.html
3666 aktualnosci/wa%C5%BCna-informacja-dla-ka%C5%BCdego-mieszka%C5%84ca-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3665 aktualnosci/sk%C4%85d-te-pieni%C4%85dze-powiat-bardziej-przejrzysty.html
3664 aktualnosci/remonty-na-lata.html
3663 aktualnosci/znikaj%C4%85ce-autobusy-pks-ogranicza-kursy-samorz%C4%85dy-protestuj%C4%85.html
3662 aktualnosci/co-dalej-szczucinko-powiat-naciska-na-o%C5%BCywienie-linii-kolejowej.html
3661 aktualnosci/wi%C4%99cej-inwestycji-projekt-bud%C5%BCetu-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3660 aktualnosci/punkt-interwencji-kryzysowej-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3659 aktualnosci/palenie-uleczalne-profilaktyka-powiatowego-sanepidu.html
3658 aktualnosci/miliony-dla-komendy-remonty-w-d%C4%85browskiej-siedzibie-policjant%C3%B3w.html
3657 aktualnosci/po-paszporty-nadal-do-starostwa.html
3656 aktualnosci/%C5%BCyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego-3656.html
3655 aktualnosci/spotkanie-samorz%C4%85dowc%C3%B3w-z-przedsi%C4%99biorcami-o-podatkach-i-rozwoju-gminy.html
3654 aktualnosci/konieczne-s%C4%85-zmiany-w-szpitalu.html
3653 aktualnosci/gmina-%C5%BCydowska-zainteresowana-nowa-szansa-na-remont-synagogi.html
3652 aktualnosci/konkurs-d%C4%85browskiego-sanepidu-dla-szk%C3%B3%C5%82-kobiety-chc%C4%85-by%C4%87-zdrowe.html
3651 aktualnosci/co-dalej-z-synagog%C4%85-hiszpa%C5%84ski-inwestor-zniecierpliwiony.html
3650 aktualnosci/firma-sposobem-na-bezrobocie.html
3648 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-w-powiecie-d%C4%85browskim.html
3647 aktualnosci/matka-poleg%C5%82ego-%C5%BCo%C5%82nierza-pomaga-wychowankom-domu-dziecka.html
3646 aktualnosci/kurs-ekologiczny-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3645 aktualnosci/spektakl-teatralny-w-m%C4%99drzechowie.html
3644 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-w-d%C4%85browie-w-ko%C5%9Bciele-i-parku.html
3643 aktualnosci/stypendia-unijne-i-samorz%C4%85dowe-dla-uczni%C3%B3w-i-student%C3%B3w.html
3642 aktualnosci/przetrwa%C4%87-zim%C4%99-inkubator-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-potrzebuje-pomocy.html
3641 aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-wojew%C3%B3dzk%C4%85-komend%C4%85-policji.html
3640 aktualnosci/kogo-poszukuj%C4%85-pracodawcy-na-powi%C5%9Blu.html
3639 aktualnosci/zima-tu%C5%BC-tu%C5%BC-piasek-i-s%C3%B3l-ju%C5%BC-zakupione.html
3638 aktualnosci/powiatowi-radni-o-pieni%C4%85dzach-dla-szpitala.html
3630 aktualnosci/zn%C3%B3w-ponad-10-tysi%C4%99cy.html
3629 aktualnosci/laureaci-wojew%C3%B3dzkiej-akcji.html
3628 aktualnosci/powiat-na-dysku-powstanie-prezentacja-multimedialna-regionu.html
3627 aktualnosci/tradycje-nagrodzone.html
3626 aktualnosci/moja-fatima.html
3625 aktualnosci/wreszcie-mury-hali-rosn%C4%85.html
3624 aktualnosci/ii-policyjne-zawody-strzeleckie.html
3623 aktualnosci/wizyta-w%C4%99gierskich-nauczycieli.html
3622 aktualnosci/pi%C4%99cioletnia-wsp%C3%B3%C5%82praca.html
3621 aktualnosci/delegacja-powiatu-d%C4%85browskiego-w-roding.html
3620 aktualnosci/35-lat-towarzystwa-przyjaci%C3%B3%C5%82-ziemi-d%C4%85browskiej.html
3619 aktualnosci/warsztaty-dla-nauczycieli-i-pedagog%C3%B3w.html
3618 aktualnosci/obchody-dnia-papieskiego-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
3617 aktualnosci/zsp-z-patronem-nauczyciel-i-spo%C5%82ecznik.html
3616 aktualnosci/do-startu-gotowi-xiv-powiatowy-bieg-soko%C5%82a.html
3615 aktualnosci/unia-europejska-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.html
3614 aktualnosci/zacie%C5%9Bnianie-kontakt%C3%B3w-zagranicznych.html
3613 aktualnosci/wsp%C3%B3lne-zabiegi-powiatu-i-gmin-potrzebne-s%C4%85-miliony.html
3612 aktualnosci/trwa-wyp%C5%82ata-zaleg%C5%82o%C5%9Bci-pracowniczych-kolejne-pieni%C4%85dze-z-po%C5%BCyczki.html
3611 aktualnosci/jak-g%C5%82osowa%C5%82o-powi%C5%9Ble-d%C4%85browskie.html
3610 aktualnosci/rada-zdecydowa%C5%82a-o-sprzeda%C5%BCy-bre%C5%84-czeka-na-inwestor%C3%B3w.html
3609 aktualnosci/sytuacja-finansowa-szpitala-poprawia-si%C4%99.html
3608 aktualnosci/powiatowy-zesp%C3%B3%C5%82-doradztwa-rolniczego-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-organizuje-kursy-dla-rolnik%C3%B3w.html
