Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Rolnictwo

Powierzchnia użytków rolnych powiatu dąbrowskiego wynosi łącznie 40,8 tys. ha, w tym 33,7 tys. ha gruntów ornych, 381 ha sadów i plantacji krzewów owocowych oraz 6,7 tys. ha użytków zielonych. Tak więc dominującym sposobem użytkowania ziemi są jednoroczne uprawy na gruntach ornych, które zajmują w powiecie 83, % UR. Odsetek ten jest jednak terytorialnie zróżnicowany: w północno-zachodniej części powiatu, w nadwiślańskich gminach Gręboszów i Bolesław przekracza 95%, w gminie Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz zawiera się w przedziale 80-90%, a w gminach Dąbrowa i Szczucin stanowi niespełna 75%. Plantacje trwałe zajmują niecały 1% UR.
Gospodarstw domowych użytkujących ziemię jest w powiecie 11027, a w ich władaniu pozostaje 38463 ha UR. Na jedną rodzinę użytkującą ziemię przypada średnio w powiecie 3,49 ha co oznacza, że na 100 ha UR gospodaruje niespełna 29 rodzin. Oznacza to, że rozdrobnienie ziemi w powiecie dąbrowskim nie jest tak wielkie jak w innych regionach Małopolski.
Siła pociągowa stanowi niezwykle ważny składnik potencjału produkcyjnego gospodarstwa rolnego, gdyż bez niej sprawne prowadzenie procesów produkcyjnych jest bardzo utrudnione. Jednak koszty związane z zakupem i eksploatacją ciągnika, a nawet utrzymywaniem konia są zbyt wysokie jak na możliwości drobnych gospodarstw. Z tej przyczyny duża część gospodarstw - co trzecie w Małopolsce, siły pociągowej nie posiada. W powiecie dąbrowskim, ze względu na mniejsze rozdrobnienie ziemi niż przeciętnie w Małopolsce, odsetek gospodarstw bez własnej siły pociągowej jest dość umiarkowany i wynosi 27%.