Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekty unijne

2019

======================================================================================

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 31.08.2020

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z biologii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z chemii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z matematyki

- zajęcia pozalekcyjne on-line z języka angielskiego

- koło naukowe z biologii

- koło naukowe z chemii

- koło naukowe z matematyki

- koło naukowe z języka angielskiego

 

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  75 osób

Wartość projektu: 133 065,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 113 105,25 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 13 306,45 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 6 653,30 zł

2020

======================================================================================

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Projekt pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

Projekt obejmował zakup 31 sztuk laptopów Notebook Lenovo dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Dąbrowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Piłsudskiego 44 33-200 Dąbrowa Tarnowska – 10 szt.

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kościuszki 5 33-200 Dąbrowa Tarnowska – 10 szt.

- Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 1 33-210 Olesno – 4 szt.

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, ul. Witosa 2 33-230 Szczucin – 7 szt.

Wartość projektu: 81 065,00 zł

Dofinansowanie: 79 999,50 zł tj. 100% kosztów wydatków kwalifikowanych projektu

Wkład własny: 1 065,50 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Projekt pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Grant Nr 1

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Powiat Dąbrowski otrzymał dofinansowanie na zakup 18 szt. komputerów.

Komputery otrzymały szkoły:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej – 6 szt.
  2. Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – 6 szt.
  3. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie – 6 szt.

Dofinansowanie projektu z UE zgodnie z umową: 72 752,48 zł

Wartość projektu zgodnie z rozliczeniem: 52 029,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE zgodnie z rozliczeniem: 52 029,00 zł

 

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2021

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z biologii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z geografii

- zajęcia pozalekcyjne on-line z informatyki

- zajęcia pozalekcyjne on-line z chemii

- koło naukowe z biologii

- koło naukowe z geografii

- koło naukowe z informatyki

- koło naukowe z chemii

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  80 osób

Wartość projektu: 69 547,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 59 115,12 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 6 954,72 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 3 477,36 zł

2021

======================================================================================

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Projekt pn. : „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Grant Nr 2

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Celem projektu jest wyposażenie 22 Szkół Modelowych (po jednej w każdym powiecie) w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Działania podjęte są w związku z pandemią COVID-19 i mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii.

Z powiatu dąbrowskiego w projekcie uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wartość projektu: 90 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 90 000,00 zł

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Projekt pn. : „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022”

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2021

Projekt polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Poprzez realizację projektu uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talent przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie kształcący się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne zapewniające najwyższe standardy edukacyjne.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne on-line z matematyki

- koło naukowe z matematyki

- koło naukowe z biologii

Liczba uczniów biorących udział w projekcie:  23 osoby

Wartość projektu: 15 779,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13 412,89 zł

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 577,99 zł

Wkład własny Powiatu Dąbrowskiego: 789,00 zł