3607 aktualnosci/d%C4%85browski-szpital-otrzyma%C5%82-%C5%82%C3%B3%C5%BCka-dla-chorych.html
3606 aktualnosci/spotkanie-z-ma%C5%82opolsk%C4%85-agencj%C4%85-rozwoju-regionalnego.html
3601 aktualnosci/gdyby-pojawi%C5%82a-si%C4%99-ptasia-grypa-b%C4%99d%C4%85-szczepienia-i-nowe-ubrania-ochronne.html
3600 aktualnosci/koncert-jedno-%C5%BCycie.html
3599 aktualnosci/samorz%C4%85dowcy-pojad%C4%85-do-roding.html
3598 aktualnosci/powiat-nadal-szuka-kandydat%C3%B3w-b%C4%99dzie-konkurs-na-dyrektora-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie.html
3597 aktualnosci/obroni%C4%99-powiat-d%C4%85browski-boles%C5%82aw-%C5%82%C4%85czy%C5%84ski.html
3596 aktualnosci/budowa-sali-rozpocz%C4%99ta.html
3595 aktualnosci/donald-tusk-na-powi%C5%9Blu.html
3594 aktualnosci/powi%C5%9Ble-d%C4%85browskie-z-w%C5%82ochami.html
3593 aktualnosci/praca-dla-40.html
3592 aktualnosci/sp%C5%82acaj%C4%85-d%C5%82ugi.html
3591 aktualnosci/obligacje-na-drogi.html
3590 aktualnosci/praca-na-drogach.html
3589 aktualnosci/apel-w-sprawie-szpitala.html
3588 aktualnosci/hiszpanie-chc%C4%85-inwestowa%C4%87-nowa-firma-na-powi%C5%9Blu.html
3587 aktualnosci/malowane-zalipie.html
3586 aktualnosci/inauguracja-roku-szkolnego-w-powiecie-d%C4%85browskim-3586.html
3585 aktualnosci/uczcili-66-rocznic%C4%99-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
3584 aktualnosci/apel-rady-powiatu-d%C4%85browskiego.html
3583 aktualnosci/szpital-odzyskuje-kondycj%C4%99.html
3582 aktualnosci/spotkanie-starosty-z-kolonistami.html
3581 aktualnosci/nadwi%C5%9Bla%C5%84skie-do%C5%BCynki-w-borkach.html
3580 aktualnosci/przyjad%C4%85-polonusi.html
3579 aktualnosci/szpital-p%C5%82aci.html
3578 aktualnosci/wierni-tradycji.html
3577 aktualnosci/wyjad%C4%85-do-niemiec.html
3576 aktualnosci/rusza-budowa-hali-sportowej.html
3575 aktualnosci/chc%C4%85-kupi%C4%87-zabytki.html
3574 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-policji-w-powiecie-d%C4%85browskim-3574.html
3573 aktualnosci/r%C3%B3wne-szanse-dla-rolnik%C3%B3w-i-ich-rodzin.html
3572 aktualnosci/inkubator-wzorem.html
3571 aktualnosci/tradycja-na-wsi.html
3570 aktualnosci/synagoga-sprzedana.html
3569 aktualnosci/wakacyjne-remonty.html
3568 aktualnosci/w-co-inwestujemy.html
3567 aktualnosci/usun%C4%85-bariery.html
3566 aktualnosci/synagoga-hiszpanom.html
3565 aktualnosci/wykonawca-sali-gimnastycznej-wybrany.html
3564 aktualnosci/restrukturyzacja-d%C4%85browskiego-szpitala.html
3563 aktualnosci/sesja-rady-powiatu-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3562 aktualnosci/szpital-na-prostej.html
3561 aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-w%C5%82ochami.html
3560 aktualnosci/udany-nab%C3%B3r-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
2612 aktualnosci/dni-pami%C4%99ci-%C5%BCyd%C3%B3w-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2627 aktualnosci/galicjanersztetl.html
2613 aktualnosci/bezrobotnym-b%C4%99dzie-%C5%82atwiej.html
2618 aktualnosci/udane-targowanie-2618.html
2614 aktualnosci/sportowy-turniej-o-puchar-starosty.html
2619 aktualnosci/szkolenie-samorz%C4%85dowc%C3%B3w.html
2617 aktualnosci/powiat-d%C4%85browski-na-wystawie-agro-krak-w-krakowie.html
2615 aktualnosci/vii-targi-gospodarcze-powi%C5%9Bla.html
2616 aktualnosci/szpital-na-prostej-2616.html
2622 aktualnosci/ii-towarzyskie-zawody-w%C4%99dkarskie-powiatu-d%C4%85browskiego-o-puchar-starosty.html
2620 aktualnosci/ksi%C4%85dz-poremba-nominowany.html
2623 aktualnosci/kogo-szukaj%C4%85-pracodawcy.html
2626 aktualnosci/fina%C5%82-powiatowego-konkursu-j%C4%99zyka-angielskiego.html
2625 aktualnosci/42-konkurs-malowana-chata-w-zalipiu.html
2624 aktualnosci/ii-mi%C4%99dzynarodowy-ob%C3%B3z-j%C4%99zykowy.html
3559 aktualnosci/dzie%C5%84-matki-stowarzyszenia-pomocna-d%C5%82o%C5%84.html
3558 aktualnosci/dzie%C5%84-dziecka-z-d%C4%85browskim-domem-kultury.html
3557 aktualnosci/szansa-na-zagospodarowanie-parku-i-synagogi.html
3556 aktualnosci/i-ma%C5%82opolski-konkurs-modeli-kartonowych.html
3555 aktualnosci/uroczysto%C5%9Bci-bo%C5%BCego-cia%C5%82a-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3554 aktualnosci/dedykowane-pami%C4%99ci-wielkiego-d%C4%85browinina-jerzego-brauna.html
3553 aktualnosci/zawody-w%C4%99dkarskie-o-puchar-burmistrza-d%C4%85browy-tarnowskiej.html
3552 aktualnosci/puchary-burmistrza-d%C4%85browy-tarnowskiej-dla-modelarzy-z-wroc%C5%82awia-i-bielska-bia%C5%82ej.html
3551 aktualnosci/pow%C3%B3d%C5%BA-kontrolowana.html
3550 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-szko%C5%82y-w-gimnazjum-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-3550.html
3548 aktualnosci/niesprawiedliwe-odd%C5%82u%C5%BCanie.html
3547 aktualnosci/darmowa-%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-dla-potrzebuj%C4%85cych-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3546 aktualnosci/modele-nad-morzychn%C4%85.html
3545 aktualnosci/mistrz-ortografii-powiatu-d%C4%85browskiego-2005.html
3544 aktualnosci/szansa-na-zagospodarowanie-parku-i-synagogi-3544.html
3543 aktualnosci/hans-christian-andersen-w-d%C4%85browskiej-bibliotece.html
3542 aktualnosci/gminny-konkurs-matematyczny-sm%C4%99gorz%C3%B3w-2005.html
3541 aktualnosci/d%C4%85browska-jedynka-na-xxviii-eliminacjach-og%C3%B3lnopolskiego-konkursu-krzywaczka-2005.html
3540 aktualnosci/%C5%9Bwiatowy-rok-fizyki-2005.html
3539 aktualnosci/jubileusz-50-lecia-po%C5%BCycia-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84skiego-%C5%9Bwi%C4%99towa%C5%82o-w-naszej-gminie-17-par.html
3538 aktualnosci/euroczat-d%C4%85browskiej-dw%C3%B3jki-zaprezentowa%C5%82-w%C5%82ochy.html
3537 aktualnosci/%C4%87wiczenia-taktyczno-bojowe-w-uj%C5%9Bciu.html
3536 aktualnosci/nieczajnianie-i-bibliotekarze-w-budapeszcie.html
3535 aktualnosci/iv-edycja-konkursu-jaka-jeste%C5%9B-europo.html
3534 aktualnosci/dzie%C5%84-bibliotekarza-na-powi%C5%9Blu-d%C4%85browskim.html
3533 aktualnosci/wi%C4%99cej-barier-czy-nowych-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci.html
3532 aktualnosci/bajki-znane-i-lubiane-w-mbp.html
3531 aktualnosci/tydzie%C5%84-bibliotek-na-powi%C5%9Blu.html
3529 aktualnosci/ju%C5%BC-jutro-pierwsze-projekcje-19-tnf.html
3528 aktualnosci/a-w-d%C4%85browie-szpitalne-hieny-nadal-grasuj%C4%85.html
3530 aktualnosci/v-forum-gospodarcze-tu%C5%BC-tu%C5%BC.html
3527 aktualnosci/zanussi-w-d%C4%85browie.html
3526 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-stra%C5%BCak%C3%B3w.html
3525 aktualnosci/teraz-w-kioskach.html
3524 aktualnosci/trzeciomajowe-%C5%9Bwi%C4%99to-w-d%C4%85browskiej-jedynce.html
3466 aktualnosci/uroczysto%C5%9Bci-konstytucji-3-maja-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3465 aktualnosci/mi%C4%99dzynarodowe-spotkanie.html
3464 aktualnosci/vii-targi-gospodarcze.html
3463 aktualnosci/pami%C4%99ci-d%C4%85browian-pomordowanym-na-wschodzie.html
3462 aktualnosci/d%C4%85browscy-samorz%C4%85dowcy-w-sejmie-rp.html
3461 aktualnosci/wychowanek-d%C4%85browskiej-jedynki-wyr%C3%B3%C5%BCniony-w-mi%C4%99dzynarodowym-konkursie.html
3460 aktualnosci/uczennica-ze-szko%C5%82y-podstawowej-w-lipinach-zwyci%C4%99%C5%BCczyni%C4%85-og%C3%B3lnopolskiego-konkursu.html
71 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-stra%C5%BCak%C3%B3w-4-05-2005r.html
70 aktualnosci/uroczystosci-konstytucji-3-majowej-w-dabrowie-tarnowskiej.html
3459 aktualnosci/og%C5%82oszenie-powiatowego-biura-arimr-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3445 aktualnosci/absolutorium-dla-burmistrza-d%C4%85browy-tarnowskiej.html
3444 aktualnosci/chcieli-si%C4%99-modli%C4%87-ale.html
3443 aktualnosci/medale-za-zas%C5%82ugi-dla-obronno%C5%9Bci-kraju-3443.html
3447 aktualnosci/papieska-wk%C5%82adka-do-temi.html
3446 aktualnosci/absolutorium-na-powi%C5%9Blu.html
3457 aktualnosci/o-mechanizmach-finansowych-w-mfk.html
3458 aktualnosci/%C5%BCak-co-tydzie%C5%84.html
3456 aktualnosci/wystawa-rolnicza-agro-show-2005.html
3455 aktualnosci/nobli%C5%9Bci-na-wystawie.html
3437 aktualnosci/habemus-papam.html
3454 aktualnosci/zagro%C5%BCenie-powodziowe-w-uj%C5%9Bciu-jezuickim.html
3453 aktualnosci/rok-szkolny-zako%C5%84czony-matury-rozpocz%C4%99te.html
3452 aktualnosci/wystawa-malarska-w-ddk.html
3451 aktualnosci/starosta-w-ma%C5%82opolskiej-radzie-edukacji.html
3442 aktualnosci/jubileuszowe-eliminacje-konkursu-recytatorskiego.html
3440 aktualnosci/m%C5%82odzie%C5%BC-zapobiega-po%C5%BCarom-3440.html
3438 aktualnosci/iii-dzie%C5%84-pami%C4%99ci-w-zsp-nr-2-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3439 aktualnosci/powi%C5%9Ble-po%C5%BCegna%C5%82o-ojca-%C5%9Bwi%C4%99tego.html
3435 aktualnosci/eliminacje-powiatowe-og%C3%B3lnopolskiego-turnieju-wiedzy-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym.html
3434 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-pojednania.html
3433 aktualnosci/d%C4%85browa-godnie-po%C5%BCegna%C5%82a-ojca-%C5%9Bwi%C4%99tego-jana-paw%C5%82a-ii.html
3432 aktualnosci/uroczysto%C5%9Bci-%C5%BCa%C5%82obne-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3431 aktualnosci/wszystkie-drogi-prowadz%C4%85-do-rzymu.html
3430 aktualnosci/po%C5%BCyteczne-jest-dla-was-moje-odej%C5%9Bcie.html
3429 aktualnosci/msza-%C5%9Bw-w-intencji-ojca-%C5%9Bwi%C4%99tego.html
3428 aktualnosci/modlitwa-w-intencji-ojca-%C5%9Bwi%C4%99tego-na-d%C4%85browskim-rynku.html
3427 aktualnosci/%C5%BCegnamy-naszego-ojca.html
3426 aktualnosci/ojciec-%C5%9Bwi%C4%99ty-jan-pawe%C5%82-ii-nie-%C5%BCyje.html
3423 aktualnosci/lepsze-drogi-i-bezpieczne-pobocza.html
3422 aktualnosci/eliminacje-gminne-og%C3%B3lnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-bezpiecze%C5%84stwie-w-ruchu-drogowym.html
3421 aktualnosci/wielkie-inwestycje-na-powi%C5%9Blu.html
3420 aktualnosci/ii-forum-europejskie-szk%C3%B3%C5%82-powi%C5%9Bla-d%C4%85browskiego.html
3419 aktualnosci/eko-konferencja-w-tarnowie.html
3418 aktualnosci/inauguracja-ligi-na-raty.html
3417 aktualnosci/po%C5%BCegnali-zim%C4%99-przywitali-wiosn%C4%99.html
3416 aktualnosci/biskup-skworc-o-lustracji.html
3415 aktualnosci/przy%C5%82%C4%85cz-si%C4%99-jeszcze-przez-tydzie%C5%84.html
3414 aktualnosci/afera-tarnowsko-d%C4%99bicka.html
3413 aktualnosci/eliminacje-gminne-og%C3%B3lnopolskiego-turnieju-wiedzy-po%C5%BCarniczej.html
3412 aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-budapesztem.html
3411 aktualnosci/raport-z-rzek-i-potok%C3%B3w-gro%C5%BAnie.html
3409 aktualnosci/vi-gminny-konkurs-palm.html
3408 aktualnosci/wielkanocny-kiermasz-w-starostwie-3408.html
3407 aktualnosci/spotkanie-powiatowego-stowarzyszenia-so%C5%82tys%C3%B3w-mss.html
3406 aktualnosci/nauczyciele-wr%C3%B3cili-z-w%C4%99gier.html
3405 aktualnosci/centrum-za-pieni%C4%85dze-samorz%C4%85du.html
3404 aktualnosci/palmowa-niedziela-m%C5%82odych.html
3403 aktualnosci/konferencja-i-spotkanie-autorskie-z-ks-kabatem.html
3402 aktualnosci/xxi-przegl%C4%85d-talent%C3%B3w.html
3401 aktualnosci/kawaler-orderu-u%C5%9Bmiechu-w-bibliotece.html
3400 aktualnosci/vii-powiatowy-konkurs-recytatorski.html
3399 aktualnosci/poszukujemy-przedstawicieli-handlowych.html
3398 aktualnosci/szansa-na-turystyczne-o%C5%BCywienie.html
3397 aktualnosci/ii-wiosenny-puchar-sportowy.html
3396 aktualnosci/oszukane-samorz%C4%85dy.html
3395 aktualnosci/j%C4%99zyki-za-grosze.html
3394 aktualnosci/sukces-lalkarzy-z-d%C4%85browy.html
3393 aktualnosci/dzie%C5%84-kobiet-w-d%C4%85browie.html
3392 aktualnosci/je%C5%9Bli-masz-16-22-lat-i-ciekawy-pomys%C5%82.html
3391 aktualnosci/rok-polski-wystawa-w-d%C4%85browskiej-mbp.html
3390 aktualnosci/zatrzyma%C4%87-raka-biurkracji.html
3389 aktualnosci/po%C5%BCegnanie-marka-cyganika.html
3374 aktualnosci/vi-turniej-sztuki-recytatorskiej-poszukiwany.html
3373 aktualnosci/zniknie-oddzia%C5%82-zaka%C5%BAny.html
3372 aktualnosci/polskie-zwyczaje-i-obrz%C4%99dy-na-wystawie-w-mbp.html
3371 aktualnosci/autostrada-do-tarnowa-p%C3%B3%C5%BAniej.html
3370 aktualnosci/onkologia-jeszcze-w-tym-roku.html
3369 aktualnosci/poszukujemy-m%C5%82odych-dziennikarzy.html
3368 aktualnosci/zaproszenie-na-prelekcje.html
3367 aktualnosci/odznaczenie-prezydenta-rp-za-prac%C4%99-z-chorymi.html
3365 aktualnosci/powi%C5%9Ble-z-bud%C5%BCetem.html
3366 aktualnosci/spotkanie-d%C4%85browskich-samorz%C4%85dowc%C3%B3w-z-ks-bp-wiktorem-skworcem.html
3364 aktualnosci/niedojrza%C5%82y-egzamin-dojrza%C5%82o%C5%9Bci.html
3363 aktualnosci/promocja-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych.html
3362 aktualnosci/na-pomoc-synagodze.html
3361 aktualnosci/dni-otwarte-szko%C5%82y-podstawowej-nr-2.html
3360 aktualnosci/prorodzinna-debata-samorz%C4%85dowa.html
3359 aktualnosci/ci%C4%85g-dalszy-k%C5%82opot%C3%B3w-z-rpwik.html
3358 aktualnosci/mecenasi-kultury-i-wernisa%C5%BC-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3357 aktualnosci/nowa-rada-osiedla-nr-3.html
3356 aktualnosci/bezp%C5%82atne-wyk%C5%82ady-europejskie.html
3355 aktualnosci/nowy-samoch%C3%B3d-stra%C5%BCacki-w-osp-sm%C4%99gorz%C3%B3w.html
3354 aktualnosci/lawina-wniosk%C3%B3w-o-likwidacje-szk%C3%B3%C5%82.html
3353 aktualnosci/sukces-w%C4%99dkarzy-z-powi%C5%9Bla.html
3352 aktualnosci/s%C4%99dzia-europejski-z-powi%C5%9Bla.html
3351 aktualnosci/ferie-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3350 aktualnosci/zaczarowana-twarz-2005.html
3324 aktualnosci/ferie-w-d%C4%85browskiej-jedynce.html
3321 aktualnosci/apel-o-pomoc-w-wremontowaniu-d%C4%85browskiej-synagogi.html
3325 aktualnosci/zjazd-bibliotekarzy-z-powi%C5%9Bla.html
3329 aktualnosci/powi%C5%9Bla%C5%84skie-podsumowanie.html
3328 aktualnosci/bal-karnawa%C5%82owy-w-wtz-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3326 aktualnosci/600-000-z%C5%82-na-pomoc-dla-ofiar-tsunami.html
3327 aktualnosci/kto-mi-da%C5%82-skrzyd%C5%82a.html
3330 aktualnosci/ferie-zimowe-bezpiecznie-i-zdrowo.html
3335 aktualnosci/wodoci%C4%85gi-nadal-pa%C5%84stwowe.html
3333 aktualnosci/szansa-dla-rolnik%C3%B3w.html
3332 aktualnosci/ostrze%C5%BCenie-o-silnym-wietrze-i-intensywnych-opadach-%C5%9Bniegu.html
3322 aktualnosci/ustalono-terminy-zebra%C5%84-wiejskich-we-wsiach-gminy-d%C4%85browa-tarnowska.html
3344 aktualnosci/koncert-dla-biskup%C3%B3w.html
3339 aktualnosci/kol%C4%99dnicy-z-d%C4%85browskich-warsztat%C3%B3w-terapii-zaj%C4%99ciowej.html
3338 aktualnosci/na-pomoc-azji-na-pomoc-ubogim.html
3331 aktualnosci/kolejne-komputery-od-fundacji-urba%C5%84czyka.html
3323 aktualnosci/zabrak%C5%82o-szcz%C4%99%C5%9Bcia.html
3342 aktualnosci/polacy-na-emigracji.html
3348 aktualnosci/polepszenie-w-szpitalu.html
3343 aktualnosci/ii-charytatywna-gala-noworoczna.html
3347 aktualnosci/powiaty-regionu-wysoko-w-rankingu-zpp.html
3346 aktualnosci/pogrom-na-inauguracj%C4%99.html
3345 aktualnosci/lepszy-bud%C5%BCet-dla-ddk.html
3341 aktualnosci/wystawa-kalendarzy-w-mbp.html
3340 aktualnosci/zwi%C4%85zani-z-pr%C4%85dem.html
3337 aktualnosci/p%C5%82ywalnia-w-d%C4%85browie-coraz-bli%C5%BCej.html
3336 aktualnosci/ranking-rzeczpospolitej-najwy%C5%BCej-iii-lo.html
3334 aktualnosci/kol%C4%99dnicy-misyjni-%C5%9Bwi%C4%99towali-dzi%C5%9B-w-mo%C5%9Bcicach.html
3320 aktualnosci/xiii-fina%C5%82-wo%C5%9Bp-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
3319 aktualnosci/w%C3%B3jt-ocalony.html
3318 aktualnosci/choinkowy-kram-w-mbp.html
3317 aktualnosci/podwy%C5%BCek-noworocznych-czar.html
3316 aktualnosci/inwestycja-niczemu-nies%C5%82u%C5%BC%C4%85ca.html
3315 aktualnosci/nowy-prezes-centrum-rozwoju-w-szczucinie.html
3314 aktualnosci/koniec-2004-roku-w-urz%C4%99dzie-gminy-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2885 aktualnosci/puszki-caritas-dla-azji.html
2884 aktualnosci/fundusz-rozdzielony.html
2883 aktualnosci/trzydzie%C5%9Bci-inwestycji.html
2882 aktualnosci/podatkowy-zawr%C3%B3t-g%C5%82owy.html
2887 aktualnosci/op%C5%82atek-w-gimnazjum.html
2886 aktualnosci/czy-tarnowski-dziennikarz-trafi-za-kratki.html
2889 aktualnosci/wigilia-dla-najubo%C5%BCszych-i-najbardziej-potrzebuj%C4%85cych-d%C4%85browian.html
2888 aktualnosci/inwestycje-2005.html
2912 aktualnosci/%C5%9Bwiat%C5%82o-z-betlejemskiej-groty-narodzenia-ju%C5%BC-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2890 aktualnosci/warsztaty-terapii-zaj%C4%99ciowej-uroczy%C5%9Bcie-otwarte-i-po%C5%9Bwiecone.html
2891 aktualnosci/%C5%82atanie-bud%C5%BCetu.html
2896 aktualnosci/kabaret-w-wi%C4%99zieniu.html
2895 aktualnosci/radni-za-utrzymaniem-zol.html
2893 aktualnosci/150-lat-szko%C5%82y.html
2892 aktualnosci/warsztaty-terapii-zaj%C4%99ciowej-w-d%C4%85browie.html
2897 aktualnosci/fotografie-i-stroiki-w-ddk.html
2899 aktualnosci/razem-przeciw-degradacji-regionu.html
2894 aktualnosci/wigilia-dla-samotnych-pomoc-dla-ubogich.html
2900 aktualnosci/p%C4%99ka-eurobiuro.html
2898 aktualnosci/szpital-z-mniejsz%C4%85-strat%C4%85.html
2904 aktualnosci/festiwalowy-weekend.html
2901 aktualnosci/podatki-wy%C5%BCsze.html
2902 aktualnosci/wa%C5%82y-czyli-wa%C5%82ek.html
2914 aktualnosci/%C5%9Bw-miko%C5%82aj-u-najbardziej-potrzebuj%C4%85cych-dzieci.html
2906 aktualnosci/co-dalej-z-domem-dziecka.html
2905 aktualnosci/wymiar-sprawiedliwo%C5%9Bci-z-niez%C5%82ym-bud%C5%BCetem.html
2911 aktualnosci/z-bogiem-w-d%C5%82oni.html
2907 aktualnosci/nieco-lepszy-kontrakt-dla-szpitala.html
2910 aktualnosci/rozwi%C4%85zaniem-szko%C5%82y-spo%C5%82eczne.html
2909 aktualnosci/sportowy-weekend.html
2913 aktualnosci/kolejne-komputery-dla-szkolnych-bibliotek-z-gminy-d%C4%85browa-tarnowska-od-fundacji-im-andrzeja-urba%C5%84czyka.html
2908 aktualnosci/podwy%C5%BCki-w-s%C4%85dzie.html
2903 aktualnosci/boks-w-d%C4%85browie.html
3310 aktualnosci/tarnowski-zus-ju%C5%BC-tylko-inspektoratem.html
3309 aktualnosci/rusza-wigilijne-dzie%C5%82o-pomocy.html
3308 aktualnosci/sportowy-weekend-3308.html
3307 aktualnosci/odszed%C5%82-nasz-dyrektor.html
3306 aktualnosci/warsztaty-plastyczne-dla-nauczycieli.html
3305 aktualnosci/ba%C5%9Bniowe-rysunki-w-ddk.html
3304 aktualnosci/pocz%C4%85tek-kampanii-wyborczej.html
3303 aktualnosci/ocali%C4%87-od-zapomnienia.html
3302 aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-pilota%C5%BCowego-programu-leader.html
3300 aktualnosci/jak-rozpoznawa%C4%87-i-leczy%C4%87.html
3299 aktualnosci/podsumowanie-sezonu-turystycznego-w-regionie.html
3301 aktualnosci/spotkanie-konsultacyjne-programu-rozwoju-lokalnego-gminy-d%C4%85browa-tarnowska.html
3298 aktualnosci/po%C5%82owa-%C4%87wier%C4%87finalist%C3%B3w-ju%C5%BC-znana.html
3297 aktualnosci/bez-pr%C4%85du-bez-dachu.html
3296 aktualnosci/gminne-centrum-informacji-w-szczucinie.html
3295 aktualnosci/sportowy-weekend-3295.html
3294 aktualnosci/program-pomocy-niepe%C5%82nosprawnym.html
3293 aktualnosci/wr%C4%99czono-nagrody.html
3292 aktualnosci/zwi%C4%85zek-gmin.html
3291 aktualnosci/problemy-pani-pose%C5%82.html
1594 aktualnosci/d%C4%85browskie-obchody-86-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci.html
3290 aktualnosci/puchar-polski-ju%C5%BC-bez-tarnowian.html
3289 aktualnosci/obchody-86-rocznicy-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-rozpocz%C4%99te.html
3288 aktualnosci/ii-runda-pucharu-polski.html
3287 aktualnosci/tydzie%C5%84-kultury-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej-r%C3%B3wnie%C5%BC-w-mbp.html
3286 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-odzyskania-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-3286.html
3285 aktualnosci/gimnazjum-nr-1-w-d%C4%85browie-tarnowskiej-z-now%C4%85-elewacj%C4%85.html
3284 aktualnosci/d%C4%85browa-w-rankingu.html
3283 aktualnosci/4000-dla-nieczajnian.html
3282 aktualnosci/dopiero-w-2066-roku.html
3281 aktualnosci/x-tydzie%C5%84-kultury-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej.html
3280 aktualnosci/i-runda-pucharu-polski.html
3279 aktualnosci/nik%C5%82e-zainteresowanie-rolnik%C3%B3w.html
3278 aktualnosci/temi-%C5%9Bwi%C4%99towa%C5%82o.html
3277 aktualnosci/warsztaty-dla-lalkarzy.html
3276 aktualnosci/nagroda-dla-zwyci%C4%99zc%C3%B3w-agro-jesieni-2004.html
3275 aktualnosci/sportowy-weekend-3275.html
3274 aktualnosci/jubileusz-temi.html
3273 aktualnosci/szpital-jeszcze-bez-kredytu.html
3272 aktualnosci/wyr%C3%B3%C5%BCniona-agroturystyka.html
3271 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskiego-weekendu.html
3270 aktualnosci/tarnowski-pose%C5%82-podejrzany-o-korupcj%C4%99.html
3269 aktualnosci/sportowy-weekend-3269.html
3268 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%85teczna-komunikacja-na-powislu.html
3267 aktualnosci/modernizacja-budynk%C3%B3w-i-nowe-pracownie-komputerowe-w-szko%C5%82ach-podstawowych-w-sm%C4%99gorzowie.html
3266 aktualnosci/bre%C5%84-powiat-wybiera-gospodarza.html
3265 aktualnosci/wsp%C3%B3lnie-w-kulturze.html
3264 aktualnosci/5-lecie-kany-w-tarnowie.html
3263 aktualnosci/ulica-legionist%C3%B3w-jak-nowa.html
3262 aktualnosci/xiii-powiatowy-bieg-soko%C5%82a-wyniki.html
3261 aktualnosci/barwy-jesieni-wystawa-i-konkurs-w-mbp.html
3260 aktualnosci/obligacje-na-inwestycje-i-rozw%C3%B3j.html
3259 aktualnosci/b%C4%99d%C4%85-porz%C4%85dkowa%C4%87-park.html
3258 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskiego-weekendu-3258.html
3257 aktualnosci/sportowy-weekend-3257.html
3256 aktualnosci/taniej-za-ogrzewanie.html
3255 aktualnosci/s%C4%85-pieni%C4%85dze-na-hal%C4%99.html
3254 aktualnosci/szpital-o-krok-od-kredytu.html
3253 aktualnosci/akcje-tarr-u.html
3252 aktualnosci/nowy-dyrektor-kuratorium.html
3251 aktualnosci/zako%C5%84czy%C5%82o-si%C4%99-iii-europejskie-forum-kultury.html
3250 aktualnosci/seminarium-dla-bibliotekarzy.html
3249 aktualnosci/m%C5%82oda-polska-wystawa-w-mbp.html
3248 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskiego-weekendu-3248.html
3247 aktualnosci/pierwsze-dop%C5%82aty-na-kontach-rolnik%C3%B3w.html
3246 aktualnosci/zgodnie-z-zapewnieniami-burmistrz-udzieli%C5%82-por%C4%99czenia-d%C4%85browskiemu-szpitalowi.html
3245 aktualnosci/dzi%C5%9B-min%C4%85%C5%82-termin.html
3244 aktualnosci/podsumowanie-tygodnia-walki-z-rakiem-piersi.html
3242 aktualnosci/sportowy-weekend-3242.html
3241 aktualnosci/pierwsze-efekty-zmian-w-ubezpieczeniach-rolniczych.html
3240 aktualnosci/liczyli-na-wi%C4%99cej.html
3239 aktualnosci/nowy-stary-kurier.html
3238 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskiego-weekendu-3238.html
3237 aktualnosci/sportowy-weekend-3237.html
3235 aktualnosci/jest-ju%C5%BC-informator-o-powi%C5%9Blu.html
3234 aktualnosci/pomoc-dla-poszukuj%C4%85cych.html
3233 aktualnosci/%C5%BCabie%C5%84sko-d%C4%85browskie-l%C4%85dowisko.html
3232 aktualnosci/jesienne-biegi-prze%C5%82ajowe.html
3231 aktualnosci/wycinanka-%C5%BCydowska-na-wystawie-w-mbp.html
3230 aktualnosci/ulica-imienia-jerzego-rzeszuto.html
3228 aktualnosci/s%C4%85-pieni%C4%85dze-na-remonty-dr%C3%B3g.html
3227 aktualnosci/otwarcie-wystawy-d%C4%85browa-tarnowska-miasto-i-powiat-w-krakowie.html
3226 aktualnosci/nie-zd%C4%85%C5%BC%C4%85-przed-15-tym.html
3225 aktualnosci/w-kolejce-po-stypendia.html
3224 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskiego-weekendu-3224.html
3223 aktualnosci/%C5%9Bladami-w%C4%99gierskiego-poety.html
72 aktualnosci/wystawa-miasto-i-powiat-d%C4%85browa-tarnowska-w-krakowie.html
3221 aktualnosci/sportowy-weekend-3221.html
2754 aktualnosci/jednostka-osp-z-szarwarku-zn%C3%B3w-najlepsza.html
2753 aktualnosci/zap%C5%82ac%C4%85-tylko-grzywn%C4%99.html
2755 aktualnosci/z-pi%C5%82karskich-boisk.html
2770 aktualnosci/festiwal-harcerzy-i-uczni%C3%B3w-zako%C5%84czony.html
2756 aktualnosci/z-%C5%BCyczeniami-w-100-lecie-urodzin-2756.html
2757 aktualnosci/gie%C5%82da-po-przeprowadzce.html
2765 aktualnosci/festiwal-harcerzy-i-uczni%C3%B3w.html
2766 aktualnosci/dzieci%C4%99cy-autorzy-na-wystawie.html
2764 aktualnosci/iii-europejskie-forum-kultury.html
2759 aktualnosci/gmina-jednak-por%C4%99czy-kredyt.html
2758 aktualnosci/jubileuszowe-targi-za-tydzie%C5%84.html
2760 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskiego-weekendu-2760.html
2761 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend.html
2786 aktualnosci/22-wrze%C5%9Bnia-zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-dniu-bez-samochodu.html
2771 aktualnosci/dzie%C5%84-bez-samochodu-r%C3%B3wnie%C5%BC-w-d%C4%85browie.html
2762 aktualnosci/cztery-medale-agaty.html
3243 aktualnosci/trzeba-jeszcze-poczeka%C4%87.html
2767 aktualnosci/inauguracja-roku-w-ddk.html
2768 aktualnosci/wyniki-z-pi%C5%82karskiego-weekendu.html
2769 aktualnosci/w-ho%C5%82dzie-pomordowanym-w-d%C4%85browskim-danielniku-w-1944-r.html
2773 aktualnosci/propozycje-ddk-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy.html
2772 aktualnosci/przyja%C5%BAni-%C5%9Brodowisku-po-raz-sz%C3%B3sty.html
2774 aktualnosci/10-lat-radia-maks.html
2775 aktualnosci/mistia-w-budynku-bgk.html
2779 aktualnosci/gminne-zawody-sportowo-po%C5%BCarnicze-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2778 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-2778.html
2777 aktualnosci/minuta-ciszy-dla-dzieci-z-osetii.html
2776 aktualnosci/polonusi-ju%C5%BC-na-miejscu.html
2788 aktualnosci/modelarskie-mistrzostwa-polski-relacja.html
2780 aktualnosci/sportowy-weekend-2780.html
2782 aktualnosci/to-nie-przez-leki.html
2781 aktualnosci/gra%C5%82a-pi%C5%82karska-iv-liga.html
3222 aktualnosci/partnerska-konferencja-na-w%C4%99grzech.html
2785 aktualnosci/nadwi%C5%9Bla%C5%84skie-do%C5%BCynki-religijne.html
2784 aktualnosci/szko%C5%82y-ko%C5%84cz%C4%85-remonty.html
2783 aktualnosci/wojna-zacz%C4%99%C5%82a-si%C4%99-w-tarnowie.html
2712 aktualnosci/syreny-alarmowe-w-65-rocznic%C4%99-wybuchu-ii-wojny-%C5%9Bwiatowej.html
2711 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-2711.html
2713 aktualnosci/tarnowianin-mistrzem-po-rocznej-przerwie.html
2715 aktualnosci/po%C5%BCegnanie-wakacji-z-ddk.html
2714 aktualnosci/wycieczka-po-d%C4%85browie.html
2716 aktualnosci/pielgrzymi-pod-jasn%C4%85-g%C3%B3r%C4%85.html
2718 aktualnosci/portal-poszukuje-przedstawicieli.html
2717 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-2717.html
2719 aktualnosci/mistrzostwa-polski-w-morzychnie.html
2720 aktualnosci/olesno-w-pierwszej-lidze.html
2721 aktualnosci/sportowy-weekend-2721.html
2725 aktualnosci/a-klasa-gra-ju%C5%BC-na-dobre.html
2724 aktualnosci/p%C5%82ywalnia-bli%C5%BCej-ulicy.html
2723 aktualnosci/pieni%C4%85dze-na-inwestycje-w-rolnictwie.html
2730 aktualnosci/udany-festyn-dla-hospicjum.html
2729 aktualnosci/pielgrzymi-ju%C5%BC-w-drodze.html
2727 aktualnosci/wr%C3%B3cili-znad-balatonu.html
2728 aktualnosci/informator-o-powi%C5%9Blu-ju%C5%BC-si%C4%99-robi.html
2726 aktualnosci/monika-i-jej-olimpijscy-poprzednicy-z-regionu.html
2731 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-2731.html
2733 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-2733.html
2732 aktualnosci/festyn-dla-hospicjum-i-pokazy-na-basenie.html
2734 aktualnosci/2-miliony-pop%C5%82yn%C4%99%C5%82y.html
2735 aktualnosci/pi%C5%82karski-tydzie%C5%84.html
2739 aktualnosci/eurodesk-w-tarnowie.html
2738 aktualnosci/alkotest-dla-d%C4%85browskiej-policji.html
2736 aktualnosci/xxii-pielgrzymka-prawie-gotowa.html
2737 aktualnosci/mord-owanie-prawka.html
2746 aktualnosci/udany-piknik-w-naro%C5%BCnikach.html
2740 aktualnosci/senator-popar%C5%82-matki-w-walce-o-fundusz.html
2750 aktualnosci/litewska-m%C5%82odzie%C5%BC-z-nemenczyna-w-d%C4%85browie-tarnowskiej.html
2747 aktualnosci/bakterie-w-d%C4%85browskiej-wodzie.html
2741 aktualnosci/fotoradar-w-d%C4%85browie.html
2742 aktualnosci/inauguracja-v-ligi.html
2745 aktualnosci/iii-piknik-w%C4%99dkarski-w-naro%C5%BCnikach.html
2743 aktualnosci/powsta%C5%84cza-wystawa-w-d%C4%85browskiej-mbp.html
2748 aktualnosci/eurobiuro-w-tarnowie.html
2751 aktualnosci/wakacyjny-wypoczynek-pomocnej-d%C5%82oni-zako%C5%84czony.html
2697 aktualnosci/wzbiera-wis%C5%82a.html
1913 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99towali-policjanci-1913.html
2699 aktualnosci/dop%C5%82aty-z-ostatniej-chwili.html
2700 aktualnosci/po%C5%BCegnalny-numer-kuriera.html
2702 aktualnosci/krus-ju%C5%BC-nie-dla-biznesu.html
2705 aktualnosci/ruszy%C5%82-dzienny-wypoczynek-pomocnej-d%C5%82oni.html
2706 aktualnosci/t%C5%82umy-na-%C5%82zach.html
2703 aktualnosci/drugi-oddech-szpitala-w-d%C4%85browie.html
2708 aktualnosci/wiejskie-wakacje.html
2670 aktualnosci/woda-s%C5%82o%C5%84ce-i-muzyka.html
2669 aktualnosci/wakacyjne-remonty-w-szko%C5%82ach.html
2675 aktualnosci/renegocjacje-do-powt%C3%B3rki.html
2672 aktualnosci/po%C5%BCegnali%C5%9Bmy-jurka.html
2680 aktualnosci/pomogli-rolnikom.html
2679 aktualnosci/szukanie-miejsca-na-sk%C5%82adowisko.html
2678 aktualnosci/miss-ma%C5%82opolski-ze-szczucina.html
2677 aktualnosci/d%C4%85browa-dawniej-i-dzi%C5%9B-wystawa-w-mbp.html
2682 aktualnosci/romantyczna-wystawa-w-mbp.html
2681 aktualnosci/ob%C3%B3z-sportowy-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy-litewskiej.html
2683 aktualnosci/jerzy-rzeszuto-nie-%C5%BCyje.html
2684 aktualnosci/tarnowski-trop-w-aferze-orlenu.html
2685 aktualnosci/batalia-o-ratowanie-szpitala.html
2686 aktualnosci/pose%C5%82-grad-o-sytuacji-szpitala.html
2692 aktualnosci/dy%C5%BCur-pos%C5%82a-na-powi%C5%9Blu.html
2690 aktualnosci/wakacje-w-d%C4%85browskiej-mbp.html
2687 aktualnosci/d%C4%85browski-szpital-nad-przepa%C5%9Bci%C4%85.html
2693 aktualnosci/17-18-vii-dni-ziemi-d%C4%85browskiej.html
2694 aktualnosci/zatrwa%C5%BCaj%C4%85ce-efekty-bada%C5%84.html
2688 aktualnosci/szpital-bez-kredytu.html
2695 aktualnosci/w-nagrod%C4%99-nad-balaton.html
2645 aktualnosci/nowe-nawierzchnie-na-powi%C5%9Blu.html
2647 aktualnosci/wakacje-w-d%C4%85browie.html
2646 aktualnosci/pastele-w-ddk.html
2648 aktualnosci/zwolnienia-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
2652 aktualnosci/pieni%C4%85dze-za-susz%C4%99.html